Silvair Inc.

Silvair Inc.
oprogramowanie
SVRS
6,92 zł 2019-10-16
14:33:55
0,04 zł
0,58%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 78 752 506
Free float [%]
Liczba akcji 11 380 420
Stopa dywidendy [%]
Cena do zysku
Cena do wart. księgowej
Notowania
Kurs odniesienia 6,88
Kurs otwarcia 6,91
Min 6,91
Max 6,93
Wolumen obrotu 3 626
Wartość obrotu 25 090,92
Roczny zakres zmian min
Roczny zakres zmian max
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIGtech 0,40
WIG-INFO 0,70
InvestorMS 0,10