Getin Noble Bank SA

Getin Noble Bank SA
banki komercyjne
GNB
0,262 zł 2020-05-25
17:00:00
0,003 zł
1,16%
application/pdf zawieszona
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 273 672 955
Free float [%] 37,22
Liczba akcji 1 044 553 267
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,11
Notowania
Kurs odniesienia 0,259
Kurs otwarcia 0,2595
Min 0,2555
Max 0,264
Wolumen obrotu 553 069
Wartość obrotu 143 648,0785
Roczny zakres zmian min 0,21
Roczny zakres zmian max 0,619
Średni kurs 10 dni 0,262
System notowań jednolite
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
InvestorMS 0,20