LC Corp SA

LC Corp SA
sprzedaż nieruchomości
DVL
1,872 zł 2020-05-27
13:13:10
0,10 zł
5,64%
application/pdf zawieszona
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 837 829 158
Free float [%] 30,96
Liczba akcji 447 558 311
Stopa dywidendy [%] 15,24
Cena do zysku 10,73
Cena do wart. księgowej 0,50
Notowania
Kurs odniesienia 1,772
Kurs otwarcia 1,84
Min 1,82
Max 1,912
Wolumen obrotu 76 865
Wartość obrotu 143 843,99
Roczny zakres zmian min 1,582
Roczny zakres zmian max 2,845
Średni kurs 10 dni 1,772
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
mWIG40TR 1,60
WIG 0,30
WIG-Poland 0,30
WIG-ESG 0,40
WIG-NRCHOM 16,40
InvestorMS 1,20
mWIG40 1,60