KCI SA

KCI SA
wydawnictwa
KCI
0,429 zł 2019-10-16
15:00:00
0,018 zł
4,38%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 29 421 742
Free float [%] 31,96
Liczba akcji 68 582 150
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 3,35
Cena do wart. księgowej 0,09
Notowania
Kurs odniesienia 0,411
Kurs otwarcia 0,429
Min 0,429
Max 0,429
Wolumen obrotu 40
Wartość obrotu 17,16
Roczny zakres zmian min 0,326
Roczny zakres zmian max 0,62
Średni kurs 10 dni 0,411
System notowań jednolite