Zakończone wezwania i zaproszenia do sprzedaży

 

ARCHICOM S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania są dwie akcje zwykłe na okaziciela serii A oznaczone w KDPW kodem ISIN: PLARHCM00016 i jedna akcja imienna serii B1

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Echo Investment Spółka Akcyjna.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Echo Investment Spółka Akcyjna.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona jednostka organizacyjna Santander Bank Polska S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 25,30 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ARCHICOM S.A.  będą przyjmowane od 07 lipca 2021 r. do 20 lipca 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 26 lipca 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

ZPUE S.A. Oferta zakupu akcji

Przedmiotem Oferty  jest 100 000  akcji

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Millennium Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki wynosi 205,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki będą przyjmowane od 15 lipca  2021 r. do  20 lipca 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 23 lipca 2020 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

Quercus S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Na podstawie niniejszego Zaproszenia, Spółka nabędzie łącznie nie więcej niż 1 882 213  Akcji Spółki oznaczonych kodem PLQRCUS00012, które na dzień ogłaszania Zaproszenia stanowią nie więcej niż 3,10 % kapitału zakładowego Spółki.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
 • Cena za jedną akcję wynosi 9,50 zł

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 23 czerwca 2021 r. do 07 lipca 2021 r. ( do godziny 17:00 )

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 13 lipca  2021 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

CAPITAL PARTNERS S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Na podstawie niniejszego Zaproszenia, Spółka nabędzie łącznie nie więcej niż 5 610 000  Akcji Spółki oznaczonych kodem PLCPTLP00015, które na dzień ogłaszania Zaproszenia stanowią nie więcej niż 33,00 % kapitału zakładowego Spółki.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
 • Cena za jedną akcję wynosi 2,01zł

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 16 czerwca 2021 r. do 28 czerwca 2021 r. ( do godziny 17:00 )

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 02 lipca  2021 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

NETIA S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest 86.292.023  zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela  zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLNETIA00014, które reprezentują 25,71 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 25,71 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem zapraszającym do składania ofert sprzedaży akcji Spółki oraz nabywającym akcje Spółki w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie jest spółka Cyfrowy Polsat S.A..
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki NETIA S.A. wynosi 7,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  NETIA S.A. będą przyjmowane od 24 czerwca 2021 r. do  01 lipca 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 06 lipca 2021 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

RONSON DEVELOPMENT SE Zaproszenie do składania ofert sprzedaży


Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest łącznie nie więcej niż 54 093 672 akcji na okaziciela Spółki, każda o wartości nominalnej 0,02 euro, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN NL0006106007, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i na dzień ogłoszenia Zaproszenia stanowią nie więcej niż 32,98% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 32,98% ogólnej liczny głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

 • Podmiotem zapraszającym do składania ofert sprzedaży akcji Spółki oraz nabywającym akcje Spółki w ramach niniejszego Zaproszenia jest spółka Amos Luzon Development and Energy Group Ltd. z siedzibą w Ra’anana.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest Pekao Investment Banking S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki RONSON DEVELOPMENT SE wynosi 1,80 zł

 

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  RONSON DEVELOPMENT SE będą przyjmowane od 31 maja  2021 r. do  09 czerwca  2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 16 czerwca 2021 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

ERBUD S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest 160 000  zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela  zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN  PLERBUD00012, które reprezentują 1,29 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 1,29 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem zapraszającym do składania ofert sprzedaży akcji Spółki oraz nabywającym akcje Spółki w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie jest spółka ERBUD S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  mBank S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ERBUD S.A. wynosi 125,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  ERBUD S.A. będą przyjmowane od 19 maja  2021 r. do  07 czerwca  2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 10 czerwca 2021 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

NETIA S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest 70 000 000  zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela  zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLNETIA00014, które reprezentują 20,86 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 20,86 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem zapraszającym do składania ofert sprzedaży akcji Spółki oraz nabywającym akcje Spółki w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie jest spółka Cyfrowy Polsat S.A..
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki NETIA S.A. wynosi 5,77 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  NETIA S.A. będą przyjmowane od 27 kwietnia 2021 r. do  14  maja  2021 r. do godziny 17:00

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 19 maja 2021 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

ELEKTRIM S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest 13 267 178  zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela  zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLELTIM00013, które reprezentują 15,84 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 15,84 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem zapraszającym do składania ofert sprzedaży akcji Spółki oraz nabywającym akcje Spółki w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie jest spółka WBN HOLDING LIMITED.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ELEKTRIM S.A. wynosi 18,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  ELEKTRIM S.A. będą przyjmowane od 27 kwietnia 2021 r. do  14  maja  2021 r. do godziny 17:00

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 19 maja 2021 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

Work Service S.A.  Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  32 329 628   akcji zwykłych na okaziciela, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLWRKSR00019.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest GI International societa a responsabilita limitata
 • Podmiotem nabywającym akcje jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A. – Biuro Maklerskie mBanku
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,45 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Work Service S.A.  będą przyjmowane od 02 kwietnia 2021 r. do 11 maja 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 17 maja 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.  Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  1 057 825   akcji zwykłych na okaziciela, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLROPCE00017.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są Pan Józef Siwiec , Pan Marian Darłak , Pan Leszek Piczak , Pan Robert Siwiec , Pan Zbigniew Czapka , Pan Robert Duszkiewicz , Pan Krzysztof Miąso, , Pan Roman Wenc ,  Interminex Handelsgesellschaft m.b.H.
 • Nabywającymi są wprost Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 26,73 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ROPCZYCE S.A.  będą przyjmowane od 22 marca 2021 r. do 18 maja 2021 r.

Przewidywany termin realizacji transakcji 21 maja 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Niniejsze Wezwanie jest ogłaszane na wszystkie akcje w kapitale zakładowym spółki BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A to jest na 4.166.267 akcji na które składają się:

a) 2.066.267 akcji zwykłych na okaziciela serii H, I i J zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLBIKPT00014 ( Akcje Notowane ).

b) 190.000 akcji imiennych serii A.

c) 1.910.000 akcji imiennych serii G.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest NREP NSF IV HOLDING 2 S.A R.L.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest NREP NSF IV HOLDING 2 S.A R.L.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona jednostka organizacyjna Santander Bank Polska S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 22,30 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki BIK  S.A. będą przyjmowane od 04 marca 2021 r. do 02 kwietnia 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 13 kwietnia 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Komunikat w sprawie zmiany ceny akcji określonej w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A

 

TELESTRADA S.A. Oferta zakupu akcji

Przedmiotem Oferty  jest 459 033  akcji

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Millennium Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki TELESTRADA S.A. wynosi 18,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  TELESTRADA S.A. będą przyjmowane od 22 marca  2021 r. do  31 marca 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 6 kwietnia 2020 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

ZPUE S.A.  Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  622 542  zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLZPUE000012.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są  ZPUE S.A., Koronea sp. z o.o., Michał Wypychewicz
 • Głównym podmiotem nabywającym Akcje w wyniku niniejszego Wezwania jest ZPUE S.A.  Dodatkowo, część Akcji w Wezwaniu może zostać nabyta przez Koronea sp. z o.o., za zasadach określonych w punkcie 8 Wezwania
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 205,19 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ZPUE S.A.   będą przyjmowane od 17 lutego 2021 r. do 18 marca 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 26 marca 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Komunikat w sprawie zmiany ceny akcji określonej w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ZPUE S.A.

 

ARTERIA SA. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  681 084 zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLARTER00016.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są  Investcamp Sp. z o. o., Mayas Basic Concept Limited, Marcin Marzec, Sebastian Pielach, Ewa Czarzasta – Marzec, Anna Pielach
 • Podmiotami nabywającymi Akcje w ramach Wezwania są   Investcamp Sp. z o. o., Marcin Marzec, Ewa Czarzasta - Marzec
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 4,48 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ARTERIA SA. będą przyjmowane od 24 lutego 2021 r. do 10 marca 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 18 marca 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Komunikat w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Arteria SA oraz wezwanie następcze

 

IMPERA CAPITAL ASI S.A.  Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  4 869 331  zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLNFI0700018.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest  January Ciszewski.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w wyniku niniejszego Wezwania jest January Ciszewski
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,92 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki IMPERA CAPITAL ASI S.A. będą przyjmowane od 24 lutego 2021 r. do 9 marca 2021 r. do godz. 16.00.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 16 marca 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

NOVAVIS GROUP S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  10088  akcji.

Na niniejsze Wezwanie mogą odpowiedzieć akcjonariusze posiadający niżej wymienione Akcje:

1) 3.820.500 akcji serii A2, zwykłych, na okaziciela, zdematerializowanych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLNFI0500012, uprawniających. Akcje serii A2 zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2) 3.820.500 akcji serii B2, zwykłych, na okaziciela, zdematerializowanych, oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLNFI0500145.

3) 27.374.285 akcji serii C2, zwykłych, na okaziciela, będących na dzień ogłoszenia wezwania w trakcie procedury dematerializacji przed KDPW, które zostaną zdematerializowane nie później niż do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów w ramach wezwania,

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest  Marshall Nordic Limited.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w wyniku niniejszego Wezwania jest Marshall Nordic Limited.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Q Securities Spółka Akcyjna
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,84 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NOVAVIS GROUP S.A. będą przyjmowane od 01 marca 2021 r. do 15 marca 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 22 marca 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

NETIA S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest 70 000 000  zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela  zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLNETIA00014, które reprezentują 20,86 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 20,86 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem zapraszającym do składania ofert sprzedaży akcji Spółki oraz nabywającym akcje Spółki w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie jest spółka Cyfrowy Polsat S.A..
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki NETIA S.A. wynosi 5,77 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  NETIA S.A. będą przyjmowane od 27 kwietnia 2021 r. do  14  maja  2021 r. do godziny 17:00

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 19 maja 2021 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

NETIA  S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  114 173 459 akcji

(a) 1.000  akcji zwykłych imiennych serii A

(b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1

(c) 114.171.459  akcji zwykłych na okaziciela zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLNETIA00014. Akcje na Okaziciela zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Cyfrowy Polsat S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Cyfrowy Polsat S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 4,80 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NETIA  S.A. będą przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. do 26 lutego 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 08 marca 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

SIMPLE S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  4 812 160 zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLSIMPL00011.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest TSS Europe B.V. (Besloten Vennootschap).
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest TSS Europe B.V. (Besloten Vennootschap).
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 13,01 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki SIMPLE S.A. będą przyjmowane od 05 stycznia 2021 r. do 22 lutego 2021 r. do godziny 12:00 CET.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 01 marca 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Komunikat o zmianie tekstu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji SIMPLE S.A.

 

LARQ S.A Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  15 742 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLCAMMD00032.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są  WIESBADEN Limited, HARBINGER CAPITAL Limited, Krzysztof Przybyłowski, Anita Przybyłowska, Adam Michalewicz, Kazimierz Michalewicz, Paweł Orłowski
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest  Harbinger Capital Ltd
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 2,06 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki LARQ S.A będą przyjmowane od 05 lutego 2021 r. do 18 lutego 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 25 lutego 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

e-Muzyka S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  1 484 848 zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLEMZKA00019.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Empik S.A.
  • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest  Empik S.A.
  • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.
  • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 3,91 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki e-Muzyka S.A. będą przyjmowane od 19 stycznia 2021 r. do 18 lutego 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 26 lutego 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

POLENERGIA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  21 976 504 zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLPLSEP00013.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są BIF IV Europe Holdings Limited , Mansa Investments sp. z o.o.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest BIF IV Europe Holdings Limited
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona jednostka organizacyjna Santander Bank Polska S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 63,00 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki POLENERGIA S.A. będą przyjmowane od 10 grudnia 2020 r. do 17 lutego 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 25 lutego 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zmiana wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji POLENERGIA SA

Wezwanie Polenergia S.A. - komunikat zmiana terminu zapisów (20.01.2021)

Komunikat w sprawie zmiany ceny akcji określonej w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji POLENERGIA SA

 

IMPEL S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  1 982 531 zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLIMPEL00011.

Uwzględniając akcje posiadane w dacie Wezwania przez Nabywających oraz przez pozostałe Strony Porozumienia, w wyniku Wezwania Strony Porozumienia zamierzają osiągnąć do 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Nutit a.s.
 • Podmiotami nabywającymi Akcje w ramach Wezwania są Nutit a.s. i Trade Bridge a.s.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 13,00 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki IMPEL S.A.  będą przyjmowane od 04 stycznia 2021 r. do 3 lutego 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 11 lutego 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

PRAGMAGO S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 2.752.167 akcji spółki PragmaGO S.A.

a) 703.324 niezdematerializowanych akcji imiennych serii A („Akcje Imienne”).

(b) 2.048.843 („Akcje na Okaziciela”).Akcje na Okaziciela są zdematerializowane, zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”) i oznaczone kodem ISIN PLGFPRE00040. Akcje na Okaziciela są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i zostały oznaczone kodem „PRF”

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Polish Enterprise Funds SCA.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Polish Enterprise Funds SCA
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie
 • Akcje na Okaziciela zostaną nabyte po cenie 24,5 PLN
 • Akcje Imienne zostaną nabyte po cenie 18,1 PLN

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PRAGMAGO S.A. będą przyjmowane od 16 grudnia 2020 r. do 29 stycznia 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 08 lutego 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

TALANX AG  Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Wezwanie jest kierowane do akcjonariuszy którzy posiadali akcje nabyte w transakcja rozliczonych do 13 grudnia 2020 r

 • Wzywającym jest  HDI Haftpftplichtverband der DeutschenIndustrie V.a.G
 • Podmiotami nabywającymi Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom maklerski banku Handlowego S>A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 138,74 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki TALANX AG  będą przyjmowane od 04 stycznia 2021 r. do 02 lutego 2021 r. Przewidywany termin rozliczenia transakcji 10 lutego 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

KRUSZWICA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  8 223 636 zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLKRUSZ00016..

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest KONINKLIJKE BUNGE B.V.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest KONINKLIJKE BUNGE B.V.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 66,30 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki KRUSZWICA S.A. będą przyjmowane od 31 grudnia 2020 r. do 29 stycznia 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 08 lutego 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

PEKABEX S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż

Przedmiotem Wezwania jest   6274 664 akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLPKBEX00072.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Tonsa S.A. – SICAF - RAIF
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest STE sp. z o.o.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 13,86 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PEKABEX S.A. będą przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. do 28 stycznia 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 05 lutego 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

PGO S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  30 157 629 zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLPGO0000014.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest TDJ EQUITY II Sp. z o.o.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest TDJ EQUITY II Sp. z o.o.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank Spółka Akcyjna prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Biuro maklerskie mBanku”
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,45 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PGO S.A. będą przyjmowane od 29 grudnia 2020 r. do 27 stycznia 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 02 lutego 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

POLNORD S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  6 905 644 akcji na okaziciela

i) 6.901.044 akcje  zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN PLPOLND00019 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), które zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(ii) 200 akcji serii T Spółki, które na dzień ogłoszenia Wezwania zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW (zdematerializowane), oznaczone kodem ISIN PLPOLND00266, ale nie zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;

(iii) 290  akcji serii A oraz 4.110 akcji serii B Spółki, które na dzień ogłoszenia Wezwania nie zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW (zdematerializowane) ani nie zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő RészvénytársaságPodmiotem
 • Nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 3,55 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki POLNORD S.A. będą przyjmowane od 21 grudnia 2020 r. do 20 stycznia 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 28 stycznia 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania

 

 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  1 702 127 zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN  PLPREQM00011.

Uwzględniając akcje posiadane w dacie Wezwania przez Nabywających oraz przez pozostałe Strony Porozumienia, w wyniku Wezwania Strony Porozumienia zamierzają osiągnąć do 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są MCI Management, MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A., Tomasz Czechowicz
 • Podmiotami nabywającymi Akcje w ramach Wezwania są MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Noble Securities S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 17,65 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.  będą przyjmowane od 10 grudnia 2020 r. do 20 stycznia 2021 r. Przewidywany termin rozliczenia transakcji 26 stycznia 2021 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów

Informacja o zmianie ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

 

ELEKTRIM S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest 14.999.152 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela  zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLELTIM00013, które reprezentują 17,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 17,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem zapraszającym do składania ofert sprzedaży akcji Spółki oraz nabywającym akcje Spółki w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie jest spółka Karswell Limited
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ELEKTRIM S.A. wynosi 18,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  ELEKTRIM S.A. będą przyjmowane od 23 grudnia 2020 r. do  15  stycznia  2021 r. do godziny 17:00

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 19 stycznia 2021 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

ELEKTRIM S.A. składanie ofert sprzedaży tylko osobiście w wybranym PUM po wcześniejszym umówieniu wizyty. Lista PUM tutaj.

