AC SA

AC SA
części samochodowe
ACG
38,00 zł 2019-10-16
16:31:39
0,60 zł
1,60%
application/pdf niedoważaj
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 369 251 054
Free float [%] 65,36
Liczba akcji 9 717 133
Stopa dywidendy [%] 10,53
Cena do zysku 9,78
Cena do wart. księgowej 3,75
Notowania
Kurs odniesienia 37,40
Kurs otwarcia 37,20
Min 36,40
Max 38,00
Wolumen obrotu 2 317
Wartość obrotu 85 047,80
Roczny zakres zmian min 36,40
Roczny zakres zmian max 58,50
Średni kurs 10 dni 37,40
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
sWIG80TR 1,90
WIGdiv 0,50
WIG 0,10
WIG-Poland 0,10
sWIG80 1,90
WIG-MOTO 10,30
InvestorMS 0,40