SMS Kredyt Holding SA

SMS Kredyt Holding SA
pośrednictwo finansowe
SMS
0,16 zł 2020-03-31
09:01:11
0,02 zł
14,29%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 2 373 872
Free float [%] 24,25
Liczba akcji 14 836 700
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,15
Notowania
Kurs odniesienia 0,14
Kurs otwarcia 0,16
Min 0,16
Max 0,16
Wolumen obrotu 23
Wartość obrotu 3,68
Roczny zakres zmian min 0,13
Roczny zakres zmian max 0,555
Średni kurs 10 dni 0,14
System notowań ciągłe