 

INCANA S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Na podstawie niniejszego Zaproszenia, Spółka nabędzie łącznie nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) Akcji Spółki oznaczonych kodem PLINCNA00011, które na dzień ogłaszania Zaproszenia stanowią nie więcej niż3,64% kapitału zakładowego Spółki.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
 • Cena za jedną akcję spółki INCANA S.A. wynosi 1,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  INCANA S.A.  będą przyjmowane od 29 grudnia  2020 r. do 11 stycznia 2021 r. ( do godziny 17:00 )

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 14  stycznia 2021 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

PTWP S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Zaproszenia  jest nie więcej 293 567  akcji  na okaziciela wyemitowanych przez PTWP S.A. i będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLPTWP000015,  stanowiących do 20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki PTWP S.A. wynosi 11,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  PTWP S.A. będą przyjmowane od 17 listopada 2020 r. do  30 listopada 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 03 grudnia 2020 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

ENERGA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  82 754 032 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLENERG00022.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 8,35 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ENERGA S.A. będą przyjmowane od 09 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 30 listopada 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

20201005 - komunikat w sprawie zmiany treści wezwania

Komunikatu o ziszczeniu się jedynego warunku wezwania dot. akcji Energa SA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Play Communications S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  254 625 876 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL LU1642887738.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest  ILIAD S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest ILIAD PURPLE S.A.S.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 39,00 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Société Générale S.A. Oddział w Polsce oraz Santander Bank Polska S.A

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Play Communications S.A będą przyjmowane od 19 października 2020 r. do 17 listopada 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 25 listopada 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Santander Bank Polska S

 

PROCAD S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Zaproszenia  jest nie więcej 749 500 akcji  na okaziciela wyemitowane przez PROCAD S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLPRCAD00018, uprawniających do wykonywania około 8,31 % kapitału zakładowego Spółki

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
 • Cena za jedną akcję spółki PROCAD S.A. wynosi 1,80 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  PROCAD S.A. będą przyjmowane od 04 listopada  2020 r. do 19 listopada 2020 r. ( do godziny 17:00 )

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 25 listopada 2020 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

  

MOJ S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  3 765 525 zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLMOJ0000015, oraz 280 355 akcji zwykłych imiennych serii F, nienotowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i wydanych w formie dokumentu,

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASINGS.A. , Karbon 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , Zdzisław Bik , Anna Bik
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASINGS.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,31 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MOJ S.A. będą przyjmowane od 15 października 2020 r. do 16 listopada 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 23 listopada 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

KRUK S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Zaproszenia  jest nie więcej 271 000  akcji  na okaziciela wyemitowane przez KRUK S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLKRK0000010,  co stanowi do 1,43 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie
 • Cena za jedną akcję spółki KRUK S.A. wynosi 350 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  KRUK S.A.. będą przyjmowane od 19 października 2020 r. do  13 listopada 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 18 listopada 2020 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

Seco/Warwick S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Zaproszenia  jest nie więcej 1000 000  akcji  na okaziciela wyemitowane przez SECO/WARWICK S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLWRWCK00013,  co stanowi do 9,71% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  mBank S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Seco/Warwick S.A. wynosi 14,50 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  Seco/Warwick S.A. będą przyjmowane od 12 października 2020 r. do  26 października 2020 r. do godz. 17:00

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 29 października 2020 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

Globe Trade Centre S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  21 891 289 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLGTC0000037.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest GTC Holding ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 8,76 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Globe Trade Centre S.A..  będą przyjmowane od 02 października 2020 r. do 19 października 2020r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 23 października 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

GTC_zmiana ceny wezwania_09 10 2020

 

Elemental Holding  S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  13 977 674 zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLELMTL00017.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są  EFF B.V, Terra Recycling sp. z o.o. , JJR Invest sp. z o.o., Tesla Recycling sp. z o.o., Maciej Rogaliński, Delpia Investments sp. z o.o.
 • Podmiotami nabywającymi Akcje w ramach Wezwania są  EFF B.V, Terra Recycling sp. z o.o.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 2,42 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Elemental Holding  S.A będą przyjmowane od 21 września 2020 r. do 21 października 2020r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 27 października 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

NEUCA S.A.  Oferta zakupu akcji

Przedmiotem Oferty  jest nie więcej 150 000  akcji  na okaziciela wyemitowane przez NEUCA S.A.  i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLTRFRM00018,  

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  mBank S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki wynosi 525 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  NEUCA S.A.  będą przyjmowane od 13 października 2020 r. do  20 października 2020 r. do godz. 17:00

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 23 października 2020 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

MCI Capital ASI S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Zaproszenia  jest nie więcej 1 700 000 akcji  na okaziciela wyemitowane przez MCI Capital ASI S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLMCIMG00012

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Noble Securities Spółka Akcyjna
  • Cena za jedną akcję spółki MCI Capital ASI S.A .wynosi 15,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  MCI Capital ASI S.A. będą przyjmowane od 08 września  2020 r. do 16 października 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 27 października 2020 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

Forte S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  8 030 418 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLFORTE00012.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest MaForm Holding Luxembourg S.A R.L
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 30,10 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Forte S.A. będą przyjmowane od 24 września 2020 r. do 07 października 2020r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 13 października 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Komunikat o zmianie ceny akcji w wezwaniu  FABRYK MEBLI FORTE SA

 

Work Service S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  10 029 311 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLWRKSR00019.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest  GI International societa a responsabilita limitata
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest  GI International societa a responsabilita limitata
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 0,62 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A. – Biuro Maklerskie mBanku.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Work Service S.A. będą przyjmowane od 14 września 2020 r. do 28 września 2020r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 02 października 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

Krynica Vitamin S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  1 729 545 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLKRVTM00010.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są  Zinat sp. z o.o. i Piotr Czachorowski
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest  Zinat sp. z o.o.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 5,70 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Krynica Vitamin S.A.  będą przyjmowane od 04 września 2020 r. do 05 października 2020r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 13 października 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

TELESTRADA S.A. Oferta zakupu akcji

Przedmiotem Oferty  jest nie więcej 283 333 akcji  na okaziciela wyemitowane przez TELESTRADA S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLTLSTD00019, uprawniających do wykonywania około 9,99 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Millennium Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki TELESTRADA S.A. wynosi 18,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  TELESTRADA S.A. będą przyjmowane od 24 września  2020 r. do 30 września 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 05 października 2020 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

APLISENS S.A. Oferta zakupu akcji

Przedmiotem Oferty  jest nie więcej 249 000  akcji  na okaziciela wyemitowane przez APLISENS S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLAPLS000016, uprawniających do wykonywania około 2,1 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki APLISENS S.A. wynosi 11,90 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  APLISENS S.A. będą przyjmowane od 21 września  2020 r. do 02 października 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 08 października 2020 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

ERG S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Zaproszenia  jest nie więcej 25 623 akcji  na okaziciela wyemitowane przez ERG S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLERGZB00014, uprawniających do wykonywania około 2,9249 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
 • Cena za jedną akcję spółki ERG S.A. wynosi 85,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  ERG S.A. będą przyjmowane od 28 września  2020 r. do 02 października 2020 r. ( do godziny 17:00 )

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 09 października 2020 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

MASTER PHARM S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  7 028 494 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLMSTPH00016.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są  Master Pharm S.A. , Max Welt Holdings LP, Paweł Klita, Rafał Biskup
 • Podmiotami nabywającymi Akcje w ramach Wezwania są Master Pharm S.A. , Max Welt Holdings LP
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 4,20 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MASTER PHARM S.A będą przyjmowane od 17 sierpnia 2020 r. do 25 września 2020r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 01 października 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

PRIMETECH S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  4 178 208 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLKOPEX00018.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest FAMUR S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest FAMUR S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,45 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PRIMETECH S.A.  będą przyjmowane od 11 sierpnia 2020 r. do 09 września 2020r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 17 września 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

Prochem S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  969 365  akcji spółki

 (i) akcje imienne założycielskie serii A, uprzywilejowane, gdzie jedna akcja imienna założycielska uprawnia do 3 (trzech)

Imienne Uprzywilejowane Akcje Założycielskie 1 są zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN:PLPRCHM00055;

(ii) akcje imienne założycielskie serii A, gdzie jedna akcja imienna założycielska uprawnia do jednego głosu na WZA Spółki

Imienne Akcje Założycielskie 2 są zdematerializowane i zarejestrowane w KDPW pod kodem ISIN:PLPRCHM00022;

(iii) akcje założycielskie na okaziciela serii A, gdzie jedna akcja założycielska na okaziciela uprawnia do jednego głosu na WZA Spółki

Akcje Założycielskie na Okaziciela są zdematerializowane i zarejestrowane w KDPW pod kodem ISIN: PLPRCHM00014;

(iv) akcje imienne serii B, gdzie jedna akcja imienna uprawnia do jednego głosu na WZA Spółki

 Akcje Imienne Serii B są zdematerializowane i zarejestrowane w KDPW pod kodem ISIN: PLPRCHM00022;

(v) akcje na okaziciela serii B i C, gdzie jedna akcja na okaziciela uprawnia do jednego głosu na WZA Spółki

Akcje na Okaziciela Serii B i C są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW. Akcje na Okaziciela Serii B i C są zdematerializowane i zarejestrowane w KDPW pod kodem ISIN: PLPRCHM00014.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest Pan Steven George Tappan.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 15,48 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Prochem S.A. będą przyjmowane od 30 lipca 2020 r. do 12 sierpnia 2020r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 18 sierpnia 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Kominukat ws zmiany tekstu wezwania S.Tappan na Prochem

 

KCI S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  25 541 889 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLPONAR00012.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest Gremi International S.a r.l.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Gremi International S.a r.l.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 0,59 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki KCI S.A. będą przyjmowane od 16 lipca 2020 r. do 17 sierpnia 2020r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 24 sierpnia 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

PROCAD S.A.  Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej 2 976 270  akcji  na okaziciela wyemitowane przez PROCAD SA i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLPRCAD00018, które na dzień ogłaszania Zaproszenia stanowią nie więcej niż 33% kapitału zakładowego Spółki

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A
 • Cena za jedną akcję spółki PROCAD S.A.  wynosi 1,60 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  PROCAD S.A.  będą przyjmowane od 23 lipca 2020 r. do godziny 17:00  11 sierpnia 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 17 sierpnia 2020 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

Mostostal Zabrze S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  25 407 479 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLMSTZB00018

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są Pan Krzysztof Jędrzejewski, KMW Investment Sp. z o.o.,
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest KMW Investment Sp. z o.o.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 0,73 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Mostostal Zabrze S.A. będą przyjmowane od 13 lipca 2020 r. do 27 lipca 2020r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

RAWLPLUG S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Zaproszenia  jest nie więcej 1 500 000  akcji  na okaziciela wyemitowane przez RAWLPLUG S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLKLNR000017, uprawniających do wykonywania około 4,606% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Trigon Dom Maklerski S.A..
 • Cena za jedną akcję spółki RAWLPLUG S.A. wynosi 8,30 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  RAWLPLUG S.A. będą przyjmowane od 10 lipca 2020 r. 21 lipca 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 24 lipca 2020 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

Rawlplug podwyższa cenę zakupu akcji spółki do 8,3 zł za papier

 

ERBUD S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Zaproszenia  jest nie więcej 412 500  akcji  na okaziciela wyemitowane przez ERBUD S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLERBUD00012,.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  mBank S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ERBUD S.A..  wynosi 40,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  ERBUD S.A. będą przyjmowane od 06 lipca 2020 r. 17 lipca 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 22 lipca 2020 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

GEOTRANS S.A. Oferta Zakupu Akcji Spółki

Przedmiotem Oferty  jest nie więcej 54 800  akcji  na okaziciela wyemitowane przez GEOTRANS S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLGEOTR00010,.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A
 • Cena za jedną akcję spółki GEOTRANS S.A.  wynosi 35,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  GEOTRANS S.A. będą przyjmowane od 01 lipca 2020 r. 07 lipca 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 10 lipca 2020 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

Quercus TFI S.A.  Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej 2 057 330  akcji  na okaziciela wyemitowane przez Quercus TFI S.A.  i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLQRCUS00012.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A
 • Cena za jedną akcję spółki Quercus TFI S.A.  wynosi 9,50 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  Quercus TFI S.A.  będą przyjmowane od 18 czerwca 2020 r. do godziny 17:00  06 lipca 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 10 lipca 2020 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

Radpol S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  38 260 605  akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLRDPOL00010..

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest THC SICAV-RAIF S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest THC SICAV-RAIF S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 2,00 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Radpol S.A. będą przyjmowane od 03 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020r.

Planowana data rozliczenia transakcji 16 lipca 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Przetwarzanie danych osobowych

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji RADPOL S.A_

 

PartnerBud S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  2 513 946  akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLINSTL00011.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są :

AEREF V PL INVESTMENT S.À R.L.

AEREF V PL MASTER S.À R.L

AEREF V MASTER S.À R.L

ARES EUROPEAN REAL ESTATE FUND V SCSP

PAN WŁADYSŁAW KRÓL

MAJI SP. Z O.O

 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest MAJI SP. Z O.O
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BDM S.A
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,08 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PartnerBud S.A. będą przyjmowane od 22 maja 2020 r. do 22 czerwca 2020r.

Planowana data rozliczenia transakcji 29 czerwca 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

  

NORTH COAST S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 834 539 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLNRTHC00014.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym są GRUPPO LACTALIS ITALIA S.r.l. i Castelli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Lactalis Polska Sp. z o.o.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Pekao Investment Banking S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 14,92 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NORTH COAST S.A będą przyjmowane od 17 kwietnia 2020 r. do 25 czerwca 2020 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 01 lipca 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

North Coast- WEZWANIE PROCEDURA

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Pekao

Wezwanie North Coast SA - komunikat o wydłużeniu wezwania 08.05.2020

   

CPD S.A. Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej 4 779 565 akcji  na okaziciela wyemitowane przez CPD S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLCELPD00013

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Pekao Investment Banking S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki CPD S.A. wynosi 14,92 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  CPD S.A. będą przyjmowane od 08 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 25 czerwca 2020 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

Alta S.A. Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej 100 000 akcji  na okaziciela wyemitowane przez Alta S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLTRNSU00013

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  mBank S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Alta S.A. wynosi 1,50 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  Alta S.A. będą przyjmowane od 10 czerwca 2020 r. do 23 czerwca 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 26 czerwca 2020 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

CNT S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej 1 100 000 akcji  na okaziciela wyemitowane przez CNT S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLERGPL00014,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Millennium Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki CNT S.A. wynosi 20,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  CNT S.A.. będą przyjmowane od 19 czerwca 2020 r. do 23 czzerwca 2020 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 25 czerwca 2020 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

Kofama Koźle S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  2 277 883 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLKFMKZ00015

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymjest Zarmen Sp. z o.o.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 0,64 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest IPOPEMA Securities S.A.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Kofama Koźle S.A.  będą przyjmowane od 18 maja 2020 r. do 17 czerwca 2020r.

Planowana data rozliczenia transakcji 24 czerwca 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

LUBAWA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  22 211 944  akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL PLLUBAW00013

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są Silver Hexarion Holdings Limited , Stanisław Litwin
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Stanisław Litwin
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 0,86 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki LUBAWA S.A.  będą przyjmowane od 28 maja 2020 r. do godziny 17:00 10 czerwca 2020r.

Planowana data rozliczenia transakcji 18 czerwca 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DMBH

 

MERCATOR MEDICAL S.A.  Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej 567 000 565 akcji  na okaziciela wyemitowane przez MERCATOR MEDICAL S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLMRCTR00015.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki MERCATOR MEDICAL S.A.  wynosi 54,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  MERCATOR MEDICAL S.A.  będą przyjmowane od 05 czerwca 2020 r. do godziny 17:00  15 czerwca 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 17 czerwca 2020 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

IMMOBILE S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej 455 000 akcji  na okaziciela wyemitowane przez IMMOBILE S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLMAKRM00019,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki IMMOBILE S.A. wynosi 2,20 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  IMMOBILE S.A. będą przyjmowane od 13 maja 2020 r. do 19 maja 2020 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 22 maja 2020 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

POLSKA MEAT S.A.  Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 1 560 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLPOLMT00017.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Iberdigest Group Socidad Limitada
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Iberdigest Group Socidad Limitada
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Biuro Maklerskie
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 24,00 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki POLSKA MEAT S.A.  będą przyjmowane od 09 kwietnia 2020 r. do 08 maja 2020 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 18 maja 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 90 522 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLEFIX000012..

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 3,05 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A. będą przyjmowane od 09 kwietnia 2020 r. do 08 maja 2020 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 14 maja 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

MZN Property S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  42 478 221 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN PL MORZN00016

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest Ringier Axel Springer Media AG
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Pekao Investment Banking S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,97 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MZN Property S.A. będą przyjmowane od 23 marca 2020 r. do 24 kwietnia 2020r do godziny 17:00.

Planowana data rozliczenia transakcji 29 kwietnia 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

Trans Polonia S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej 4 560 387akcji  na okaziciela wyemitowane przez Trans Polonia S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLTRNSP00013,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki Trans Polonia S.A. wynosi 2,60 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  Trans Polonia S.A. będą przyjmowane od 10 kwietnia 2020 r. do 21 kwietnia 2020 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 24 kwietnia 2020 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

POLNORD S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  33 501 018 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 3,55 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki POLNORD S.A. będą przyjmowane od 05 marca 2020 r. do 03 kwietnia 2020r.

