ES-System SA

ES-System SA
instalacje budowlane i telekomunikacyjne
ESS
 zł
 zł
%
Dla wybranego instrumentu brak aktualnych danych ze strumienia SIR Zamknij
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 0
Free float [%] 0,00
Liczba akcji 42 863 637
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 26,35
Cena do wart. księgowej 1,03
Notowania
Kurs odniesienia
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu
Wartość obrotu
Roczny zakres zmian min 2,14
Roczny zakres zmian max 3,54
Średni kurs 10 dni
System notowań -