Wilbo SA

Wilbo SA
żywność
WLB
0,24 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 3 893 503
Free float [%] 58,76
Liczba akcji 16 222 932
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej -1,58
Notowania
Kurs odniesienia 0,24
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min
Roczny zakres zmian max
Średni kurs 10 dni
System notowań jednolite