Tower Investments SA

Tower Investments SA
sprzedaż nieruchomości
TOW
25,20 zł 2019-10-14
16:17:59
0,90 zł
3,70%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 39 330 900
Free float [%] 28,80
Liczba akcji 1 560 750
Stopa dywidendy [%] 4,12
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,63
Notowania
Kurs odniesienia 24,30
Kurs otwarcia 25,20
Min 25,20
Max 25,20
Wolumen obrotu 1
Wartość obrotu 25,20
Roczny zakres zmian min 19,20
Roczny zakres zmian max 33,00
Średni kurs 10 dni 24,30
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
WIG-NRCHOM 0,20
InvestorMS 0,00