Prime Minerals SA

Prime Minerals SA
górnictwo metali
EMA
17,00 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 102 055 811
Free float [%] 22,96
Liczba akcji 6 003 283
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 2,57
Notowania
Kurs odniesienia 17,00
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 7,80
Roczny zakres zmian max 29,80
Średni kurs 10 dni 17,00
System notowań ciągłe