New World Resources Plc

New World Resources Plc
górnictwo węgla
NWR
 zł
 zł
%
Dla wybranego instrumentu brak aktualnych danych ze strumienia SIR Zamknij
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 0
Free float [%] 17,37
Liczba akcji 0
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej -3,29
Notowania
Kurs odniesienia
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu
Wartość obrotu
Roczny zakres zmian min
Roczny zakres zmian max
Średni kurs 10 dni
System notowań -