Planowana data rozliczenia transakcji 09 kwietnia 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji POLNORD SA

Klauzula informacyjna dla klientyów innych Domów__Biur Maklerskich

 

BSC Drukarnia Opakowań S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 3 842 136 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLBSCDO00017.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym są A&R Carton AB i Colorpack GmbH
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest A&R Carton AB
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona jednostka organizacyjna Santander Bank Polska S.A
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 40,50 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A będą przyjmowane od 12 lutego 2020 r. do 26 marca 2020 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 03 kwietnia 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Informacja o przedłużeniu zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA

BSC Druk_Komunikat zmiana ceny w wezwaniu_20 03 2020_SAN

 

Echo Investment S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 41 444 928akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLECHPS00019.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest WING IHC Zrt
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Lisala sp. z o.o.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 4,65 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Echo Investment S.A. będą przyjmowane od 21 lutego 2020 r. do 18 marca 2020 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 26 marca 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

CPD S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej 5 393 950 akcji  na okaziciela wyemitowane przez CPD S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLCELPD00013

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Pekao Investment Banking S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki CPD S.A. wynosi 2,30 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  CPD S.A. będą przyjmowane od 13 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 26 marca 2020 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

INTROL S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej 434 782 akcji  na okaziciela wyemitowane przez Introl S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLINTRL00013

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki INTROL S.A.  wynosi 2,30 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  INTROL S.A.  będą przyjmowane od 16 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 27 marca 2020 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej 5 200 000 akcji

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Millennium Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ALTUS  S.A. wynosi 10,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  ALTUS  S.A. będą przyjmowane od 09 marca 2020 r. do 12 marca 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 17 marca 2020 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

ORBIS S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 46 077 008 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLORBIS00014.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest ACCORINVEST GROUP S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest ACCORINVEST GROUP S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 115.00 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ORBIS S.A. będą przyjmowane od 05 lutego 2020 r. do 05 marca 2020 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 11 marca 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 975 683 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLPBKM000012..

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest AOC Health GmbH
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest AOC Health GmbH
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 66,40 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. będą przyjmowane od 24 lutego 2020 r. do 09 marca 2020 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 17 marca 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

BALTONA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  11 239 177 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLBALTN00014 oraz 17 400 akcji zwykłych imiennych serii A

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 6,95 zł za jedną Akcję
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie

Zapisy na sprzedaż akcji spółki BALTONA S.A. będą przyjmowane od 06 listopada 2019 r. do 26 lutego 2020r.

Planowana data rozliczenia transakcji 05 marca 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Informacja o nieziszczeniu się warunków oraz wydłużeniu zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PHZ BALTONA SA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (5/2020) Aktualizacja informacji nt. wezwania ogłoszonego na 100% akcji Spółki

UNIBEP S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie 1500 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLUNBEP00015,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie
 • Cena za jedną akcję spółki UNIBEP S.A. wynosi 9,20 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  UNIBEP S.A. będą przyjmowane od 10 lutego 2020 r. do 25 lutego 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 27 lutego 2020 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

GO TFI S.A. Oferta zakupu akcji.

 Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 1 267 860 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLGOTFI00016,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki GO TFI S.A. wynosi 9,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki GO TFI S.A. będa przyjmowane od 19 lutego 2020 r. do 25 lutego 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 28 lutego 2020r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

ORPHÉE S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 992 283 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: CH0197761098.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest PZ CORMAY S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest PZ CORMAY S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,96 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ORPHÉE S.A. będą przyjmowane od 07 stycznia 2020 r. do 06 lutego 2020 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 14 lutego 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

MCI Capital S.A Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Oferty jest nie 1 818 181 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLMCIMG00012

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Noble Securities S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki MCI Capital S.A wynosi 11,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  MCI Capital S.A. będą przyjmowane od 22 stycznia  2020 r. do 05 lutego 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 14 lutego 2020 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

ZUK Stąporków S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 2 290 739 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLSTPRK00019.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,33 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ZUK Stąporków S.A. będą przyjmowane od 13 stycznia 2020 r. do 03 lutego 2020 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 11 lutego 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

WIKANA S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie 1 262 994 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLELPO000016,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki WIKANA S.A. wynosi 1,40  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  WIKANA S.A. będą przyjmowane od 14 stycznia 2020 r. do 24 stycznia 2020

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 30 stycznia 2020 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

ELEMENTAL HOLDING S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej 8 430 090 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLELMTL00017,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  mBank S.A. prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Biuro maklerskie mBanku
 • Cena za jedną akcję spółki ELEMENTAL HOLDING S.A wynosi 1,75  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ELEMENTAL HOLDING S.A  będą przyjmowane od 27 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 05 lutego 2020 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

MCI Capital S.A Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Oferty jest nie 1 818 181 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLMCIMG00012

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Noble Securities S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki MCI Capital S.A wynosi 11,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  MCI Capital S.A. będą przyjmowane od 22 stycznia  2020 r. do 05 lutego 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 14 lutego 2020 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

CERAMIKA NOWA GALA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 10 039 890 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLCRMNG00029.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Cerrad sp. z o.o
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Cerrad sp. z o.o
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Pekao Investment Banking S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 0,75 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki CERAMIKA NOWA GALA S.A. będą przyjmowane od 18 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. (do godziny 15:00 czasu środkowoeuropejskiego)

Planowana data rozliczenia transakcji 24 stycznia 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

ACKERMAN S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Oferty jest nie 50 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLACKRM00010,

 • Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Zaproszenie mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji osobiście w siedzibie Spółki, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-16 lub korespondencyjnie
 • Cena za jedną akcję spółki ACKERMAN S.A wynosi 12,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  ACKERMAN S.A. będą przyjmowane od 18 grudnia 2019 r. do 15 stycznia 2020 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 22 stycznia 2020 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

Vantage Development S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 48 561 706 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLVTGDL00010.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 11,50 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Vantage Development S.A. będą przyjmowane od 04 grudnia 2019 r. do 03 stycznia 2020 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 13 stycznia 2020 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

IZOBLOK S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie 120 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLIZBLK00010,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie
 • Cena za jedną akcję spółki IZOBLOK S.A. wynosi 34,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  IZOBLOK S.A. będą przyjmowane od 17 grudnia 2019 r. do 19 grudnia 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 23 grudnia 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

Asseco Poland S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie 18 221 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLSOFTB00016,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Asseco Poland S.A. wynosi 65,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  Asseco Poland S.A. będą przyjmowane od 19 grudnia 2019 r. do 23 grudnia 2019 r. (do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego)

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 30 grudnia 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

SANWIL HOLDING S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie 700 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLSANWL00012,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki SANWIL HOLDING S.A. wynosi 0,90  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  SANWIL HOLDING S.A. będą przyjmowane od 02 grudnia 2019 r. do 13 grudnia 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 20 grudnia 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

Orzeł Biały S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  4 513 377 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLORZBL00013

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 10,44 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Orzeł Biały S.A. będą przyjmowane od 12 listopada 2019 r. do 11 grudnia 2019r.

Planowana data rozliczenia transakcji  18 grudnia 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Oferty jest nie 7 000 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLJWC0000019,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A wynosi 2,99 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. będą przyjmowane od 09 grudnia 2019 r. do 18 grudnia 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 27 grudnia 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

ACKERMAN S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Oferty jest nie 50 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLACKRM00010,

 • Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Zaproszenie mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji osobiście w siedzibie Spółki, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-16 lub korespondencyjnie
 • Cena za jedną akcję spółki ACKERMAN S.A wynosi 10,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  ACKERMAN S.A. będą przyjmowane od 03 grudnia 2019 r. do 13 grudnia 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 20 grudnia 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

IMS S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie 730 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLINTMS00019,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki IMS S.A wynosi 3,70  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  IMS S.A. będą przyjmowane od 03 grudnia 2019 r. do 16 grudnia 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 20 grudnia 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

OEX S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie 421 052 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLTELL000023,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie
 • Cena za jedną akcję spółki OEX S.A. wynosi 19,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  OEX S.A. będą przyjmowane od 22 listopada 2019 r. do 29 listopada 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 04 grudnia 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

LENTEX  S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej 2 442 917 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLLENTX00010,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Millennium Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki LENTEX  S.A. wynosi 10,50  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  LENTEX  S.A. będą przyjmowane od 25 listopada 2019 r. do 02 grudnia 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 04 grudnia 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

ES-SYSTEM S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  42 863 637 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLESSYS00030.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest Glamox AS
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 3,50 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ES-SYSTEM S.A. będą przyjmowane od 04 listopada 2019 r. do 04 grudnia 2019 godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego r.

Planowana data rozliczenia transakcji  10 grudnia 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

   

CAPITAL PARK S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  36 833 560 akcji dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLCPPRK00037.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest Townsend Holding B.V.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Townsend Holding B.V.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 6,50 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki CAPITAL PARK S.A. będą przyjmowane od 28 października 2019 r. do 02 grudnia 2019 godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego r.

Planowana data rozliczenia transakcji  06 grudnia 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Zmiana ceny wezwania

 

STOPKLATKA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  250 476 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLSTPKL00012.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest „Kino Polska TV” S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 7,00 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki STOPKLATKA S.A. będą przyjmowane od 31 października 2019 r. do 29 listopada 2019 godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego r.

Planowana data rozliczenia transakcji  05 grudnia 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Komunikat w sprawie zmiany ceny w wezwaniu

 

Mangata Holding S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  100 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLZTKMA00017.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest BI 7 sp. z o.o.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 68,43 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Mangata Holding S.A.. będą przyjmowane od 12 listopada 2019 r. do 25 listopada 2019r.

Planowana data rozliczenia transakcji  29 listopada 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Ergis S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  20 083 783 akcji dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLEUFLM00017

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są   Finergis Investments Limited oraz Marek Górski
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Finergis Investments Limited
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 3,88  zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Ergis S.A. będą przyjmowane od 21 października 2019 r. do 19 listopada 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji  22 listopada 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

ARCUS S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  2 520 000 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLARCUS00040.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest MMR Invest S.A
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 2,34 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ARCUS S.A. będą przyjmowane od 18 października 2019 r. do 18  listopada 2019r.

Planowana data rozliczenia transakcji  22 listopada 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

MMR Invest koryguje terminy zapisów w wezwaniu na Arcus

 

Konsorcjum Stali  S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej 448 413 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLKCSTL00010,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Millennium Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Konsorcjum Stali  S.A. wynosi 26,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  Konsorcjum Stali  S.A. będą przyjmowane od 18 listopada 2019 r. do 21 listopada 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 25 listopada 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

Stelmet S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  29 084 435 akcji dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLSTLMT00010

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest  Stanisław Bieńkowski
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 8,40  zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Stelmet S.A. będą przyjmowane od 02 października 2019 r. do 31 października 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji  07 listopada 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Komunikat w sprawie zmiany ceny w wezwaniu do

zapisywania się na sprzedaż akcji STELMET SA

 

SESCOM S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej 50 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLSESCM00013,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki SESCOM S.A wynosi 26,80  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  SESCOM S.A  będą przyjmowane od 18 października 2019 r. do 31 października 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 08 listopada 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

CERAMIKA NOWA GALA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 46 893 621 akcji zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLCRMNG00029.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Cerrad sp. z o.o
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Cerrad sp. z o.o
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Pekao Investment Banking S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 0,75 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki CERAMIKA NOWA GALA S.A. będą przyjmowane od 24 września 2019 r. do 23 października 2019 r. (do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego)

Planowana data rozliczenia transakcji 30 paździarnika 2019 r.

Informacja RODO

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

ELEMENTAL HOLDING S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej 20 238 824 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLELMTL00017,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  mBank S.A. prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku
 • Cena za jedną akcję spółki ELEMENTAL HOLDING S.A wynosi 1,50  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ELEMENTAL HOLDING S.A  będą przyjmowane od 09 paźdizernika 2019 r. do 16 października 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 21 października 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

HELIO S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 1 143 000 akcji dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLHELIO00014

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są  HELIO S.A Wzywający 1, Leszek Paweł Wąsowicz Wzywający 2
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający 1 i Wzywający 2
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („Podmiot Pośredniczący”, „Dom Maklerski BOŚ”)
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 10,54 zł za jedną Akcję

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 19 sierpnia 2019 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów w I terminie: 6 września 2019 r.

Przewidywany I termin zawarcia transakcji w

przypadku zapisów złożonych do 6 września 2019 r. 11 września 2019 r. włącznie

Przewidywany termin rozliczenia transakcji 13 września 2019 r.

zawartych w I terminie

Zakończenie przyjmowania zapisów 20 września 2019 r.

Przewidywany II termin zawarcia transakcji 25 września 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji

zawartych w II terminie 27 września 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

HELIO SA (10/2019) Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Helio S.A.

 

APLISENS S.A. Oferta Zakupu Akcji

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 913 250 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLAPLS000016,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie
 • Cena za jedną akcję spółki APLISENS S.A. wynosi 12,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki APLISENS S.A. będą przyjmowane od 23 września 2019 r. do 07 października 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 11 października 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

WIKANA S.A. Oferta Zakupu Akcji 

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 1 500 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLELPO000016,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki WIKANA S.A. wynosi 1,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki WIKANA S.A. będą przyjmowane od 20 września 2019 r. do 03 października 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 09 października 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

BENEFIT SYSTEMS S.A Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 63 242 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLBNFTS00018,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie
 • Cena za jedną akcję spółki BENEFIT SYSTEMS S.A. wynosi 900,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki BENEFIT SYSTEMS S.A. będą przyjmowane od 16 września 2019 r. do 20 września 2019 r. godz. 16:00 czasu warszawskiego

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 27 września 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 34 823 241 akcji. zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLZEPAK00012.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Argumenol Investment Company Limited
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Argumenol Investment Company Limited
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 7,47 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. będą przyjmowane od 20 sierpnia 2019 r. do 19 września 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 27 września 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

Primetech S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  335 474 akcji dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLKOPEX00018

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest  FAMUR S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest FAMUR S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,45 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Primetech S.A. będą przyjmowane

I termin :

Od 05 lipca 2019 r. do 22 lipca 2019 r. godzina 18:00

Planowana data rozliczenia transakcji zawartych w I terminie do 26 lipca 2019 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów 12 września 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji zawartych w II terminie do 20 września 2019 r

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Informacja RODO

Informacja o przedłużeniu zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż

akcji PRIMETECH SA

 

NWAI Dom Maklerski S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 231 124 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLNWAI000017,,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  NWAI Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki NWAI Dom Maklerski S.A. wynosi 2,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NWAI Dom Maklerski S.A. będą przyjmowane od 05 września 2019 r. do 11 września 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 16 września 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

ED Invest  S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej  2 477 337 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLEDINV00014,,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  IPOPEMA Securities S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ED Invest  S.A.  wynosi 2,50  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ED Invest  S.A. będą przyjmowane od 27 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 04 września 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

ELEMENTAL HOLDING S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej 25 569 909 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLELMTL00017,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  mBank S.A. prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku
 • Cena za jedną akcję spółki ELEMENTAL HOLDING S.A wynosi 1,15  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ELEMENTAL HOLDING S.A  będą przyjmowane od 19 sierpnia 2019 r. do 27 sierpnia 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 30 sierpnia 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

Mostostal Warszawa SA Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest  9 981 267 akcji dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLMSTWS00019

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest  Acciona Construcción S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Acciona Construcción S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 4,50 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Mostostal Warszawa SA będą przyjmowane

I termin :

Od 23 lipca 2019 r. do 05 sierpnia 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji zawartych w I terminie do 12 sierpnia 2019 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów 21 sierpnia 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji zawartych w II terminie do 29 sierpnia 2019 r

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Informacja RODO 

Zawiadomienie o zmianie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Mostostal Warszawa SA

 

PFLEIDERER GROUP S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 23 519 515 akcji. zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLZPW0000017.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Volantis Bidco B.V
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Volantis Bidco B.V
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie „DM PKO BP”
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 26,6  zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PFLEIDERER GROUP S.A. będą przyjmowane od 01 sierpnia 2019 r. do 16 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Planowana data rozliczenia transakcji 21 sierpnia 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

Indykpol S.A. Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży

Przedmiotem Zaproszenia  jest nie więcej 80 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLINDKP00013,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Pekao Investment Banking S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Indykpol S.A. wynosi 59,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Indykpol S.A. będą przyjmowane od 19 sierpnia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 28 sierpnia 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

NWAI Dom Maklerski S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 92 575 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLNWAI000017,,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  NWAI Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki NWAI Dom Maklerski S.A. wynosi 1,80  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NWAI Dom Maklerski S.A. będą przyjmowane od 01 sierpnia 2019 r. do 07 sierpnia 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 12 sierpnia 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

MCI Capital S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 3 000 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLMCIMG00012,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Noble Securities S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki MCI Capital S.A. wynosi 10,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MCI Capital S.A. będą przyjmowane od 17 lipca 2019 r. do 30 lipca 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 2 sierpnia 2019 r.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

NEUCA S.A. Oferta zakupu Akcji .

