Globalworth Poland Real Estate NV

Globalworth Poland Real Estate NV
wynajem nieruchomości
GPR
 zł
 zł
%
Dla wybranego instrumentu brak aktualnych danych ze strumienia SIR Zamknij
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 0
Free float [%]
Liczba akcji 156 133 179
Stopa dywidendy [%]
Cena do zysku
Cena do wart. księgowej
Notowania
Kurs odniesienia
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu
Wartość obrotu
Roczny zakres zmian min 6,02
Roczny zakres zmian max 7,00
Średni kurs 10 dni
System notowań -