Tower Investments SA

Tower Investments SA
sprzedaż nieruchomości
TOW
24,00 zł 2020-02-21
16:40:56
-0,10 zł
-0,41%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 37 458 000
Free float [%] 28,73
Liczba akcji 1 560 750
Stopa dywidendy [%] 4,17
Cena do zysku 12,53
Cena do wart. księgowej 0,56
Notowania
Kurs odniesienia 24,10
Kurs otwarcia 23,40
Min 23,00
Max 24,00
Wolumen obrotu 3 664
Wartość obrotu 85 724,60
Roczny zakres zmian min 19,20
Roczny zakres zmian max 29,90
Średni kurs 10 dni 24,00
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
WIG-NRCHOM 0,20
InvestorMS 0,00