Przedmiotem Oferty  jest nie więcej niż 150 000  akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLTRFRM00018,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  mBank S.A. prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku
 • Cena za jedną akcję spółki NEUCA S.A. wynosi 302,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NEUCA S.A. będą przyjmowane od 15 lipca 2019 r. do 19 lipca 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 24 lipca 2019 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

MoBRUK S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty  jest 60 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLMOBRK00013,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki MoBRUK S.A  wynosi 125,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MoBRUK S.A  będą przyjmowane od 08 lipca 2019 r. do 12 lipca 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 19 lipca 2019 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

Impexmetal SA Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 64 620 000 akcji dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLIMPXM00019

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest  Impexmetal Spółka Akcyjna Wzywający 1, SPV Boryszew 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wzywający 2 oraz Boryszew Spółka Akcyjna Wzywający 3.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający 1 i Wzywający 3
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 4,25 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Impexmetal SA będą przyjmowane

I termin :

Od 06 czerwca 2019 r. do 13 czerwca 2019 r. godzina 18:00

Planowana data rozliczenia transakcji zawartych w I terminie do 21 czerwca 2019 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów 08 lipca 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji zawartych w II terminie do 16 lipca 2019 r

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

JHM DEVELOPMENT S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 5 187 213 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLJHMDL00018,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Ipopema Securities Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki JHM DEVELOPMENT S.A. wynosi 1,60  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki JHM DEVELOPMENT S.A. będą przyjmowane od 17 czerwca 2019 r. do 05 lipca 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: do końca lipca 2019 roku.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

Indykpol S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 1 157 894 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLINDKP00013,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Pekao Investment Banking S.A
 • Cena za jedną akcję spółki Indykpol S.A. wynosi 60,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Indykpol S.A. będą przyjmowane od 17 czerwca 2019 r. do 01 lipca 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 04 lipca 2019 roku.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

Capital Park S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 556 595 akcji. zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLCPPRK00037.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest MIRELF VI B.V.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Townsend Holding B.V.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A.
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 5,74 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Capital Park S.A. będą przyjmowane od 17 czerwca 2019 r. do 01 lipca 2019 r. godz. 17:00

Planowana data rozliczenia transakcji 05 lipca 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE N.V Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 1 781 238 akcji dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: NL0012235980 („Akcje”).

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Globalworth Holding B.V.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Globalworth Holding B.V.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 6,90 zł za jedną Akcję

Zapisy na sprzedaż akcji spółki GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE N.V będą przyjmowane od 21 maja 2019 r. do 19 czerwca 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 28 czerwca 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE N.V.

 

ABC DATA SA. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 46 534 172  akcji zwykłych na okaziciela spółki ABC DATA SA zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLABCDT00014.

Zamiarem Wzywających jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są:

MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna

Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania są Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie
 • Cena za jedną akcję spółki ABC DATA SA wynosi : 1,44  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ABC DATA SA będą przyjmowane od 15 lutego 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 25 czerwca 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Informacja o zmianie ceny akcji w wezwaniu

Informacja o przedłużeniu zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ABC DATA SA

Komunikat utworzenie konsorcjum w wezwaniu_04 04 2019

17.04.2019 Informacja o przedłużeniu zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ABC DATA SA - komunikat

ABC Data wezwanie 3 zmiana terminu 13 05 2019

ABC Data wezwanie 5 zmiana terminu 11 06 2019

 

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty  jest 590 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLERGPL00014,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  mBank S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku
 • Cena za jedną akcję spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A wynosi 15,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A będą przyjmowane od 12 czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 27 czerwca 2019 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

R22 S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 80 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLR220000018,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  mBank S.A
 • Cena za jedną akcję spółki R22 S.A. wynosi 25,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki R22 S.A. będą przyjmowane od 21 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 03 lipca 2019 roku.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj.

 

PGS Software S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 1 157 894 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLSFTWR00015,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki PGS Software S.A wynosi 9,50  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PGS Software S.A będą przyjmowane od 04 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 19 czerwca 2019 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

Odlewnie Polskie S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 1 010 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLODLPL00013,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Noble Securities Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki Odlewnie Polskie S.A. wynosi 3,50  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Odlewnie Polskie S.A. będą przyjmowane od 28 maja 2019 r. do 13 czerwca 2019 r. godź 16:00

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 19 czerwca 2019 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

Prime Car Management S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 11 908 840  akcji zwykłych na okaziciela spółki Prime Car Management S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPRMCM00048.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest PKO Leasing Spółka Akcyjna
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest PKO Leasing Spółka Akcyjna
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
 • Cena za jedną akcję spółki Prime Car Management S.A.  wynosi : 23,75  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Prime Car Management S.A. będą przyjmowane

I Faza

 Od 13 maja  2019 r. do 22 maja 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 27 maja 2019 r.

II Faza

Od 23 maja 2019 r. do 11 czerwca 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 14 czerwca 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Komunikat o zamiarze zmiany ceny w wezwaniu na akcje PCM SA

  

ZPUE S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty  jest 61 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLZPUE000012,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Millennium Dom Maklerski SA
 • Cena za jedną akcję spółki ZPUE S.A. wynosi 97  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ZPUE S.A. będą przyjmowane od 06 czerwca 2019 r. do 11 czerwca 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 13 czerwca 2019 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

Lentex S.A.  Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 2 442 918 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLLENTX00010,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Dom Maklerski BDM S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Lentex S.A.  wynosi 10,50  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Lentex S.A.  będą przyjmowane od 27 maja 2019 r. do 03 czerwca 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 07 czerwca 2019 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

SOHO Development S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 6 116 208 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLNFI0400015,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie
 • Cena za jedną akcję spółki SOHO Development S.A. wynosi 3,27  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki SOHO Development S.A. będą przyjmowane od 21 maja 2019 r. do 28 maja 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 31 maja 2019 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

REINO CAPITAL S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 869.194 akcji zwykłych na okaziciela spółki REINO CAPITAL S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLWDM0000029.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym są
  1. Poligo Capital Sp. z o.o.

2. STUDIO 7S Sp. z o.o.

3. Radosław Świątkowski

4. Dorota Latkowska-Diniejko

5. Justyna Tinc.

6. Andrzej Kurasik.

7. Mariusz Bogacz

8. Robert Kołodziej

9. Dariusz Prończuk

10. Krzysztof Kowalczyk

11. Krzysztof Przybyszewski

 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Poligo Capital Sp. z o.o.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki REINO CAPITAL S.A. wynosi : 1,60 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki REINO CAPITAL S.A. będą przyjmowane od 18 kwietnia  2019 r. do 17 maja 2019 r

Planowana data rozliczenia transakcji 27 maja 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

   

 

UNIBEP S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 1 000 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLUNBEP00015.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie
 • Cena za jedną akcję spółki UNIBEP S.A. wynosi 6,80  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki UNIBEP S.A. będą przyjmowane od 20 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 29 maja 2019 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj. 

  

NWAI Dom Maklerski S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 277 725 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLNWAI000017,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  NWAI Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki NWAI Dom Maklerski S.A. wynosi 1,80  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NWAI Dom Maklerski S.A. będą przyjmowane od 13 maja 2019 r. do 20 maja 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 23 maja 2019 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj. 

 

ATREM SA Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania są :

- akcje imienne serii A, mające postać materialną

- akcje na okaziciela serii A, B i C zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLATREM00017

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi jest  Grupa Kapitałowa Immobile Spółka Akcyjna
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Grupa Kapitałowa Immobile Spółka Akcyjna.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A
 • Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenach: 2,32 zł za jedną Akcję na Okaziciela , 3,95 zł za jedną Akcję Imienną

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ATREM SA będą przyjmowane od 15 marca  2019 r. do 29 kwietnia 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 09 maja 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Atrem zmiana terminu i ceny wezwania_09 04 19_do ogłoszenia

 

Prime Car Management S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 11 908 840  akcji zwykłych na okaziciela spółki Prime Car Management S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPRMCM00048.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest PSC III, LP
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest PSC Bidco Limited
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Pekao Investment Banking S.A
 • Cena za jedną akcję spółki Prime Car Management S.A.  wynosi : 23,25  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Prime Car Management S.A. będą przyjmowane od 13 marca  2019 r. do 24 kwietnia 2019 r. do godziny 12:00

Planowana data rozliczenia transakcji 30 kwietnia 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Informacja o zmianie ceny akcji w wezwaniu

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PRIME CAR MANAGEMENT SA

PCM_Wezwanie-komunikat o przedłuzeniu zapisow

PCM S.A. Wezwanie - komunikat 09.04.19

 

Trans Polonia S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 1 000 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLTRNSP00013,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Trans Polonia S.A. wynosi 3,70  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Trans Polonia S.A. będą przyjmowane od 09 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 26 kwietnia 2019 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj. 

Odwołanie realizacji pierwszego etapu programu nabywania akcji własnych spółki 

  

IBSM S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 72 akcje zwykłe na okaziciela spółki IBSM S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPLPGR00010,.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Alec Yurievich Fesenko
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wheel Finance S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku BPS S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki IBSM S.A. wynosi : 15,00  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki IBSM S.A. będą przyjmowane od 11 kwietnia 2019 r. do 24 kwietnia 2019 r

Planowana data rozliczenia transakcji 02 maja 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

NEUCA S.A. Oferta zakupu Akcji .

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 127 534 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLTRFRM00018,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  mBank S.A. prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku
 • Cena za jedną akcję spółki NEUCA S.A. wynosi 275,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NEUCA S.A. będą przyjmowane od 28 marca 2019 r. do 08 kwietnia 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 11 kwietnia 2019 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

ZPUE S.A. Oferta zakupu Akcji .

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 80 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLZPUE000012,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Millenium Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ZPUE S.A wynosi 97,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ZPUE S.A będą przyjmowane od 25 marca 2019 r. do 28 marca 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 29 marca 2019 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

CPD S.A. Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży.

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 3 305 886 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLCELPD00013,

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Pekao Investment Banking S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki CPD S.A.  wynosi 13,01  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki CPD S.A. będą przyjmowane od 11 marca 2019 r. do 19 marca 2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 22 marca 2019 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

ALCHEMIA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 29 245 000  akcji zwykłych na okaziciela spółki Alchemia S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLGRBRN00012.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są Roman Krzysztof Karkosik, Grażyna Wanda Karkosik, Boryszew Spółka Akcyjna, Impexmetal Spółka Akcyjna, EASTSIDE-BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  są stronami Porozumienia.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Impexmetal Spółka Akcyjna.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A
 • Cena za jedną akcję spółki Alchemia S.A. wynosi : 4,80 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Alchemia S.A. będą przyjmowane od 31 stycznia  2019 r. do 04 marca 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 12 marca 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Prime Car Management S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 11 908 840  akcji zwykłych na okaziciela spółki Prime Car Management S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPRMCM00048.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest PKO Leasing Spółka Akcyjna
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest PKO Leasing Spółka Akcyjna
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
 • Cena za jedną akcję spółki Prime Car Management S.A.  wynosi : 23,00  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Prime Car Management S.A. będą przyjmowane od 03 stycznia  2019 r. do 25 lutego 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 05 marca 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Informacja o zmianie ceny akcji w wezwaniu

 

Prime Car Management S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 11 908 840  akcji zwykłych na okaziciela spółki Prime Car Management S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPRMCM00048.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Hitachi Capital Polska sp. z o.o.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Hitachi Capital Polska sp. z o.o.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A
 • Cena za jedną akcję spółki Prime Car Management S.A.  wynosi : 22,25  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Prime Car Management S.A. będą przyjmowane od 18 stycznia  2019 r. do 22 lutego 2019 r. do godziny 16:00

Planowana data rozliczenia transakcji przez KDPW 4 marca 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu przyjmowania zapisów

PCM - Komunikat w sprawie zmiany ceny

 

 

GINO ROSSI S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 50 333 095  akcji zwykłych na okaziciela spółki GINO ROSSI S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLGNRSI00015.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest CCC Spółka Akcyjna
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
 • Cena za jedną akcję spółki GINO ROSSI S.A. wynosi : 0,55  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki GINO ROSSI S.A.. będą przyjmowane od 02 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 25 lutego 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

AWBUD S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 2 802 602  akcji zwykłych na okaziciela spółki Awbud S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLINSTL00011.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Abadon Real Estate Spółka Akcyjna i Petrofox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Abadon Real Estate Spółka Akcyjna
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki Awbud S.A..  wynosi : 1,08  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Awbud S.A. będą przyjmowane od 21 stycznia  2019 r. do 20 lutego 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 28 lutego 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

ROPCZYCE S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 159 124  akcji zwykłych na okaziciela spółki Ropczyce S.A.  zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLROPCE00017.

Po przeprowadzeniu Wezwania, Członkowie Porozumienia wraz z podmiotem zależnym zamierzają osiągnąć łącznie 66% głosówogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym są Józef Siwiec, Marian Darłak, Robert Duszkiewicz, Robert Siwiec, Leszek Piczak, Krzysztof Miąso, Roman Wenc, Zbigniew Czapka.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest

- Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.

- Robert Duszkiewicz

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjn
 • Cena za jedną akcję spółki Ropczyce S.A. wynosi : 30,35  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Ropczyce S.A. będą przyjmowane od 28 stycznia  2019 r. do 12 lutego 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

ATLANTA POLAND S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 2 468 957  akcji zwykłych na okaziciela spółki ATLANTA POLAND S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLATLPL00018.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym są

1) ATLANTA POLAND S.A.

2) Rockfield Holding AG

3) Rockfield Jurata Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania są

1) ATLANTA POLAND S.A.

2) Rockfield Holding AG

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ATLANTA POLAND S.A. wynosi : 4,20  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ATLANTA POLAND S.A. będą przyjmowane od 07 stycznia 2019 r. do 06 lutego 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 13 lutego 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

Konsorcjum Stali S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest  nie więcej niż 765 485 Akcji zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLKCSTL00010 , które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią 12,98 % % kapitału zakładowego Spółki

 • Ogłaszającym Ofertę  jest Konsorcjum Stali S.A.
 • Nabywającym jest Konsorcjum Stali S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia  jest Milenium Dom Maklerski S.A.

Cena za jedną akcję spółki  Konsorcjum Stali S.A. wynosi: 26  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  Konsorcjum Stali S.A. będą przyjmowane od 23 stycznia 2019 r. do 28 stycznia 2019 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 04 luty 2019 roku

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj

 

ORBIS S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 21 800 593  akcji zwykłych na okaziciela spółki ORBIS S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLORBIS00014.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Accor S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie
 • Cena za jedną akcję spółki ORBIS S.A. wynosi : 95,00  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ORBIS S.A. będą przyjmowane od 17 grudnia  2018 r. do 18 stycznia 2019 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 28 stycznia 2019 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Zmiana treści Wezwania_Orbis_10 01 2019

 

Herkules S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia jest 4 650 000  zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLZRWZW00012,

 • Ogłaszającym Zaproszenie jest Herkules S.A.
 • Nabywającym jest Herkules S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest Noble Securities S.A.

Cena za jedną akcję spółki Herkules S.A. wynosi: 4,20 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Herkules S.A. będą przyjmowane od 17 grudnia 2018 r. do 04 stycznia 2019 r godzina 16:00.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 10 stycznia 2018 roku

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj

   

IMPERA CAPITAL S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest  nie więcej niż 1 880 000 Akcji zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLNFI0700018, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią 20 % kapitału zakładowego Spółki

 • Ogłaszającym Ofertę  jest IMPERA CAPITAL S.A
 • Nabywającym jest IMPERA CAPITAL S.A
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Cena za jedną akcję spółki  IMPERA CAPITAL S.A wynosi: 1,20  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  IMPERA CAPITAL S.A będą przyjmowane od 14 listopada  2018 r. do 17 grudnia 2018 r. 

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 28 grudnia 2018 r

IMPERA CAPITAL SA (18/2018) Zmiana harmonogramu skupu Akcji Własnych

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

NETMEDIA S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia jest 1 254 576  zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLNTMDA00018, które na dzień ogłoszenia Zaproszenia stanowią 15,22 % kapitału zakładowego Spółki.

