Auto Partner SA

Auto Partner SA
części samochodowe
APR
5,40 zł 2020-02-21
16:48:06
0,04 zł
0,75%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 699 030 000
Free float [%] 14,84
Liczba akcji 129 450 000
Stopa dywidendy [%] 0,37
Cena do zysku 12,21
Cena do wart. księgowej 1,97
Notowania
Kurs odniesienia 5,36
Kurs otwarcia 5,36
Min 5,30
Max 5,42
Wolumen obrotu 5 582
Wartość obrotu 29 964,34
Roczny zakres zmian min 3,94
Roczny zakres zmian max 5,60
Średni kurs 10 dni 5,40
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
sWIG80TR 1,90
WIG 0,10
WIG-Poland 0,10
sWIG80 1,90
WIG-MOTO 10,60
InvestorMS 0,50