Muza SA

Muza SA
wydawnictwa
MZA
2,80 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 7 841 674
Free float [%] 45,25
Liczba akcji 2 800 598
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,35
Notowania
Kurs odniesienia 2,80
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min
Roczny zakres zmian max
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe