Gobarto SA

Gobarto SA
żywność
GOB
6,90 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 191 821 580
Free float [%] 14,44
Liczba akcji 27 800 229
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 8,52
Cena do wart. księgowej 0,43
Notowania
Kurs odniesienia 6,90
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 4,90
Roczny zakres zmian max 7,68
Średni kurs 10 dni 6,90
System notowań jednolite
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
InvestorMS 0,00