Buwog AG

Buwog AG
wynajem nieruchomości
BWO
 zł
 zł
%
Dla wybranego instrumentu brak aktualnych danych ze strumienia SIR Zamknij
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 0
Free float [%] 9,27
Liczba akcji 124 184 779
Stopa dywidendy [%] 2,30
Cena do zysku 13,99
Cena do wart. księgowej 1,28
Notowania
Kurs odniesienia
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu
Wartość obrotu
Roczny zakres zmian min 113,60
Roczny zakres zmian max 132,00
Średni kurs 10 dni
System notowań -