 • Ogłaszającym Zaproszenie jest FIDIASZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY.
 • Nabywającym jest FIDIASZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Cena za jedną akcję spółki NETMEDIA S.A. wynosi: 9,80 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NETMEDIA S.A. będą przyjmowane od 30 listopada 2018 r. do 18 grudnia 2018 r

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 28 grudnia 2018 roku

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj

Alchemia S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest  nie więcej niż 6 760 000 Akcji zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLGRBRN00012, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią 3,38 % kapitału zakładowego Spółki

 • Ogłaszającym Ofertę  jest Alchemia S.A.
 • Nabywającym jest Alchemia S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Cena za jedną akcję spółki  Alchemia S.A. wynosi: 4,80  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  Alchemia S.A. będą przyjmowane od 15 listopada  2018 r. do 23 listopada 2018 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 30 listopada 2018 roku

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

NEUCA S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest  nie więcej niż 150 000 Akcji zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLTRFRM00018, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią 2,38 % kapitału zakładowego Spółki

 • Ogłaszającym Ofertę  jest NEUCA S.A.
 • Nabywającym jest NEUCA S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18 prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku

Cena za jedną akcję spółki  NEUCA S.A. wynosi: 235  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  NEUCA S.A. będą przyjmowane od 19 listopada  2018 r. do 03 grudnia 2018 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 06 grudnia 2018 roku

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

YOLO S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 1 991 435  akcji zwykłych na okaziciela spółki YOLO S.A.  zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPRESC00018.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Black Onyx Investments Limited
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Black Onyx Investments Limited.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Noble Securities Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki YOLO S.A.  wynosi : 2,35  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki YOLO S.A.  będą przyjmowane od 30 października  2018 r. do 21 listopada 2018 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 28 listopada 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Berling S. A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 6 780 200  akcji zwykłych na okaziciela spółki Berling S. A.  zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLBRLNG00015.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym są :

- Berling S.A.            Warszawa           ul. Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa

- DAO Sp. z o.o.        Warszawa           ul. Urwisko 15, 02-776 Warszawa

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKTON” Sp. z o.o.      Wilkowice           ul. Mórkowska 36, 64-100 Wilkowice

- Berling Promotions Sp. z o.o.  Warszawa           ul. Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa

 • Podmiotami nabywającymi Akcje są wszyscy Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („DM PKO BP” lub "Dom Maklerski")
 • Cena za jedną akcję spółki Berling S. A.  wynosi : 3,90 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Berling S. A. będą przyjmowane od 26 października  2018 r. do  26 listopada 2018 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 04 grudnia 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Konsorcjum Stali S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest  nie więcej niż 738 925 Akcji zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLKCSTL00010 , które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią 12,52963 % % kapitału zakładowego Spółki

 • Ogłaszającym Ofertę  jest Konsorcjum Stali S.A.
 • Nabywającym jest Konsorcjum Stali S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia  jest Milenium Dom Maklerski S.A.

Cena za jedną akcję spółki  Konsorcjum Stali S.A. wynosi: 26  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  Konsorcjum Stali S.A. będą przyjmowane od 08 listopada 2018 r. do 15 listopada 2018 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 19 listopada 2018 roku

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj

 

Aramus S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 1 817 254  akcji zwykłych na okaziciela spółki Aramus S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPNCNR00010.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są : 1/ Pan Piotr Sumara zamieszkały w Krakowie pod adresem: 30-149 Kraków, ul. Balicka nr 35, 2/ Pan Konrad Sumara zamieszkały w Krakowie pod adresem: 30-149 Kraków, ul. Balicka nr 35
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania są Wzywający.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Noble Securities Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki Aramus S.A. wynosi : 1,40 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Aramus S.A. będą przyjmowane od 09 października  2018 r. do 16 listopada 2018 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 26 listopada 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Komunikat o zmianie ceny akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ARAMUS S.A

 

FERRUM S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 9 425 151 akcji zwykłych na okaziciela spółki FERRUM S.A. w tym :

1) akcje Spółki w formie zdematerializowanej, oznaczone w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLFERUM00014, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”) („Akcje Zdematerializowane”)

oraz

2) akcje Spółki wydane w formie dokumentu, niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym („Akcje Niezdematerializowane”),

Wzywający, zamierza po przeprowadzeniu Wezwania osiągnąć 66 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Wzywającym jest Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający,
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
 • Cena za jedną akcję spółki FERRUM S.A. wynosi : 4,39 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki FERRUM S.A. będą przyjmowane od 23 października  2018 r. do 06 listopada 2018 r

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 14 listopada 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

ELEKTRIM S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia 7 199 323  zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLELTIM00013, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią 8,59 % kapitału zakładowego Spółki.

 • Ogłaszającym Zaproszenie jest Karswell Limited
 • Nabywającym jest Karswell Limited
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Trigon Dom Maklerski S.A.

Cena za jedną akcję spółki ELEKTRIM S.A. wynosi: 12,50 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ELEKTRIM S.A. będą przyjmowane od 17 października 2018 r. do 30 paźdizernika 2018 r

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 05 listopada 2018 roku

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

Polenergia S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 22 631 790  akcji zwykłych na okaziciela spółki Polenergia S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPLSEP00013.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Dominika Kulczyk
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest  Mansa Investments sp. z o.o,
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK, wyodrębniona jednostka organizacyjna Banku Zachodniego WBK S.A
 • Cena za jedną akcję spółki Polenergia S.A.  wynosi : 20,50 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Polenergia S.A.  będą przyjmowane od 17 września  2018 r. do godziny 15:00  17 października 2018 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 25 października 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Komunikat zmiana konsorcjum w wezwaniu_02 10 2018

 

Amica S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest  nie więcej niż 250 000 Akcji zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLAMICA00010, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią 2,38 % kapitału zakładowego Spółki

 • Ogłaszającym Ofertę  jest Amica S.A.
 • Nabywającym jest Amica S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia  jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18 prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku

Cena za jedną akcję spółki  Amica S.A. wynosi: 120  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  Amica S.A. będą przyjmowane od 01 października  2018 r. do 15 października 2018 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 18 października 2018 roku

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

DECORA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 4 053 501  akcji zwykłych na okaziciela spółki Polenergia S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLDECOR00013.

 • Wzywającym jest

-     Decora spółka akcyjna

-     Włodzimierz Lesiński

-     Marzena Lesińska

 • Podmiotami nabywającymi Akcje w ramach Wezwania są

-   Decora spółka akcyjna

-   Włodzimierz Lesiński

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Santander Bank Polska S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach biura maklerskiego działającego pod nazwą Santander Biuro Maklerskie, dalej „Dom Maklerski”
 • Cena za jedną akcję spółki Decora S.A.  wynosi : 11,40 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Decora S.A.  będą przyjmowane od 02 października  2018 r. do  15 października 2018 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 19 października 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Informacja o podjęciu przez Zarząd Decora S.A uchwały w przedmiocie podniesienia dotychczasowej ceny nabycia akcji

 

Protektor S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 6 296 150  akcji zwykłych na okaziciela spółki Protektor S.A.  zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLLZPSK00019.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Luma Holding Ltd
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest  Wzywający.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski mBanku
 • Cena za jedną akcję spółki Protektor S.A. wynosi : 5,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Protektor S.A. będą przyjmowane od 26 września  2018 r. do  16 października 2018 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 22 października 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Komunikat o zmianach w treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PROTEKTOR SA

 

Polenergia S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 45 443 547 akcji zwykłych na okaziciela spółki Polenergia S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPLSEP00013.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający,
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Pekao Investment Banking S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Polenergia S.A.  wynosi : 16,29 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Polenergia S.A.  będą przyjmowane od 13 lipca  2018 r. do 15:00 czasu środkowoeuropejskiego 20 września 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

SOHO DEVELOPMENT S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty są akcje na okaziciela oznaczone kodem PLNFI0400015 w ilości nie większej niż 7 339 449 Akcji, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią 17,9 % kapitału zakładowego Spółki.

 • Ogłaszającym Ofertę  jest SOHO DEVELOPMENT S.A.
 • Nabywającym jest SOHO DEVELOPMENT S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Santander Biuro Maklerskie

Cena za jedną akcję spółki SOHO DEVELOPMENT S.A. wynosi: 3,27  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki SOHO DEVELOPMENT S.A. będą przyjmowane od 17 września 2018 r. do 24 września 2018 r.

Przewidywany termin rozliczenia nabycia akcji: 27 września 2018 roku

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

BENEFIT SYSTEMS S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Oferty są akcje na okaziciela oznaczone kodem PLBNFTS00018 w ilości nie większej niż 46.363 Akcji, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią 1,62 % kapitału zakładowego Spółki.

 • Ogłaszającym Ofertę jest BENEFIT SYSTEMS S.A.
 • Nabywającym jest BENEFIT SYSTEMS S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Dom Maklerski PKO BP

Cena za jedną akcję spółki BENEFIT SYSTEMS S.A. wynosi: 1.100,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki BENEFIT SYSTEMS S.A. będą przyjmowane od 14 września 2018 r. do 21 września 2018 r (do godziny 16:00).

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 26 września 2018 roku

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

Mo-BRUK S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty zakupu są akcje wyemitowane przez Spółkę („Akcje”), w tym:

a) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela oznaczone kodem PLMOBRK00013, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

b) akcje imienne mające formę materialną

Przedmiotem Oferty jest  nie więcej niż 38 500 Akcji które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią 1,07 % kapitału zakładowego Spółki

 • Ogłaszającym Ofertę  jest Mo-Bruk S.A.
 • Nabywającym jest Mo-Bruk S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia  jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Cena za jedną akcję spółki  Mo-BRUK S.A..  wynosi: 51,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  Mo-BRUK S.A. będą przyjmowane od 10 września  2018 r. do 14 września 2018 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 21 września 2018 roku

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

Avia Solutions Group Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 1.318.504 akcji zwykłych imiennych zdematerializowanych spółki  “Avia Solutions Group”, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN LT0000128381.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym są HAIFO LTD; ZIA Valda Cyprus Ltd; HARBERIN ENTERPRISES LIMITED; AB “ŽIA valda”; MESOTANIA HOLDINGS LIMITED; Uždaroji akcinė bendrovė “Indeco: Investment and Development; AB “AviaAM Leasing”; MFO-A Lux S.a r.l; TIPERAN LIMITED; MAG Services Establishment; Procapital Fund; Anatolij Legenzov; Josif Legenzov; Žilvinas Lapinskas; Daumantas Lapinskas; Renata Legenzova
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest HAIFO LTD ,
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A
 • Cena za jedną akcję spółki Avia Solutions Group wynosi : 15,18 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Avia Solutions Group będą przyjmowane od 31 lipieca 2018 r. do 29 sierpnia 2018 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 04 wrzesień 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

HERKULES S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Przedmiotem Zaproszenia jest  nie więcej niż 1 000 000 Akcji zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLZRWZW00012, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią 2,31 % kapitału zakładowego Spółki

 • Ogłaszającym Ofertę  jest Herkules S.A.
 • Nabywającym jest Herkules S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia  jest Noble Securities Spółka AkcyjnaCena za jedną akcję spółki  Herkules S.A. wynosi: 4,20  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  Herkules S.A. będą przyjmowane od 10 sierpnia  2018 r. do 21 sierpnia 2018 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 27 sierpnia 2018 roku

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

Pfleiderer Group  S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Oferty jest  nie więcej niż 7 543 268 Akcji zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLZPW0000017, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią 11,66 % kapitału zakładowego Spółki

 • Ogłaszającym Ofertę  jest Pfleiderer Group  S.A..
 • Nabywającym jest Pfleiderer Group  S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia  jest Trigon Dom Maklerski S.A.

Cena za jedną akcję spółki  Pfleiderer Group  S.A. wynosi: 40  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  Pfleiderer Group  S.A. będą przyjmowane od 06 sierpnia 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 24 sierpnia 2018 roku

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

 

GRAVITON CAPITAL S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 2 062 500akcji zwykłych na okaziciela spółki GRAVITON CAPITAL S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLWDM0000029.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający,
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki GRAVITON CAPITAL S.A. wynosi : 1,60 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki GRAVITON CAPITAL S.A. będą przyjmowane od 26 lipca  2018 r. do 24 sierpnia 2018 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 30 sierpnia 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

POLMED S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 13 289 996 akcji zwykłych na okaziciela spółki POLMED S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPOLMD00011.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wezwanie ogłaszane jest łącznie przez następujące podmioty i osoby fizyczne (Wzywający):

1.         POLMED S.A.

2.         Polmed-Medical Limited

3.         Radosław Szubert Siwiałka

4.         Romuald Magdoń  Otomin

5.         BEMARO Limited

6.         MAJP Investing Limited

 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Firma POLMED S.A.,
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki POLMED S.A wynosi : 2,92 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki POLMED S.A będą przyjmowane od 22 czerwca 2018 r. do 06 sierpnia 2018 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 14 sierpnia 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki POLMED

(30/2018) Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki POLMED S.A.

 

MCI Capital S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 19 003 988 akcji zwykłych na okaziciela spółki MCI Capital S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMCIMG00012.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający,
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki MCI Capital S.A. wynosi : 10,20 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MCI Capital S.A. będą przyjmowane od 03 lipca  2018 r. do 15:00 (czasu CET) 9 sierpnia 2018 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 20 sierpnia 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki MCI Capital S.A.

 

APLISENS S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest  nie więcej niż 255.079 Akcji zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLAPLS000016, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią 1,94 % kapitału zakładowego Spółki

 • Ogłaszającym Ofertę  jest Aplisens S.A.
 • Nabywającym jest Aplisens S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia  jest Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie

Cena za jedną akcję spółki  APLISENS S.A.  wynosi: 12,80  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  APLISENS S.A. będą przyjmowane od 17 lipca  2018 r. do 03 sierpnia 2018 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 08 sierpnia 2018 roku

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

Amica S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest  nie więcej niż 250 000 Akcji zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLAMICA00010, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią 2,38 % kapitału zakładowego Spółki

 • Ogłaszającym Ofertę  jest Amica S.A.
 • Nabywającym jest Amica S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia  jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18 prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku

Cena za jedną akcję spółki  Amica S.A. wynosi: 120  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  Amica S.A. będą przyjmowane od 02 sierpnia  2018 r. do 08 sierpnia 2018 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 13 sierpnia 2018 roku

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

Pamapol S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 9 963 300 akcji zwykłych na okaziciela spółki Pamapol S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPMPOL00031.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest AMERYKANKA STRUKTURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający,
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
 • Cena za jedną akcję spółki Pamapol S.A. wynosi : 1,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Pamapol S.A.  będą przyjmowane od 13 czerwca  2018 r. do 12 lipca 2018 r

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 20 lipca 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

PME S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 2 402 625 akcji zwykłych na okaziciela spółki PME S.A  zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPEMUG00016.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest TDJ S.A.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający,
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Millennium Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki PME S.A. wynosi : 0,89 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PME S.A. będą przyjmowane od 15 czerwca 2018 r. do 16 lipca 2018 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 30 lipca 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

FERRUM S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 19 792 817 akcji zwykłych na okaziciela spółki FERRUM S.A. w tym :

19.747.817 akcji zwykłych na okaziciela, które są zdematerializowane i zarejestrowane w KDPW pod numerem ISIN PLFERUM00014

45.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach F. 14.213.862 – F. 14.258.861, które zostały wydane w

formie dokumentu,

Wzywający łącznie z pozostałymi stronami Porozumienia, zamierza po przeprowadzeniu Wezwania osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Wzywającym jest Watchet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający,
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
 • Cena za jedną akcję spółki FERRUM S.A. wynosi : 4,39 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki FERRUM S.A. będą przyjmowane od 14 czerwca  2018 r. do 13 lipca 2018 r

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 23 lipca 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

 

Elektrim S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Oferty jest 9 693 088 Akcji zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLELTIM00013 , które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią 11,57 % kapitału zakładowego Spółki

 • Ogłaszającym Zaproszenie  jest Karswell Limited z siedzibą w Nikozji
 • Nabywającym jest Karswell Limited z siedzibą w Nikozji
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia  jest Trigon Dom Maklerski S.A.

Cena za jedną akcję spółki  Elektrim S.A. wynosi: 14  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  Elektrim S.A.. będą przyjmowane od 05 lipca  2018 r. do 20 lipca 2018 r.

UWAGA: Ostatniego dnia zapisy są przyjmowane do godz. 17:00

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 25 lipca 2018 roku

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

Zlecenie (oferta) sprzedaży akcji spólki Elektrim S.A.

 

HEKULES S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 1 000 000 Akcji zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLZRWZW00012 , które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 2,31 % kapitału zakładowego Spółki

 • Ogłaszającym Ofertę  jest HEKULES S.A.
 • Nabywającym jest HEKULES S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest Noble Securities Spółka Akcyjna

Cena za jedną akcję spółki  HEKULES S.A. wynosi: 4,20  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  HEKULES S.A. będą przyjmowane od 27 czerwca  2018 r. do 05 lipca 2018 r. godz.16:00

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 12 lipca 2018 roku

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

NEUCA S.A. Oferta zakupu akcji

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 150 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLTRFRM00018,  stanowiących nie więcej niż 3,23 % kapitału zakładowego Spółki.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18 prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku
 • Cena za jedną akcję spółki NEUCA S.A. wynosi 310,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NEUCA S.A. będą przyjmowane od 19 czerwca 2018 r. do 03 lipca 2018 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 06 lipca 2018 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

SOHO DEVELOPMENT S.A.

Przedmiotem Oferty jest niw więcej niż 7 957 000  Akcji zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLNFI0400015 , które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 13 % kapitału zakładowego SpółkI

 • Ogłaszającym Ofertę  jest SOHO DEVELOPMENT S.A.
 • Nabywającym jest SOHO DEVELOPMENT S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK.

Cena za jedną akcję spółki  SOHO DEVELOPMENT S.A. wynosi: 3,27  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  SOHO DEVELOPMENT S.A. będą przyjmowane od 25 czerwca  2018 r. do 29 czerwca 2018 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 04 lipca 2018 roku

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

COLIAN HOLDING S.A.  Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 41 858 454  akcji spółki Colian Holding S.A. w tym:  41.842.454 akcje na okaziciela oraz 16.000 akcji imiennych. Akcje Zwykłe są zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN PLJTRZN00011.

