Atlas Estates Ltd.

Atlas Estates Ltd.
wynajem nieruchomości
ATL
1,32 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 66 425 058
Free float [%] 1,06
Liczba akcji 50 322 014
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,48
Cena do wart. księgowej 0,11
Notowania
Kurs odniesienia 1,32
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 0,904
Roczny zakres zmian max 1,79
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
WIG-NRCHOM 0,20
InvestorMS 0,00