GPM Vindexus SA

GPM Vindexus SA
wierzytelności
VIN
5,12 zł 2020-05-25
14:11:03
-0,04 zł
-0,78%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 59 596 800
Free float [%] 29,89
Liczba akcji 11 640 000
Stopa dywidendy [%] 5,86
Cena do zysku 4,63
Cena do wart. księgowej 0,32
Notowania
Kurs odniesienia 5,16
Kurs otwarcia 5,12
Min 5,12
Max 5,12
Wolumen obrotu 586
Wartość obrotu 3 000,32
Roczny zakres zmian min
Roczny zakres zmian max
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
InvestorMS 0,00