PZ Cormay SA

PZ Cormay SA
produkcja leków
CRM
0,89 zł 2019-10-16
13:28:05
-0,01 zł
-1,11%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 74 942 457
Free float [%] 81,14
Liczba akcji 84 205 008
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,67
Notowania
Kurs odniesienia 0,90
Kurs otwarcia 0,891
Min 0,884
Max 0,90
Wolumen obrotu 42 212
Wartość obrotu 37 594,354
Roczny zakres zmian min 0,77
Roczny zakres zmian max 1,45
Średni kurs 10 dni 0,90
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
sWIG80TR 0,40
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
sWIG80 0,40
WIG-LEKI 3,40
InvestorMS 0,10