Torpol SA

Torpol SA
inżynieria lądowa i wodna
TOR
6,68 zł 2019-10-16
15:59:21
0,00 zł
0,00%
application/pdf zawieszona
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 153 439 600
Free float [%] 36,13
Liczba akcji 22 970 000
Stopa dywidendy [%] 3,74
Cena do zysku 4,37
Cena do wart. księgowej 0,74
Notowania
Kurs odniesienia 6,68
Kurs otwarcia 6,68
Min 6,60
Max 6,70
Wolumen obrotu 4 256
Wartość obrotu 28 227,86
Roczny zakres zmian min 3,02
Roczny zakres zmian max 8,00
Średni kurs 10 dni 6,68
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
sWIG80TR 0,60
WIG-BUDOW 2,50
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
sWIG80 0,60
InvestorMS 0,10