Sadovaya Group SA

Sadovaya Group SA
górnictwo węgla
SGR
0,12 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 5 170 283
Free float [%] 25,00
Liczba akcji 43 085 693
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej -0,02
Notowania
Kurs odniesienia 0,12
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min
Roczny zakres zmian max
Średni kurs 10 dni
System notowań jednolite