SMS Kredyt Holding SA

SMS Kredyt Holding SA
pośrednictwo finansowe
SMS
0,298 zł 2020-07-15
16:18:31
0,038 zł
14,62%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 4 421 336
Free float [%] 24,25
Liczba akcji 14 836 700
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,38
Notowania
Kurs odniesienia 0,26
Kurs otwarcia 0,26
Min 0,26
Max 0,298
Wolumen obrotu 14 252
Wartość obrotu 3 796,79
Roczny zakres zmian min 0,112
Roczny zakres zmian max 0,52
Średni kurs 10 dni 0,26
System notowań ciągłe