Prairie Mining Ltd.

Prairie Mining Ltd.
górnictwo węgla
PDZ
0,47 zł 2020-02-24
17:04:08
-0,04 zł
-7,84%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 99 769 291
Free float [%] 42,37
Liczba akcji 212 275 089
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 3,56
Notowania
Kurs odniesienia 0,51
Kurs otwarcia 0,50
Min 0,466
Max 0,50
Wolumen obrotu 853 550
Wartość obrotu 406 660,642
Roczny zakres zmian min 0,466
Roczny zakres zmian max 1,29
Średni kurs 10 dni 0,47
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
sWIG80TR 0,10
WIG-GORNIC 0,10
WIG 0,00
sWIG80 0,10