Private Equity Managers SA

Private Equity Managers SA
działalność inwestycyjna
PEM
11,35 zł 2019-10-16
15:24:23
0,35 zł
3,18%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 38 859 778
Free float [%] 31,66
Liczba akcji 3 423 769
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 4,37
Cena do wart. księgowej 0,84
Notowania
Kurs odniesienia 11,00
Kurs otwarcia 11,35
Min 11,35
Max 11,35
Wolumen obrotu 57
Wartość obrotu 646,95
Roczny zakres zmian min 8,86
Roczny zakres zmian max 28,30
Średni kurs 10 dni 11,35
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
InvestorMS 0,00