AUGA Group AB

AUGA Group AB
produkcja rolna i rybołówstwo
AUG
2,10 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 477 574 129
Free float [%] 20,91
Liczba akcji 227 416 252
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 1,21
Notowania
Kurs odniesienia 2,10
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 1,74
Roczny zakres zmian max 2,12
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG-SPOZYW 0,00
WIG 0,00