Zamiarem Wzywającego jest przekroczenie progu 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

• Wezwanie ogłaszane jest łącznie przez następujące podmioty i osoby fizyczne (Wzywający):

1.            AllumaInvest Sp. z o.o. Kalisz

2.            Ziołopex Sp. z o.o.          Opatówek

3.            Barbara Kolańska

4.            Jan Kolański

5.            Colian Holding S.A.         Opatówek

6.            IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych           Warszawa

• Podmiotami nabywającymi Akcje są

1.            Colian Holding S.A.

2.            AllumaInvest Sp. z o.o.

3.            Colian Sp. z o.o.               Opatówek

•Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest IPOPEMA Securities S.A.

•Cena za jedną akcję spółki Colian Holding S.Awynosi : 4,10 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Colian Holding S.A będą przyjmowane od 20 kwietnia  2018 r. do 14 czerwca  2018 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 22 czerwca 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

CPD S.A. Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży.

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 11 581 100 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLCELPD00013,  stanowiących nie więcej niż 29,43 % kapitału zakładowego Spółki.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Pekao Investment Banking S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki CPD S.A.  wynosi 12,34  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki CPD S.A. będą przyjmowane od 05 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 20 czerwca 2018 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

Calesco S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 205 055  akcji zwykłych na okaziciela spółki Calesco S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLCLESC00019.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są : Jacek Gryczka, adres do doręczeń: 70-850 Szczecin, Tczewska 32, Maciej Gryczka, adres do doręczeń: 70-850 Szczecin, Tczewska 32, Maria Majewska, adres do doręczeń: 70-850 Szczecin, Tczewska 32, Krzysztof Dokowski, adres do doręczeń: 70-850 Szczecin, Tczewska 32. („Strony Porozumienia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zamiaru ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich Akcji Spółki”, dalej: Porozumienie; zwani dalej łącznie „Wzywającym”).
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem są Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki Calesco S.A.. wynosi : 1,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Calesco S.A. będą przyjmowane od 25 kwietnia  2018 r. do 25 maja  2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

NETIA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 119 349 971 akcji zwykłych na okaziciela spółki NETIA S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLNETIA00014.

Zamiarem Wzywającego jest przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i osiągnięcie łącznie z Karswell progu 66% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna oraz Karswell Limited.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A
 • Cena za jedną akcję spółki NETIA S.A.. wynosi : 5,77 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NETIA S.A. będą przyjmowane od 30 stycznia  2018 r. do 14 maja  2018 r. ( poprzednio 09 kwietnia 2018 r, )

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 22 maja 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

CAPITAL PARTNERS S.A. Oferta zakupu akcji.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 4 500 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN  PLCPTLP00015,  stanowiących nie więcej niż 20,93 % kapitału zakładowego Spółki.

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki CAPITAL PARTNERS S.A. wynosi 10,45  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki CAPITAL PARTNERS S.A. będą przyjmowane od 07 maja 2018 r. do 11 maja 2018 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 18 maja 2018 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

Emperia Holding S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 12.342.027 akcji zwykłych na okaziciela spółki Emperia Holding S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLELDRD00017.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest MAXIMA GRUPE, UAB
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest MAXIMA GRUPE, UAB
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Emperia Holding S.A. wynosi : 100 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Emperia Holding S.A. będą przyjmowane od 14 grudnia  2017 r. do 12 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 18 kwietnia 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

 

Komunikat o zmianie warunków wezwania: http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/29708460,komunikat-o-wydluzeniu-terminu-przyjmowania-zapisow-w-wezwaniu-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-emperia-holding-sa

Informacja o przedłużeniu zapisów do 12 kwietnia

 

AB “AVIAAM LEASING” Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem wezwania jest 9.412.051 Akcji Spółki AB “AviaAM Leasing” oznaczonych kodem ISIN LT0000128555, które na dzień ogłaszania Wezwania stanowią nie więcej niż 21,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierzają osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest HAIFO LTD z siedzibą w Nikozji, Cypr łącznie z (1) ALH Aircraft Leasing Holdings Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr, (2) HARBERIN ENTERPRISES LIMITED z siedzibą w Nikozji, Cypr, (3) X7 Procapital Fund z siedzibą w Genewie, Szwajcaria, (4) MESOTANIA HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji, Cypr, (5) MAG Services Establishment z siedzibą w Schaan, Liechtenstein, (6) UAB “Indeco: Investment and Development” z siedzibą w Wilnie, Litwa, (7) AB “ŽIA valda” z siedzibą w Wilnie, Litwa, (8) Anatolij Legenzov zamieszkały w Kaunas, Litwa, (9) Renata Legenzova zamieszkała w Lapių mstl., Kauno r., Litwa, (10) Linas Dovydėnas zamieszkały w Wilnie, Litwa, (11) Žilvinas Lapinskas zamieszkały w Wilnie, Litwa, (12) Virginija Svilainytė zamieszkała w Wilnie, Litwa, (13) Daumantas Lapinskas zamieszkały w Wilnie, Litwa.
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest HAIFO LTD z siedzibą w Nikozji, Cypr.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A. Cena za jedną akcję spółki AB “AviaAM Leasing” wynosi : 5,62 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji AB “AviaAM Leasing” będą przyjmowane od 7 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 11 kwietnia 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Tłumaczenie treści Wezwania na język angielski dostępne jest tutaj.

 

 

AAT HOLDING S.A. Oferta zapisywania się na sprzedaż akcji.

Przedmiotem Oferty jest łącznie nie więcej niż 1 970 721 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLAATHL00018 ,  stanowiących nie więcej niż 24,63 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania nie więcej niż 24,63 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK
 • Cena za jedną akcję spółki AAT HOLDING S.A. wynosi 9,80  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki AAT HOLDING S.A. będą przyjmowane od 26 marca 2018 r. do 28 marca 2018 r. godzina 14:00

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 29 marca 2018 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

NETMEDIA S.A. Oferta zakupu akcji własnych.

Przedmiotem Oferty jest łącznie nie więcej niż 1 000 000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLNTMDA00018,  stanowiących nie więcej niż 10,81 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania nie więcej niż 10,81 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki NETMEDIA S.A.. wynosi 9,80  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NETMEDIA S.A. będą przyjmowane od 01 marca 2018 r. do 15 marca 2018 r.Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 22 marca 2018 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

PROCHEM S.A Oferta zakupu akcji własnych.

Przedmiotem Oferty jest łącznie nie więcej niż 960.000 akcji, zarejestrowanych przez KDPW, w tym (a) na okaziciela pod kodem ISIN PLPRCHM00014, (b) imiennych zwykłych pod kodem ISIN PLPRCHM00022, oraz (c) imiennych uprzywilejowanych pod kodem ISIN PLPRCHM00055, stanowiących nie więcej niż 24,65% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania nie więcej niż 24,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  mBank S.A. prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku
 • Cena za jedną akcję spółki PROCHEM S.A. wynosi 25,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PROCHEM S.A będą przyjmowane od 05 marca 2018 r. do 16 marca 2018 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 21 marca 2018 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest  tutaj.

 

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem wezwania jest 3 112 158 Akcji Spółki CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A  oznaczonych kodem ISIN PLERGPL00014, które na dzień ogłaszania Wezwania stanowią nie więcej niż 34,24 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest 1) FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2) Zbigniew Jakubas 3) Energopol - Warszawa S.A. 4) Energopol - Trade S.A. 5) Multico Sp. z o.o. 6) Wartico Invest sp. z o.o.
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A. Cena za jedną akcję spółki CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A  wynosi : 9,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A  będą przyjmowane od 13 lutego 2018 r. do 14 marca 2018 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 20 marca 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

KOGENERACJA S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 2 383 999 akcji zwykłych na okaziciela spółki KOGENERACJA S.A.  zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLKGNRC00015.

Wzywający zamierza w wyniku wezwania osiągnąć 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna.
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie „DM PKO BP”
 • Cena za jedną akcję spółki KOGENERACJA S.A. wynosi : 81,80  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki KOGENERACJA S.A. będą przyjmowane od 21 lutego 2018 r. do 06 marca 2018 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez KDPW:14 marca 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Fortuna Entertainment Group N. V. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem niniejszego Wezwania są imienne akcje zwykłe wyemitowane przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,01 EUR (jeden eurocent) każda, oficjalnie notowane i będące w obrocie na PSE i na GPW oraz zarejestrowane pod numerem ISIN NL0009604859 , które będą zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych w Rzeczpospolitej Polskiej według stanu na koniec dnia 5 stycznia 2018 r. Każda

Wzywający zamierza w wyniku wezwania osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Fortbet Holdings Limited
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest Fortbet Holdings Limited
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Erste Securities Polska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Fortuna Entertainment Group N. V. wynosi : 29,80 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Fortuna Entertainment Group N. V. będą przyjmowane od 23 stycznia  2018 r. do 23 lutego 2018 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji nabycia Akcji : 5 marca 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

TARCZYŃSKI S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 6 000 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki TARCZYŃSKI S.A zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLTRCZN00016.

Wzywający zamierza w wyniku wezwania osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest EJT Investment S.a r.l.
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest EJT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest DM PKO BP i DM BZ WBK łącznie nazywane „Podmiotami Pośredniczącym
 • Cena za jedną akcję spółki TARCZYŃSKI S.A. wynosi : 14,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki TARCZYŃSKI S.A. będą przyjmowane od 30 stycznia  2018 r. do 28 lutego 2018 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 08 marca 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

1) Komunikat o zmianie ceny

2) Komunikat o zmianie ceny

 

PFLEIDERER GROUP S.A. Zaproszenie do składani ofert sprzedaży akcji

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 1 084 167 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLZPW0000017, co stanowi nie więcej niż 1,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania nie więcej niż 1,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest  Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki  PFLEIDERER GROUP S.A.  wynosi: 37,50 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  PFLEIDERER GROUP S.A.  będą przyjmowane od 08 lutego 2018 r. do 22 lutego 2018 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 27 lutego 2018 roku.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem wezwania jest 600 520 Akcji Spółki PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A oznaczonych kodem ISIN PLPREMF00014, które na dzień ogłaszania Wezwania stanowią nie więcej niż 10,63 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest 1) Marek Tymiński 2) Aleksandra Tymińska
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest Marek Tymiński.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A wynosi : 0,31 zł.
 • Zapisy na sprzedaż akcji spółki PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A będą przyjmowane od 31 stycznia 2018 r. do 02 marca 2018 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 12 marca 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

AAT HOLDING S.A. Oferta zapisania się na sprzedaż akcji.

Przedmiotem Oferty jest łącznie nie więcej niż 2.397.536  akcji na okaziciela , zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLAATHL00018, co stanowi nie więcej niż 29,97 % kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania nie więcej niż 29,97 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest  Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK
 • Cena za jedną akcję spółki  AAT HOLDING S.A.  wynosi: 23,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  AAT HOLDING S.A. będą przyjmowane od 22 lutego 2018 r. do 02 marca 2018 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 07 marca 2018 roku.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

SARE S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 1 696 021 akcji zwykłych na okaziciela spółki SARE S.A zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLSARE000013.

Wzywający zamierza w wyniku wezwania osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Tomasz Sebastian Pruszczyński i Polinvest 7 S.a.r.l,
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest Polinvest 7 S.a.r.l,
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Millennium Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki SARE S.A wynosi : 22,70 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki SARE S.A będą przyjmowane od 09 stycznia  2018 r. do 15 lutego 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

YOLO S.A. Oferta zakupu akcji

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 4.373.333 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLPRESC00018, co stanowi nie więcej niż 32,99 % kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania nie więcej niż 32,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest  Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Cena za jedną akcję spółki  YOLO S.A. wynosi: 3,45 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  YOLO S.A. będą przyjmowane od 12 lutego 2018 r. do 16 lutego 2018 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 21 lutego 2018 roku.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

PFLEIDERER GROUP S.A. Zaproszenie do składani ofert sprzedaży akcji

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 3.235.050 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLZPW0000017, co stanowi nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest  Trigon Dom Maklerski S.A.

Cena za jedną akcję spółki  PFLEIDERER GROUP S.A.  wynosi: 37,50 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  PFLEIDERER GROUP S.A.  będą przyjmowane od 19 stycznia 2018 r. do 02 lutego 2018 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 07 lutego 2018 roku.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

ROBYG S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 289 401 199 akcji zwykłych na okaziciela spółki ROBYG S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLROBYG00016.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Bricks Acquisitions Limited
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest Bricks Acquisitions Limited.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Pekao Investment Banking S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ROBYG S.A. wynosi : 4.00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ROBYG S.A. będą przyjmowane od 02 stycznia  2018 r. do godziny 15:00 dnia 02 lutego 2018 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 09 lutego 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

WDX S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę, które na dzień ogłoszenia wezwania nie są własnością Wzywającego lub Założycieli, jako osób działających w porozumieniu z Wzywającym, tj. 2.336.521 czyli 2.276.521 akcji na okaziciela dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLWNDLX00024 oraz 60.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych, warunkowo dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i zarejestrowanych w KDPW, oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLWNDLX00016

Wzywający zamierza w wyniku wezwania osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest WOHO Holdings Limited.
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest WOHO Holdings Limited.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Pekao Investment Banking S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki WDX S.A. wynosi : 14,88 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki WDX S.A. będą przyjmowane od 08 stycznia  2018 r. do 06 lutego 2018 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 12 lutego 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

PEPEES S.A Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem wezwania jest 31 396 707 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLPEPES00018, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 33,05 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest 1) Maksymilian Skotnicki 2) Michał Skotnicki
 • Podmiotami nabywającymi akcje objęte Wezwaniem są Wzywający.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BPS S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki PEPEES S.A. wynosi : 1,45 zł.
 • Zapisy na sprzedaż akcji spółki PEPEES S.A. będą przyjmowane od 26 stycznia 2018 r. do 08 lutego 2018 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 15 lutego 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Comperia S.A.

Przedmiotem Wezwania jest 1 184 262  akcji

a) akcje zwykłe, na okaziciela, zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLCOMPR00010

b) akcje imienne, uprzywilejowane co do prawa głosu, niezdematerializowane, niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Adam Jabłoński FIDEA oraz Marek Dojnow FIDEA
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem są Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Comperia S.A. wynosi : 6,56 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Comperia S.A. będą przyjmowane od 19 grudnia  2017 r. do 11 stycznia 2018 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 19 stycznia 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Gekoplast S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 6 049 399 akcji zwykłych na okaziciela spółki Gekoplast S.A.  zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLGKPLS00019.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Cristallum 2 sp. z o. o.
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest Cristallum 2 sp. z o. o.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki Gekoplast S.A.  wynosi : 15,31 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Gekoplast S.A.  będą przyjmowane od 20 grudnia  2017 r. do 19 stycznia 2018 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 26 stycznia 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A. Oferta zakupu akcji

Przedmiotem Oferty   jest nie więcej niż 150 000 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLPTWP000015, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 9,25 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest  Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Cena za jedną akcję spółki  PTWP S.A wynosi: 20,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  PTWP S.A będą przyjmowane od 17 stycznia 2018 r. do 24 stycznia 2018 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 29 stycznia 2018 roku.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

HERKULES S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży.

Przedmiotem Zaproszenia   jest nie więcej niż 1 200 000 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLZRWZW00012, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 2,80 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest  Noble Securities S.A.

Cena za jedną akcję spółki  HERKULES S.A wynosi: 4,20 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  HERKULES S.A będą przyjmowane od 11 grudnia 2017 r. do 20 grudnia 2017 r godziana16:00.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 29 grudnia 2017 roku.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

SOHO DEVELOPMENT S.A.

Przedmiotem Oferty jest 30 129 870  Akcji zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLNFI0400015 , które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 33 % kapitału zakładowego SpółkI

 • Ogłaszającym Ofertę  jest SOHO DEVELOPMENT S.A.
 • Nabywającym jest SOHO DEVELOPMENT S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK.

Cena za jedną akcję spółki  SOHO DEVELOPMENT S.A. wynosi: 3,27  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  SOHO DEVELOPMENT S.A. będą przyjmowane od 14 grudnia  2017 r. do 19 grudnia 2017 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 22 grudnia 2017 roku

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

Cloud Technologies S.A. Ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży

Przedmiotem Ogłoszenia jest 920 000  Akcji zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLCLDTC00019, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 20 % kapitału zakładowego SpółkI

 • Ogłaszającym Ofertę  jest Cloud Technologies S.A.
 • Nabywającym jest Cloud Technologies S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest Ipopema Securities Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki  Cloud Technologies S.A. . wynosi: nie mniej niż 0,10 zł i nie więcej niż 120,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  Cloud Technologies S.A. będą przyjmowane od 20 grudnia  2017 r. do 21 grudnia 2017 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 28 grudnia 2017 roku

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

SYNTHOS S.A.

Przedmiotem Wezwania jest 496 690 991 akcji zwykłych na okaziciela spółki Griffin SYNTHOS S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLDWORY00019.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest FTF Galleon S.A.
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest FTF Galleon S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
 • Cena za jedną akcję spółki SYNTHOS S.A. wynosi : 4,93 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki SYNTHOS S.A. będą przyjmowane od 17 listopada  2017 r. do 18 grudnia 2017 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 21 grudnia 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

PEPEES S.A Oferta Zakupu Akcji Spółki.

