LW Bogdanka SA

LW Bogdanka SA
górnictwo węgla
LWB
22,00 zł 2020-07-15
17:02:30
0,10 zł
0,46%
application/pdf zawieszona
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 748 298 980
Free float [%] 34,01
Liczba akcji 34 013 590
Stopa dywidendy [%] 3,42
Cena do zysku 3,20
Cena do wart. księgowej 0,22
Notowania
Kurs odniesienia 21,90
Kurs otwarcia 22,00
Min 21,25
Max 22,15
Wolumen obrotu 31 733
Wartość obrotu 688 347,00
Roczny zakres zmian min 14,30
Roczny zakres zmian max 40,40
Średni kurs 10 dni 21,90
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG-GORNIC 1,60
mWIG40TR 0,50
WIG 0,10
WIG-Poland 0,10
WIG-ESG 0,10
InvestorMS 0,40
mWIG40 0,50