Wilbo SA

Wilbo SA
żywność
WLB
 zł
 zł
%
Dla wybranego instrumentu brak aktualnych danych ze strumienia SIR Zamknij
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 0
Free float [%] 58,76
Liczba akcji 16 222 932
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej -1,58
Notowania
Kurs odniesienia
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu
Wartość obrotu
Roczny zakres zmian min
Roczny zakres zmian max
Średni kurs 10 dni
System notowań -