OEX SA

OEX SA
handel hurtowy - pozostałe
OEX
17,20 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 137 427 724
Free float [%] 22,93
Liczba akcji 7 989 984
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 8,73
Cena do wart. księgowej 0,94
Notowania
Kurs odniesienia 17,20
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 13,10
Roczny zakres zmian max 19,50
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
InvestorMS 0,10