LW Bogdanka SA

LW Bogdanka SA
górnictwo węgla
LWB
17,78 zł 2020-03-31
09:34:51
-0,14 zł
-0,78%
application/pdf zawieszona
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 604 761 630
Free float [%] 34,01
Liczba akcji 34 013 590
Stopa dywidendy [%] 4,19
Cena do zysku 1,97
Cena do wart. księgowej 0,18
Notowania
Kurs odniesienia 17,92
Kurs otwarcia 17,92
Min 17,78
Max 18,04
Wolumen obrotu 5 855
Wartość obrotu 105 096,92
Roczny zakres zmian min 14,30
Roczny zakres zmian max 48,60
Średni kurs 10 dni 17,92
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG-GORNIC 2,40
mWIG40TR 0,50
WIG 0,10
WIG-Poland 0,10
WIG-ESG 0,10
InvestorMS 0,40
mWIG40 0,50