KCI SA

KCI SA
wydawnictwa
KCI
0,49 zł 2020-02-21
15:00:00
-0,018 zł
-3,54%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 33 605 253
Free float [%] 31,96
Liczba akcji 68 582 150
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 3,12
Cena do wart. księgowej 0,11
Notowania
Kurs odniesienia 0,508
Kurs otwarcia 0,50
Min 0,49
Max 0,50
Wolumen obrotu 61
Wartość obrotu 30,31
Roczny zakres zmian min 0,326
Roczny zakres zmian max 0,62
Średni kurs 10 dni 0,49
System notowań jednolite