SMS Kredyt Holding SA

SMS Kredyt Holding SA
pośrednictwo finansowe
SMS
0,39 zł 2019-04-18
12:48:39
-0,05 zł
-11,36%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 5 786 313
Free float [%] 24,25
Liczba akcji 14 836 700
Stopa dywidendy [%] 25,64
Cena do zysku 8,17
Cena do wart. księgowej 0,27
Notowania
Kurs odniesienia 0,44
Kurs otwarcia 0,39
Min 0,39
Max 0,39
Wolumen obrotu 3 503
Wartość obrotu 1 366,17
Roczny zakres zmian min
Roczny zakres zmian max
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
NCIndex 0,10