MZN Property SA

MZN Property SA
portale internetowe
MZN
1,00 zł 2020-02-21
17:00:28
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 42 478 221
Free float [%] 19,66
Liczba akcji 42 478 221
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 1,46
Notowania
Kurs odniesienia 1,00
Kurs otwarcia 0,898
Min 0,888
Max 1,00
Wolumen obrotu 67 700
Wartość obrotu 61 886,60
Roczny zakres zmian min 0,52
Roczny zakres zmian max 1,05
Średni kurs 10 dni 1,00
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
InvestorMS 0,00
WIG-MEDIA 0,70