CPD SA

CPD SA
wynajem nieruchomości
CPD
5,00 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 196 770 115
Free float [%] 3,17
Liczba akcji 39 354 023
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 2,60
Cena do wart. księgowej 0,37
Notowania
Kurs odniesienia 5,00
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 5,00
Roczny zakres zmian max 6,60
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
WIG-NRCHOM 0,30
InvestorMS 0,00