OEX SA

OEX SA
handel hurtowy - pozostałe
OEX
16,00 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 127 839 744
Free float [%] 20,71
Liczba akcji 7 989 984
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 7,01
Cena do wart. księgowej 0,83
Notowania
Kurs odniesienia 16,00
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 14,50
Roczny zakres zmian max 19,20
Średni kurs 10 dni 16,00
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
InvestorMS 0,10