Ronson Development SE

Ronson Development SE
sprzedaż nieruchomości
RON
0,94 zł 2020-05-27
13:26:46
0,002 zł
0,21%
application/pdf zawieszona
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 154 170 164
Free float [%] 11,01
Liczba akcji 164 010 813
Stopa dywidendy [%] 6,40
Cena do zysku 3,55
Cena do wart. księgowej 0,40
Notowania
Kurs odniesienia 0,938
Kurs otwarcia 0,938
Min 0,938
Max 0,94
Wolumen obrotu 9 250
Wartość obrotu 8 686,52
Roczny zakres zmian min 0,61
Roczny zakres zmian max 0,97
Średni kurs 10 dni 0,938
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
WIG-NRCHOM 1,10
InvestorMS 0,10