Mabion SA

Mabion SA
produkcja leków
MAB
23,80 zł 2020-03-27
17:01:58
-0,60 zł
-2,46%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 326 554 373
Free float [%] 30,28
Liczba akcji 13 720 772
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej -51,95
Notowania
Kurs odniesienia 24,40
Kurs otwarcia 24,30
Min 23,30
Max 24,35
Wolumen obrotu 20 179
Wartość obrotu 477 843,65
Roczny zakres zmian min 18,50
Roczny zakres zmian max 105,20
Średni kurs 10 dni 23,80
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
mWIG40TR 0,50
WIG 0,10
WIG-Poland 0,10
WIG-ESG 0,10
WIG-LEKI 20,70
mWIG40 0,50