SMS Kredyt Holding SA

SMS Kredyt Holding SA
pośrednictwo finansowe
SMS
0,47 zł 2019-02-22
12:21:51
-0,05 zł
-9,62%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 6 973 249
Free float [%] 24,25
Liczba akcji 14 836 700
Stopa dywidendy [%] 21,28
Cena do zysku 2,09
Cena do wart. księgowej 0,31
Notowania
Kurs odniesienia 0,52
Kurs otwarcia 0,57
Min 0,47
Max 0,57
Wolumen obrotu 63
Wartość obrotu 31,21
Roczny zakres zmian min 0,40
Roczny zakres zmian max 1,33
Średni kurs 10 dni 0,47
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
NCIndex 0,10