Baltic Bridge SA

Baltic Bridge SA
działalność inwestycyjna
WIS
0,051 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 1 117 550
Free float [%] 15,19
Liczba akcji 21 912 764
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,00
Notowania
Kurs odniesienia 0,051
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 0,011
Roczny zakres zmian max 0,88
Średni kurs 10 dni
System notowań jednolite