Altus TFI SA

Altus TFI SA
zarządzanie aktywami
ALI
1,618 zł 2019-10-16
16:36:17
-0,038 zł
-2,29%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 75 317 900
Free float [%] 33,11
Liczba akcji 46 550 000
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,68
Notowania
Kurs odniesienia 1,656
Kurs otwarcia 1,60
Min 1,60
Max 1,69
Wolumen obrotu 25 132
Wartość obrotu 40 646,228
Roczny zakres zmian min 1,582
Roczny zakres zmian max 4,04
Średni kurs 10 dni 1,618
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
sWIG80TR 0,20
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
sWIG80 0,20
InvestorMS 0,10