Prairie Mining Ltd.

Prairie Mining Ltd.
górnictwo węgla
PDZ
0,665 zł 2019-10-14
17:03:30
0,01 zł
1,53%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 141 162 934
Free float [%] 42,37
Liczba akcji 212 275 089
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 4,85
Notowania
Kurs odniesienia 0,655
Kurs otwarcia 0,64
Min 0,625
Max 0,70
Wolumen obrotu 537 917
Wartość obrotu 363 269,86
Roczny zakres zmian min 0,51
Roczny zakres zmian max 1,54
Średni kurs 10 dni 0,655
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
sWIG80TR 0,10
WIG-GORNIC 0,20
WIG 0,00
sWIG80 0,10