Kredyt Inkaso SA

Kredyt Inkaso SA
wierzytelności
KRI
7,70 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 99 309 702
Free float [%] 5,37
Liczba akcji 12 897 364
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,40
Notowania
Kurs odniesienia 7,70
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 7,50
Roczny zakres zmian max 13,00
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe