SMS Kredyt Holding SA

SMS Kredyt Holding SA
pośrednictwo finansowe
SMS
0,38 zł 2019-10-21
15:22:03
0,03 zł
8,57%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 5 637 946
Free float [%] 24,25
Liczba akcji 14 836 700
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,27
Notowania
Kurs odniesienia 0,35
Kurs otwarcia 0,38
Min 0,38
Max 0,38
Wolumen obrotu 999
Wartość obrotu 379,62
Roczny zakres zmian min 0,31
Roczny zakres zmian max 0,83
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
NCIndex 0,10