Muza SA

Muza SA
wydawnictwa
MZA
2,40 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 6 721 435
Free float [%] 46,94
Liczba akcji 2 800 598
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 9,68
Cena do wart. księgowej 0,29
Notowania
Kurs odniesienia 2,40
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 2,08
Roczny zakres zmian max 3,10
Średni kurs 10 dni 2,42
System notowań ciągłe