AUGA Group AB

AUGA Group AB
produkcja rolna i rybołówstwo
AUG
2,42 zł 2021-05-11
09:58:56
0,12 zł
5,22%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 550 347 329
Free float [%] 20,91
Liczba akcji 227 416 252
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 1,77
Notowania
Kurs odniesienia 2,30
Kurs otwarcia 2,30
Min 2,30
Max 2,42
Wolumen obrotu 2 238
Wartość obrotu 5 237,80
Roczny zakres zmian min
Roczny zakres zmian max
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG-SPOZYW 0,00
WIG-CEE 0,50
WIG 0,00