Przedmiotem Oferty  jest nie więcej niż 3 000 000 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLPEPES00018, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 3,16 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Cena za jedną akcję spółki  PEPEES S.A  wynosi: 1,20 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  PEPEES S.A  będą przyjmowane od 17 listopada 2017 r. do 04 grudnia 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 08 grudnia 2017 roku.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

Griffin Premium RE.. N.V.

Przedmiotem Wezwania jest 156 133 179 akcji zwykłych na okaziciela spółki Griffin Premium RE.. N.V. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN NL0012235980.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest GLOBALWORTH ASSET MANAGERS S.R.L.
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest GLOBALWORTH ASSET MANAGERS S.R.L.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Bank Zachodni WBK S.A. - Dom Maklerski BZ WBK
 • Cena za jedną akcję spółki Griffin Premium RE.. N.V. wynosi : 5,50 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Griffin Premium RE.. N.V. będą przyjmowane od 24 października  2017 r. do 28 listopada 2017 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 06 grudnia 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

MCI CAPITAL S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Przedmiotem Ogłoszenia  jest nie więcej niż 2.630.000 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLMCIMG00012, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Cena za jedną akcję spółki  MCI CAPITAL S.A. wynosi: 9,80 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  MCI CAPITAL S.A. będą przyjmowane od 15 listopada 2017 r. do 22 listopada 2017 r. godz. 16:00 czasu warszawskiego.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 29 listopada 2017 roku.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

ROPCZYCE S.A. Oferta Zakupu Akcji

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 701 00 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLROPCE00017, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 9,99 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Dom Maklerski BDM S.A.

Cena zakupu Akcji :

1) 27,00 zł za jedną Akcję, jeżeli Akcjonariusz złoży Ofertę Sprzedaży w terminie od 3 października 2017 r. do 10 października 2017 r. Warunkiem przyjęcia Oferty Sprzedaży po tej cenie jest otrzymanie przez Dom Maklerski Oferty Sprzedaży do dnia 10 października 2017 r. włącznie do godz. 17.00. Oferta Sprzedaży opiewająca na przedmiotową cenę otrzymana przez Dom Maklerski po upływie w/w terminu zostanie odrzucona.

2) 24,00 zł za jedną Akcję, jeżeli Akcjonariusz złoży Ofertę Sprzedaży w terminie od 11 października 2017 r. do 13 października 2017 r.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  ROPCZYCE S.A. będą przyjmowane od 03 października 2017 r. do 13 października 2017 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 20 października 2017 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

CPD S.A Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 1.41.792 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 3,56 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Pekao Investment Banking S.A.

Cena za jedną akcję spółki  CPD S.A wynosi: 12,27 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  CPD S.A będą przyjmowane od 09 października 2017 r. do 20 października 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 26 października 2017 roku.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

APLISENS S.A. Oferta Zakupu Akcji

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 537 170 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLAPLS000016, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 4,1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie.

Cena za jedną akcję spółki  APLISENS S.A. wynosi: 14,80 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  APLISENS S.A. będą przyjmowane od 09 października 2017 r. do 23 października 2017 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 27 października 2017 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

PFLEIDERER GROUP S.A. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 3 235 050 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLZPW0000017, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Trigon Dom Maklerski S.A.

Cena za jedną akcję spółki  PFLEIDERER GROUP S.A.  wynosi: 47 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  PFLEIDERER GROUP S.A. będą przyjmowane od 21 września 2017 r. do 05 października 2017 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 12 października 2017 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

4FUN MEDIA S.A.

Przedmiotem Wezwania jest 450 569 akcji zwykłych na okaziciela spółki 4FUN MEDIA S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PL4FNMD00013.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest 1) Nova Group (Cyprus) Limited 2) Dariusz Stokowski, zamieszkały: New House Barn
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest Nova Group (Cyprus) Limited.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki 4FUN MEDIA S.A. wynosi : 6,03 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki 4FUN MEDIA S.A. będą przyjmowane od 25 września 2017 r. do 09 października 2017 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 13 października 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

DROZAPOL-PROFIL S.A.

Przedmiotem Wezwania jest 3 196 970 akcji zwykłych na okaziciela spółki DROZAPOL-PROFIL S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLDRZPL00032.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest 1) Pani Grażyna Rybka, ul. Rupienica 7 Bydgoszcz;  2) Pan Wojciech Rybka,   ul. Rupienica 7 Bydgoszcz
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest Wzywający.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Raiffeisen Bank Polska S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach biura maklerskiego działającego pod nazwą Raiffeisen Bank Polska Dom Maklerski(dalej: „Dom Maklerski”)
 • Cena za jedną akcję spółki DROZAPOL-PROFIL S.A. wynosi : 2,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki DROZAPOL-PROFIL S.A.  będą przyjmowane od 11 września 2017 r. do 10 października 2017 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 17 października 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Awbud S.A.

Przedmiotem Wezwania jest 867 150 akcji zwykłych na okaziciela spółki Awbud SA zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLINSTL00011.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Murapol Spółka Akcyjna
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest Abadon Real Estate Spółka Akcyjna
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki Awbud SA wynosi : 7,50 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Awbud SA będą przyjmowane od 31 sierpnia 2017 r. do 3 października 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

AGORA S.A. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 1 084 595 akcji na okaziciela oraz nie więcej niż 107 040 akcji imiennych, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią odpowiednio nie więcej niż 2,28% oraz nie więcej niż 0,22% kapitału zakładowego Spółki.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Millenium Dom Maklerski S.A.

Cena za jedną akcję spółki wynosi 20,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  AGORA S.A. będą przyjmowane od 2 października 2017r. do 6 października 2017r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 10 października 2017r.

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 35 350 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLBNFTS00018, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 1,33 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

 

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Cena za jedną akcję spółki  BENEFIT SYSTEMS S.A. wynosi: 1200 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  BENEFIT SYSTEMS S.A. będą przyjmowane od 15 września 2017 r. do 22 września 2017 r. godz. 16:00 czasu warszawskiego

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 29 września 2017 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj

 

TOYA S.A

 

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 3 288 615 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLTOYA000011, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 4,2 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

 

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Ofert jest  mBank S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku

Cena za jedną akcję spółki  TOYA S.A. wynosi: 8,95 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  TOYA S.A. będą przyjmowane od 11 września 2017 r. do 22 września 2017 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 27 września 2017 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

PAGED S.A

Przedmiotem Wezwania jest 5 438 391 akcji zwykłych na okaziciela spółki PAGED S.A  zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPAGED00017.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Mespila Investments Limited.
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest Mespila BIS S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Bank Zachodni WBK S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach biura maklerskiego działającego pod nazwą Dom Maklerski BZ WBK.
 • Cena za jedną akcję spółki PAGED S.A wynosi : 57,63 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PAGED S.A będą przyjmowane od 27 lipca 2017 r. do 15 września 2017 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 21 września 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

EXILLON ENERGY PLC

Wezwania jest kierowane wyłącznie do akcjonariuszy posiadających Akcje nabyte w wyniku transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i które są zapisane na ich rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na koniec 2 (drugiego) dnia od dnia ogłoszenia Wezwania  t.j. na koniec 16 lipca 2017 roku.

 • Wzywającym jest Seneal International Agency Ltd..
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest Seneal International Agency Ltd..
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Millenium Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki EXILLON ENERGY PLC wynosi : 7,15 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki EXILLON ENERGY PLC będą przyjmowane od 04 sierpnia 2017 r. do 04 września 2017 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 08 września 2017 r.

 

Kredyt Inkaso SA

Przedmiotem Wezwania jest 4.269.961  akcji zwykłych na okaziciela spółki Kredyt Inkaso SA zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLKRINK00014.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest BEST Spółka Akcyjna.
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest BEST Spółka Akcyjna.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku BPS S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Kredyt Inkaso SA wynosi : 22,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Kredyt Inkaso SA będą przyjmowane od 01 sierpnia 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r. Planowana data rozliczenia transakcji 22 sierpnia 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

IMPERA CAPITAL S.A.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 940 000 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLNFI0700018, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Ofert jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Cena za jedną akcję spółki  IMPERA CAPITAL S.A. wynosi: 1,50 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  IMPERA CAPITAL S.A. będą przyjmowane od 31 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 28 sierpnia 2017 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

Mangata Holding SA

Przedmiotem Wezwania jest 902.448 akcji zwykłych na okaziciela spółki Mangata Holding Spółka Akcyjna zdematerializowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zarejestrowanych pod kodem ISIN PLZTKMA00017.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Capital MBO Spółka Akcyjna spółka komandytowa.
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest Capital MBO Spółka Akcyjna spółka komandytowa.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A., prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku.
 • Cena za jedną akcję spółki Mangata Holding S.A. wynosi : 114,45 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Mangata Holding S.A. będą przyjmowane od 20 lipca 2017 r. do 02 sierpnia 2017 r. Planowana data rozliczenia transakcji 07 sierpnia 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

UNIWHEELS AG

Przedmiotem niniejszego Wezwania są wszystkie akcje Spółki, których właścicielami są akcjonariusze inni niż Wzywający wyemitowanych przez UNIWHEELS AG.  oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN DE00A13STW4.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL GERMANY AG z siedzibą we Frankfurcie.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL GERMANY AG z siedzibą we Frankfurcie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki UNIWHEELS AG.  wynosi: 247,87 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki UNIWHEELS AG.  będą przyjmowane od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji:            08 sierpnia 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

SEKA S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 20 061 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez SEKA S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLSEKA000010.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Pan Maciej Sekunda oraz Pan Michał Sekunda
 • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest wyłącznie Pan Maciej Sekunda.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest TRIGON Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki SEKA S.A. wynosi : 7,01 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki SEKA S.A. będą przyjmowane od 13 czerwca 2017 r. do 12 lipca 2017 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 18 lipca 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

POLNA S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 774 663 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez POLNA S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLPOLNA00015.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Pan Zbigniew Jakubas
 • Podmiotem nabywającym akcje jest Wartic o Invest Sp.zoo. z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest TRIGON Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki POLNA S.A. wynosi : 19,91 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki POLNA S.A. będą przyjmowane od 13 czerwca 2017 r. do 12 lipca 2017 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 18 lipca 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

FAM S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 11.138.927 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez FAM S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLFAM0000012

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wezwanie ogłaszane jest łącznie przez następujące podmioty (zwane łącznie jako „Wzywający)

1) FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w

2) NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

3) THC SPV10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

4) Maumee Bay LLC utworzona na podstawie i istniejąca zgodnie z prawem stanu Wyoming, posiadająca następujący adres zarejestrowanego agenta: 505 S. 3rd Street, Laramie, Wyoming 82070,

 

 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest THC SPV10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest TRIGON Dom Maklerski Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki FAM S.A. wynosi: 4,20  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki FAM S.A. będą przyjmowane od 05 czerwca 2017 r. do 04 lipca 2017 r.

Przewidywany dzień rozliczenia w KDPW: 10 lipca 2017 r

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

KOMPUTRONIK S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 4 507 987 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez KOMPUTRONIK S.A.  oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLKMPTR00012.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Marinera Invest sp. z o.o.. z siedzibą w Plewiska, gmina Komorniki.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest Marinera Invest sp. z o.o.. z siedzibą w Plewiska, gmina Komorniki.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A., prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku
 • Cena za jedną akcję spółki KOMPUTRONIK S.A.  wynosi: 7,18 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki KOMPUTRONIK S.A.   będą przyjmowane od 08 czerwca 2017 r. do 07 lipca 2017 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 14 lipca 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Zmiana terminów realizacji zapisów w ramach wezwania

 

SANWIL HOLDING S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 5.681.029 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez SANWIL HOLDING S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLSANWL00012.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Q Securities Spółka Akcyjna (“Dom Maklerski”, „Q Securities”)
 • Cena za jedną akcję spółki SANWIL HOLDING S.A. wynosi: 0,75 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki SANWIL HOLDING S.A. będą przyjmowane od 30 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 7 lipca 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

CAPITAL PARTNERS S.A.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 1.500.000 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLCPTLP00015, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 6,52 % kapitału zakładowego

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Ofert jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Cena za jedną akcję spółki  CAPITAL PARTNERS S.A. wynosi: 6,63 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  CAPITAL PARTNERS S.A. będą przyjmowane od 26 czerwca  2017 r. do 06 lipca 2017 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 12 lipca 2017 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

Fortuna Entertainment Group N.V.

Przedmiotem niniejszego Wezwania są akcje zwykłe na okaziciela Spółki, które zostały dopuszczone do obrotu i są notowane na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW oraz zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na koniec 3 (trzeciego) dnia od dnia ogłoszenia niniejszego Wezwania to jest na koniec 3 kwietnia 2017 r. oznaczone kodem ISIN NL0009604859

 • Wzywającym jest Fortbet Holdings Limited z siedzibą w Limassol.
 • Akcje zostaną nabyte przez Wzywającego.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Erste Securities Polska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Fortuna Entertainment Group N.V. wynosi: 18,68  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V. będą przyjmowane od 21 kwietnia 2017 r. do 20 czerwca 2017 r.

Przewidywane terminy rozliczenia transakcji nabycia Akcji  w trakcie przyjmowania zapisów 30 maja 2017 roku i 13 czerwca 2017 roku.

Przewidywana data ostatecznego rozliczenia transakcji 27 czerwca 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

HARPER HYGIENICS S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 3 825 200 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez HARPER HYGIENICS S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLHRPHG00023.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest SIA „iCotton” z siedzibą w Liepaja, Łotwa
 • Akcje zostaną nabyte tylko przez Wzywającego
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A., prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku
 • Cena za jedną akcję spółki HARPER HYGIENICS S.A. wynosi: 1,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki HARPER HYGIENICS S.A. będą przyjmowane od 07 czerwca 2017 r. do 20 czerwca 2017 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 26 czerwca 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zaproszenie Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela dotyczące akcji na okaziciela spółki Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zostało przygotowane i opublikowane w związku z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 9/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.

Przedmiotem Zaproszenia Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela jest nie więcej niż 2.981.578 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) zdematerializowanych akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLQRCUS00012, co stanowi nie więcej niż 4,95% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania nie więcej niż 4,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 • Ogłaszającym zaproszenie i nabywającym jest Quercus TFI S.A..
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest mBank S.A.

Cena za jedną akcję wynosi 9,50  zł

Oferty sprzedaży będą przyjmowane od 1 czerwca 2017 r. do 21 czerwca 2017 r.

Tekst Zaproszenia znajduje się tutaj

MACROLOGIC S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 1 888 719 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez MACROLOGIC S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMCSFT00018.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
 • Cena za jedną akcję spółki MACROLOGIC S.A  wynosi: 59 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MACROLOGIC S.A  będą przyjmowane od 08 maja 2017 r. do 06 czerwca 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Odlewnie Polskie S.A.

Przedmiotem Zaproszenia Do Składania Ofert Sprzedaży  jest  nie więcej niż 1 000 000  Akcji,  Odlewni Polskich S.A. oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLODLPL00013,  które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 4,84  % kapitału zakładowego Spółki

 • Ogłaszającym Zaproszenie  są  Odlewnie Polskie S.A.
 • Nabywającym są Odlewnie Polskie S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Noble Securities Spółka Akcyjna

Cena za jedną akcję spółki  Odlewnie Polskie S.A. wynosi: 3,69  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  Odlewnie Polskie S.A. będą przyjmowane od 22 maja  2017 r. do 02 czerwca 2017 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 08 czerwca 2017 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

UNIWHEELS AG

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 12 400 000 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez UNIWHEELS AG.  oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN DE00A13STW4.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL GERMANY AG z siedzibą we Frankfurcie.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL GERMANY AG z siedzibą we Frankfurcie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki UNIWHEELS AG.  wynosi: 247,87 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki UNIWHEELS AG.  będą przyjmowane od 12 kwietnia 2017 r. do 22 maja 2017 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji:            30 maja 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Olympic Entertainment Group AS

Przedmiotem niniejszego Wezwania są akcje zwykłe na okaziciela Spółki, które zostały dopuszczone do obrotu i są notowane na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW oraz zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na koniec 3 (trzeciego) dnia od dnia ogłoszenia niniejszego Wezwania, oznaczone kodem ISIN EE3100084021

 • Wzywającym jest OÜ HansaAssets z siedzibą w Talinie.
 • Akcje zostaną nabyte przez Spółkę. W ramach niniejszego Wezwania żaden inny podmiot nie będzie nabywał Akcji.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski mBanku.
 • Cena za jedną akcję spółki Olympic Entertainment Group AS. wynosi: 7,91  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Olympic Entertainment Group AS będą przyjmowane od 18 kwietnia 2017 r. do 17 maja 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 23 maja 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

PELION S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 8.273.693 akcji wyemitowanych przez Pelion Spółka Akcyjna w tym:

i. 23.300 akcji imiennych serii F uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii F przypada pięć głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki

ii. 8.250.393 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu każda

Akcje na Okaziciela zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym i są notowane na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  oraz są zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczone kodem PLMEDCS00015.

