Calatrava Capital SA

Calatrava Capital SA
działalność inwestycyjna
CTC
 zł
 zł
%
Dla wybranego instrumentu brak aktualnych danych ze strumienia SIR Zamknij
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 0
Free float [%] 68,85
Liczba akcji 15 000 000
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,43
Notowania
Kurs odniesienia
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu
Wartość obrotu
Roczny zakres zmian min
Roczny zakres zmian max
Średni kurs 10 dni
System notowań -