Wielton SA

Wielton SA
środki transportu
WLT
4,70 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 283 762 500
Free float [%] 32,14
Liczba akcji 60 375 000
Stopa dywidendy [%] 7,02
Cena do zysku 4,92
Cena do wart. księgowej 0,75
Notowania
Kurs odniesienia 4,70
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 2,65
Roczny zakres zmian max 9,63
Średni kurs 10 dni 4,70
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
sWIG80TR 0,60
WIGdiv 0,20
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
sWIG80 0,60
InvestorMS 0,10