Invista SA

Invista SA
działalność inwestycyjna
INV
0,39 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 5 640 176
Free float [%] 18,16
Liczba akcji 14 461 991
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,17
Notowania
Kurs odniesienia 0,39
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 0,35
Roczny zakres zmian max 0,76
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe