Torpol SA

Torpol SA
inżynieria lądowa i wodna
TOR
6,98 zł 2019-12-06
16:35:18
0,00 zł
0,00%
application/pdf zawieszona
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 160 330 600
Free float [%] 36,13
Liczba akcji 22 970 000
Stopa dywidendy [%] 3,58
Cena do zysku 4,39
Cena do wart. księgowej 0,73
Notowania
Kurs odniesienia 6,98
Kurs otwarcia 7,00
Min 6,84
Max 7,00
Wolumen obrotu 2 116
Wartość obrotu 14 654,36
Roczny zakres zmian min
Roczny zakres zmian max
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
sWIG80TR 0,60
WIG-BUDOW 2,30
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
sWIG80 0,60
InvestorMS 0,10