CPD SA

CPD SA
wynajem nieruchomości
CPD
6,20 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 243 994 942
Free float [%] 6,29
Liczba akcji 39 354 023
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 3,22
Cena do wart. księgowej 0,46
Notowania
Kurs odniesienia 6,20
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 5,35
Roczny zakres zmian max 9,05
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
WIG-NRCHOM 0,30
InvestorMS 0,00