Krynicki Recykling SA

Krynicki Recykling SA
recykling
KRC
4,69 zł 2019-10-14
09:00:00
0,18 zł
3,99%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 81 445 602
Free float [%] 31,54
Liczba akcji 17 365 800
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 9,35
Cena do wart. księgowej 0,84
Notowania
Kurs odniesienia 4,51
Kurs otwarcia 4,69
Min 4,69
Max 4,69
Wolumen obrotu 5
Wartość obrotu 23,45
Roczny zakres zmian min 3,30
Roczny zakres zmian max 6,82
Średni kurs 10 dni 4,51
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
InvestorMS 0,00