GetBack SA w restrukturyzacji

GetBack SA w restrukturyzacji
wierzytelności
GBK
3,76 zł
0,00 zł
0,00%
application/pdf zawieszona
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 376 000 000
Free float [%] 39,93
Liczba akcji 100 000 000
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej -0,21
Notowania
Kurs odniesienia 3,76
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min
Roczny zakres zmian max
Średni kurs 10 dni
System notowań jednolite