SMS Kredyt Holding SA

SMS Kredyt Holding SA
pośrednictwo finansowe
SMS
0,162 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 2 403 545
Free float [%] 24,25
Liczba akcji 14 836 700
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,29
Notowania
Kurs odniesienia 0,162
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 0,10
Roczny zakres zmian max 0,374
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe