SMS Kredyt Holding SA

SMS Kredyt Holding SA
pośrednictwo finansowe
SMS
0,21 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 3 115 707
Free float [%] 24,25
Liczba akcji 14 836 700
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,17
Notowania
Kurs odniesienia 0,21
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min
Roczny zakres zmian max
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe