Drozapol-Profil SA

Drozapol-Profil SA
wyroby hutnicze
DPL
1,245 zł 2019-10-21
16:48:54
-0,005 zł
-0,40%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 7 617 594
Free float [%] 35,91
Liczba akcji 6 118 550
Stopa dywidendy [%] 4,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,14
Notowania
Kurs odniesienia 1,25
Kurs otwarcia 1,20
Min 1,20
Max 1,245
Wolumen obrotu 886
Wartość obrotu 1 065,54
Roczny zakres zmian min 1,205
Roczny zakres zmian max 1,75
Średni kurs 10 dni 1,25
System notowań ciągłe