PMPG Polskie Media SA

PMPG Polskie Media SA
wydawnictwa
PGM
1,28 zł 2019-10-14
16:13:44
0,08 zł
6,67%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 13 288 578
Free float [%] 25,38
Liczba akcji 10 381 702
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,42
Notowania
Kurs odniesienia 1,20
Kurs otwarcia 1,25
Min 1,25
Max 1,28
Wolumen obrotu 1 647
Wartość obrotu 2 099,34
Roczny zakres zmian min 1,10
Roczny zakres zmian max 3,56
Średni kurs 10 dni 1,20
System notowań ciągłe