BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA
banki komercyjne
BNP
 zł
 zł
%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 0
Free float [%] 15,00
Liczba akcji 33 719 465
Stopa dywidendy [%]
Cena do zysku
Cena do wart. księgowej
Notowania
Kurs odniesienia
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu
Wartość obrotu
Roczny zakres zmian min
Roczny zakres zmian max
Średni kurs 10 dni
System notowań -