Coal Energy SA

Coal Energy SA
górnictwo węgla
CLE
0,246 zł 2020-05-29
16:47:04
-0,004 zł
-1,60%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 11 072 735
Free float [%] 25,00
Liczba akcji 45 011 120
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,07
Cena do wart. księgowej -0,07
Notowania
Kurs odniesienia 0,25
Kurs otwarcia 0,24
Min 0,22
Max 0,25
Wolumen obrotu 108 615
Wartość obrotu 25 828,656
Roczny zakres zmian min 0,0715
Roczny zakres zmian max 0,66
Średni kurs 10 dni 0,242
System notowań jednolite