Artifex Mundi SA

Artifex Mundi SA
gry
ART
3,20 zł 2019-10-14
16:46:30
-0,045 zł
-1,39%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 38 070 400
Free float [%] 25,90
Liczba akcji 11 897 000
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 1,07
Notowania
Kurs odniesienia 3,245
Kurs otwarcia 3,25
Min 3,20
Max 3,25
Wolumen obrotu 1 342
Wartość obrotu 4 330,10
Roczny zakres zmian min 3,20
Roczny zakres zmian max 7,30
Średni kurs 10 dni 3,245
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
WIGtech 0,10
InvestorMS 0,00