Tesgas SA

Tesgas SA
inżynieria lądowa i wodna
TSG
5,00 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 56 750 000
Free float [%] 24,12
Liczba akcji 11 350 000
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 10,68
Cena do wart. księgowej 0,76
Notowania
Kurs odniesienia 5,00
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 2,36
Roczny zakres zmian max 6,80
Średni kurs 10 dni 5,00
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG-BUDOW 0,50
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
InvestorMS 0,00