Pharmena SA

Pharmena SA
produkcja leków
PHR
5,88 zł 2020-02-21
14:43:34
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 51 714 905
Free float [%] 32,75
Liczba akcji 8 795 052
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 8,78
Notowania
Kurs odniesienia 5,88
Kurs otwarcia 5,80
Min 5,36
Max 5,94
Wolumen obrotu 2 447
Wartość obrotu 13 316,82
Roczny zakres zmian min 4,81
Roczny zakres zmian max 9,14
Średni kurs 10 dni 5,88
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
WIG-LEKI 1,50
InvestorMS 0,00