Torpol SA

Torpol SA
inżynieria lądowa i wodna
TOR
5,82 zł
0,00 zł
0,00%
application/pdf zawieszona
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 133 685 400
Free float [%] 36,13
Liczba akcji 22 970 000
Stopa dywidendy [%] 4,30
Cena do zysku 4,59
Cena do wart. księgowej 0,59
Notowania
Kurs odniesienia 5,82
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 4,70
Roczny zakres zmian max 9,04
Średni kurs 10 dni 5,88
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
sWIG80TR 0,70
WIG-BUDOW 2,20
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
sWIG80 0,70
InvestorMS 0,20