XTB DM SA

XTB DM SA
giełdy i biura maklerskie
XTB
3,15 zł 2019-10-16
11:55:44
0,05 zł
1,61%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 369 758 450
Free float [%] 8,69
Liczba akcji 117 383 635
Stopa dywidendy [%] 5,40
Cena do zysku 59,39
Cena do wart. księgowej 0,84
Notowania
Kurs odniesienia 3,10
Kurs otwarcia 3,11
Min 3,11
Max 3,18
Wolumen obrotu 451
Wartość obrotu 1 422,11
Roczny zakres zmian min
Roczny zakres zmian max
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
InvestorMS 0,10