Private Equity Managers SA

Private Equity Managers SA
działalność inwestycyjna
PEM
7,40 zł 2020-03-27
13:47:17
-0,10 zł
-1,33%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 25 335 890
Free float [%] 31,66
Liczba akcji 3 423 769
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 4,44
Cena do wart. księgowej 0,56
Notowania
Kurs odniesienia 7,50
Kurs otwarcia 7,80
Min 7,40
Max 7,80
Wolumen obrotu 52
Wartość obrotu 404,48
Roczny zakres zmian min 6,02
Roczny zakres zmian max 25,20
Średni kurs 10 dni 7,40
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
InvestorMS 0,00