ED Invest SA

ED Invest SA
sprzedaż nieruchomości
EDI
2,34 zł 2020-05-25
16:47:07
0,16 zł
7,34%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 28 984 847
Free float [%] 5,23
Liczba akcji 12 386 687
Stopa dywidendy [%] 13,25
Cena do zysku 4,59
Cena do wart. księgowej 0,53
Notowania
Kurs odniesienia 2,18
Kurs otwarcia 2,20
Min 2,20
Max 2,36
Wolumen obrotu 32 427
Wartość obrotu 74 649,66
Roczny zakres zmian min
Roczny zakres zmian max
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
WIG-NRCHOM 0,10