Reino Capital SA

Reino Capital SA
giełdy i biura maklerskie
RNC
1,45 zł 2020-05-27
12:55:59
-0,07 zł
-4,61%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 56 327 860
Free float [%] 0,00
Liczba akcji 38 846 800
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 1,00
Notowania
Kurs odniesienia 1,52
Kurs otwarcia 1,49
Min 1,39
Max 1,49
Wolumen obrotu 715
Wartość obrotu 994,11
Roczny zakres zmian min 1,31
Roczny zakres zmian max 1,75
Średni kurs 10 dni 1,52
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
InvestorMS 0,00