Artifex Mundi SA

Artifex Mundi SA
gry
ART
1,93 zł 2020-04-01
16:42:51
0,01 zł
0,52%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 22 961 210
Free float [%] 25,90
Liczba akcji 11 897 000
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 1,08
Notowania
Kurs odniesienia 1,92
Kurs otwarcia 1,92
Min 1,92
Max 1,99
Wolumen obrotu 4 217
Wartość obrotu 8 143,68
Roczny zakres zmian min 1,85
Roczny zakres zmian max 5,20
Średni kurs 10 dni 1,93
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
WIGtech 0,10
InvestorMS 0,00