Mabion SA

Mabion SA
produkcja leków
MAB
74,70 zł 2019-10-16
17:02:34
-3,80 zł
-4,84%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 1 024 941 668
Free float [%] 29,14
Liczba akcji 13 720 772
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 98,27
Notowania
Kurs odniesienia 78,50
Kurs otwarcia 78,50
Min 73,30
Max 78,50
Wolumen obrotu 10 830
Wartość obrotu 812 751,80
Roczny zakres zmian min 66,00
Roczny zakres zmian max 105,80
Średni kurs 10 dni 74,70
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
mWIG40TR 1,30
WIG 0,20
WIG-Poland 0,20
WIG-ESG 0,30
WIG-LEKI 37,80
InvestorMS 1,00
mWIG40 1,30