Ronson Development SE

Ronson Development SE
sprzedaż nieruchomości
RON
0,84 zł 2019-10-16
15:44:07
0,00 zł
0,00%
application/pdf zawieszona
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 137 769 082
Free float [%] 11,15
Liczba akcji 164 010 813
Stopa dywidendy [%] 7,14
Cena do zysku 8,96
Cena do wart. księgowej 0,39
Notowania
Kurs odniesienia 0,84
Kurs otwarcia 0,84
Min 0,84
Max 0,84
Wolumen obrotu 2 094
Wartość obrotu 1 758,96
Roczny zakres zmian min 0,75
Roczny zakres zmian max 1,05
Średni kurs 10 dni 0,84
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
WIG-NRCHOM 0,80
InvestorMS 0,10