Getin Noble Bank SA

Getin Noble Bank SA
banki komercyjne
GNB
0,305 zł 2019-10-16
15:26:20
0,0045 zł
1,50%
application/pdf zawieszona
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 318 588 746
Free float [%] 37,22
Liczba akcji 1 044 553 267
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,11
Notowania
Kurs odniesienia 0,3005
Kurs otwarcia 0,305
Min 0,305
Max 0,305
Wolumen obrotu 1 391 335
Wartość obrotu 424 357,175
Roczny zakres zmian min 0,18
Roczny zakres zmian max 0,95
Średni kurs 10 dni 0,3005
System notowań jednolite
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
InvestorMS 0,20