Akcje Imienne są zarejestrowane przez KDPW i oznaczone kodem PLMEDCS00023 i nie są przedmiotem obrotu na GPW.

Wzywający zamierza osiągnąć, w wyniku Wezwania, łącznie z podmiotem wobec niego dominującym panem Jackiem Szwajcowskim i podmiotem, z którym łączy go porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, panem Zbigniewem Molendą, do 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

 • Wzywającym jest Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o.  z siedzibą w Łodzi.
  • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi.
  • Podmiotami pośredniczącymi w przeprowadzeniu wezwania jest: mBank S.A., prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku ("mBank"), oraz Bank Zachodni WBK S.A. prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski BZ WBK ("BZ WBK")
  • Cena za jedną akcję spółki Pelion S.A. wynosi: 59,04 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Pelion S.A.  będą przyjmowane od 31 marca 2017 r. do 12 maja 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 19 maja 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Informacja o zmianie ceny nabycia akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PELION SA

PROJPRZEM S.A.

Przedmiotem Oferty jest 1 854 000  Akcji,  PROJPRZEM S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLPROJP00018,  które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 25,95  % kapitału zakładowego Spółki

 • Ogłaszającym Ofertę  jest Makrum Development Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
 • Nabywającym jest Makrum Development Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Cena za jedną akcję spółki  PROJPRZEM S.A. wynosi: 10,80  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  PROJPRZEM S.A. będą przyjmowane od 24 kwietnia  2017 r. do 10 maja 2017 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 26 maja 2017 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

INPOST S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 11 558 000 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez INPOST S.A.  oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLINPST00012

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a r.l. z siedzibą w Luxemburgu, Rafał Brzoska
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a r.l. z siedzibą w Luxemburgu
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Bank Zachodni WBK S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach biura maklerskiego działającego pod nazwą Dom Maklerski BZ WBK
 • Cena za jedną akcję spółki INPOST S.A. wynosi: 11 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki INPOST S.A. będą przyjmowane od 16 marca 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

INTEGER.PL S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 5 435 833 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez INTEGER.PL S.A.  oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLINTEG0001

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a r.l. z siedzibą w Luxemburgu.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Bank Zachodni WBK S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach biura maklerskiego działającego pod nazwą Dom Maklerski BZ WBK
 • Cena za jedną akcję spółki INTEGER.PL S.A. wynosi: 49  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki INTEGER.PL S.A. będą przyjmowane od 16 marca 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Polimex-Mostostal S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 168.408 oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMSTSD00019,

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

Wzywającymi są:

Wzywający 1

 

Nazwa:

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Wzywający 2

 

Nazwa:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Wzywający 3

 

Nazwa:

ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdański

Wzywający 4

 

Nazwa:

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie

 • Podmiotami nabywającymi Akcje są Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki Polimex-Mostostal S.A. wynosi: 4,91 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Polimex-Mostostal S.A. będą przyjmowane od 10 kwietnia 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 28 kwietnia 2017 roku.

 

MCI Capital S.A.

Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 1.055.966 akcji Spółki oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMCIMG00012 stanowiących nie więcej niż 1,71 % ogólnej liczby głosów w spółce.

 • Ogłaszającym Ofertę  jest MCI Capital S.A.
 • Nabywającym jest MCI Capital S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty Noble Securities S.A.

Cena za jedną akcję spółki  MCI Capital S.A. wynosi: 9,47  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  MCI Capital S.A. będą przyjmowane od 18 kwietnia  2017 r. do 24 kwietnia 2017 r.

 

Orzeł Biały  S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 6 568 261 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Orzeł Biały  S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLORZBL00013

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest NEF Battery Holdings S.a.r.I.  z siedzibą w Luksemburgu.
 • Podmiotami nabywającymi Akcje w ramach niniejszego są NEF Battery Holdings S.a.r.I. , Orzeł Biały S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest IPOPEMA Securities S.A..
 • Cena za jedną akcję spółki Orzeł Biały  S.A. wynosi: 8,65  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Orzeł Biały

S.A. będą przyjmowane od 10 lutego 2017 r. do 20 kwietnia 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 26 kwietnia 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

POLCOLORIT S.A.

Przedmiotem niniejszego wezwania jest do:

3.233.211) akcji uprzywilejowanych serii A zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLPCLRT00011

14.689.975 akcji zwykłych na okaziciela serii B zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLPCLRT00029

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Unilin Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.
 • Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Pekao Investment Banking S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki POLCOLORIT SA wynosi: 5,80  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki POLCOLORIT SA będą przyjmowane od 08 marca 2017 r. do 19 kwietnia 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 25 kwietnia 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

ERG S.A.

Przedmiotem Oferty jest 37 000  Akcji, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 4,2237 % kapitału zakładowego Spółki

 • Ogłaszającym Ofertę  jest ERG S.A.
 • Nabywającym jest ERG S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest mBank S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku.

Cena za jedną akcję spółki  ERG S.A. wynosi: 85,00  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  ERG S.A. będą przyjmowane od 10 kwietnia  2017 r. do 18 kwietnia 2017 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 21 kwietnia 2017 roku

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

SOHO DEVELOPMENT S.A.

Przedmiotem Oferty jest 7 565 789  Akcji, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 6,8 % kapitału zakładowego Spółk

 • Ogłaszającym Ofertę  jest SOHO DEVELOPMENT S.A.
 • Nabywającym jest SOHO DEVELOPMENT S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie.

Cena za jedną akcję spółki  SOHO DEVELOPMENT S.A. wynosi: 3,04  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  SOHO DEVELOPMENT S.A. będą przyjmowane od 03 kwietnia  2017 r. do 07 kwietnia 2017 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 12 kwietnia 2017 roku

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

 

VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 18 783 120 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez VANTAGE DEVELOPMENT S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLVTGDL00010

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 30,08 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Fedha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski
 • Cena za jedną akcję spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. wynosi: 3,70 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.  będą przyjmowane od 23 lutego 2017 r. do 27 marca 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 04 kwietnia 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

IALBATROS GROUP S.A.

Przedmiotem Oferty jest 2 455 559  Akcji Własnych, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 21,104423 % kapitału zakładowego Spółk

 • Ogłaszającym Ofertę  jest IALBATROS GROUP S.A.
 • Nabywającym jest IALBATROS GROUP S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Cena za jedną akcję spółki  IALBATROS GROUP S.A. wynosi: 59,05  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  IALBATROS GROUP S.A. będą przyjmowane od 20 marca  2017 r. do 24 marca 2017 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 28 marca 2017 roku

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

KOPEX S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 127 855 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez KOPEX S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLKOPEX00018

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 55,63 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach,
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest TDJ Equity IV S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Millenium Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki KOPEX S.A. wynosi: 3,64 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki KOPEX S.A.  będą przyjmowane od 07 marca 2017 r. do 20 marca 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 23 marca 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

J.W. Construction Holding S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 30 247 179 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez J.W. Construction Holding S.A  oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLJWC0000019

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Pan Józef Wojciechowsk, zamieszkały w Załubice Stare.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki J.W. Construction Holding S.A. wynosi: 5,20 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki J.W. Construction Holding S.A. będą przyjmowane od 09 lutego 2017 r. do 15 marca 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 21 marca 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Komunikat: zmiana ceny w Wezwaniu

 

ATM S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 3 797 097 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez ATM S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLATMSA00013

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna.
 • Cena za jedną akcję spółki ATM S.A. wynosi: 4,70 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ATM S.A. będą przyjmowane od 01 lutego 2017 r. do 14 lutego 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 17 lutego 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

PEGAS NONWOVENS S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 436 531 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez PEGAS NONWOVENS S.A. oznaczonych kodem LU0275164910

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest PEGAS NONWOVENS S.A. z siedzibą w Luksemburgu
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Millenium Dom Maklerski  S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki PEGAS NONWOVENS S.A.  wynosi: 127 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PEGAS NONWOVENS S.A. będą przyjmowane od 26 stycznia 2017 r. do 24 lutego 2017 r.

 

UNIBEP S.A.

Przedmiotem Oferty jest 1 000 000 (słownie: jeden milion) Akcji Własnych, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 2,85% kapitału zakładowego Spółk

 • Ogłaszającym Ofertę  jest UNIBEP S.A.
 • Nabywającym jest UNIBEP S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Cena za jedną akcję spółki  UNIBEP S.A. wynosi: 10,72 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  UNIBEP S.A. będą przyjmowane od 24 stycznia  2017 r. do 30 stycznia 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 07 lutego 2017 roku

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

 

Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Biorąc pod uwagę liczbę Akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na koniec dnia przed ogłoszeniem Wezwania. Podmiot Nabywający zamierza nabyć 1 038 akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych w KDPW kodem ISIN CZ0009000121 stanowiących 0,0047 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć 50,78 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

 • Wzywającym jest KSM Investment S.A. z siedzibą w Luksemburgu.
 • Nabywającym jest Kofola ČeskoSlovensko a.s. z siedzibą w Ostrawie Republika Czeska.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Erste Securities Polska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Kofola ČeskoSlovensko a.s. wynosi: 78,60 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Kofola ČeskoSlovensko a.s. będą przyjmowane od 04 stycznia  2017 r. do 06 lutego 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 10 lutego 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

MCI Capital S.A.

Przedmiotem Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji jest 835 000 akcji własnych, które na dzień ogłoszenia Zaproszenia stanowią nie więcej niż 1,42 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • Ogłaszającym Zaproszenie jest MCI Capital S.A.
 • Nabywającym jest MCI Capital S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia  jest Noble Securities S.A.

Cena za jedną akcję spółki  MCI Capital S.A.  wynosi: 8,82 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  MCI Capital S.A. będą przyjmowane od 31 stycznia  2017 r. do 07 lutego 2017 r. godzina  16:00

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 15 lutego 2017 roku

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

APLISENS S.A.

Przedmiotem Oferty  jest nie więcej niż  646 726 Akcji Spółki

 • Ogłaszającym Ofertę  jest APLISENS S.A..
 • Nabywającym jest APLISENS S.A..
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest Bank Zachodni WBK S.A. - Dom Maklerski BZ WBK

Cena za jedną akcję spółki  APLISENS S.A. wynosi: 13,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  APLISENS S.A. będą przyjmowane od 09 stycznia  2017 r. do 23 stycznia 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 26 stycznia 2017 roku

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

INTERNITY S.A.

Przedmiotem Oferty  jest nie więcej niż  458 150  akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLINTNT00015 które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 5,50 % kapitału zakładowego Spółki.

 • Ogłaszającym Ofertę  jest INTERNITY S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Nabywającym jest INTERNITY S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Cena za jedną akcję spółki  INTERNITY S.A. wynosi: 1,12 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  INTERNITY S.A. będą przyjmowane od 07 grudnia  2016 r. do 05 stycznia 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 12 stycznia 2016 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

ALTUS TFI S.A.

Przedmiotem Oferty  jest nie więcej niż  2 641 683 Akcji Spółki które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 4,53 % kapitału zakładowego Spółki.

 • Ogłaszającym Ofertę  jest ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Nabywającym jest ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie

Cena za jedną akcję spółki  ALTUS TFI S.A. wynosi: 16 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  ALTUS TFI S.A. będą przyjmowane od 06 grudnia  2016 r. do 12 grudnia 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: IV kwartał 2017 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

Quantum Software S.A.

Przedmiotem Wezwania jest 297 158 akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLQNTUM00018.

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

 • Wzywającym jest : Minvesta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Tomasz Hatala, zamieszkały w Krakowie, Bogusław Ożóg, zamieszkały w Kętach Marek Jędra, zamieszkały w Bukowie, Tomasz Mnich, zamieszkały w Krakowie, Tomasz Polończyk, zamieszkały w Krakowie, Robert Dykacz, zamieszkały w Krakowie, („Strony Porozumienia z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zamiaru ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich Akcji Spółki” w ramach którego Minvesta Sp. z o.o. została upoważniona przez w/w osoby fizyczne do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z niniejszym Wezwaniem
 • Nabywającym jest Minvesta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki Quantum Software S.A. wynosi: 9,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Quantum Software S.A. będą przyjmowane od 19 grudnia 2016 r. do 20 stycznia 2017 r.

 

GOBARTO S.A.

Przedmiotem Wezwania jest 9 452 078 akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLDUDA000016.

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

 • Wzywającym jest CEDROB S.A.. z siedzibą w Ciechanowie.
 • Nabywającym jest CEDROB S.A.. z siedzibą w Ciechanowie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest IPOPEMA Securities S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki GOBARTO S.A. wynosi: 7,25 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki GOBARTO S.A. będą przyjmowane od 30 listopada  2016 r. do 16 stycznia 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 20 stycznia 2017 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

ASSECO CENTRAL EUROPE A.S.

Przedmiotem Wezwania są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę, które na dzień ogłoszenia wezwania nie są własnością Wzywających, tj. 1 386 904 akcji oznaczonych w KDPW kodem ISIN SK1120009230.

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

 • Wzywającym jest Asseco Poland Spółka Akcyjna. z siedzibą w Rzeszowie.
 • Nabywającym jest Asseco Poland Spółka Akcyjna. z siedzibą w Rzeszowie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
 • Cena za jedną akcję spółki ASSECO CENTRAL EUROPE A.S. wynosi: 23,50 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ASSECO CENTRAL EUROPE A.S. będą przyjmowane od 15 listopada  2016 r. do 14 grudnia 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 22 grudnia 2016 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

 

MCI Capital S.A.

Przedmiotem Zaproszenia do składania ofert sprzedaży  jest nie więcej niż  1 055966 Akcji Spółki MCI Capital S.A

 • Ogłaszającym Ofertę  jest MCI Capital S.A.
 • Nabywającym jest MCI Capital S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Noble Securities S.A.

Cena za jedną akcję spółki  MCI Capital S.A. wynosi: 9,47 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  MCI Capital S.A. będą przyjmowane od 23 listopada  2016 r. do 29 listopada 2016 r do godziny 16:00.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 07 grudnia 2016 roku

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

 

 

FARMACOL S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 10 676 280 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez FARMACOL S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLFRMCL00066

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Pan Andrzej Olszewski, zamieszkały w Tychach.
 • Głównym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Nasza Apteka sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, dodatkowo, część Akcji w Wezwaniu może zostać nabyta przez Farmacol Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Bank Zachodni WBK S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach biura maklerskiego działającego pod nazwą Dom Maklerski BZ WBK (dalej: „Dom Maklerski”)
 • Cena za jedną akcję spółki FARMACOL S.A. wynosi: 52,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki FARMACOL S.A. będą przyjmowane od 14 października 2016 r. do 23 listopada 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 29 listopada 2016 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

APLISENS S.A.

Przedmiotem Oferty  jest nie więcej niż  845 470 Akcji Spółki

 • Ogłaszającym Ofertę  jest APLISENS S.A..
 • Nabywającym jest APLISENS S.A..
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty  jest Bank Zachodni WBK S.A. - Dom Maklerski BZ WBK

Cena za jedną akcję spółki  APLISENS S.A. wynosi: 12,45 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  APLISENS S.A. będą przyjmowane od 10 listopada  2016 r. do 22 listopada 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 25 listopada 2016 roku

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

NETMEDIA S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 10 676 280 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez NETMEDIA S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLFRMCL00066

Wzywający łącznie, bezpośrednio i pośrednio  w wyniku niniejszego wezwania zamierzają osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającymi są Andrzej Wierzba, zamieszkały w Warszawie, Michał Pszczoła zamieszkały w Warszawie, Jolanta Pszczoła zamieszkała w Warszawie, SO SPV 56 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotami nabywającymi Akcje w Wezwaniu są Andrzej Wierzba, zamieszkały w Warszawie, SO SPV 56 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki NETMEDIA S.A. wynosi: 6,50 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NETMEDIA S.A. będą przyjmowane od 21 października 2016 r. do 22 listopada 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 29 listopada 2016 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Mo BRUK S.A.

Przedmiotem Wezwania jest nie więcej niż  1 327 375

Na niniejsze Wezwanie mogą odpowiedzieć akcjonariusze posiadający niżej wymienione Akcje:

1) 714.732 akcje serii A, imienne, materialne.

2) 1.270.635 akcji serii B, imiennych, materialnych.

3) 98.156 akcji serii C, zwykłych, na okaziciela, zdematerializowanych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLMOBRK00013.

W wyniku Wezwania Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje w Wezwaniu zamierza osiągnąć 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • Wzywającym jest Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1. z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym jest Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Q Securities Spółka Akcyjna (“Dom Maklerski”, „Q Securities”)
 • Cena za jedną akcję spółki Mo BRUK S.A. wynosi: 15,30 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Mo BRUK S.A. . będą przyjmowane od 07 listopada  2016 r. do 22 listopada 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 29 listopada 2016 roku

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO SEKTORA NIERUCHOMOŚCI W LIKWIDACJI

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest do 100% certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, tj. do 3.408.627) certyfikatów inwestycyjnych serii A, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLBPHSN00012

 • Ogłaszającym zaproszenie jest Vamori Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Nabywającym jest Vamori Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia  jest Pekao Investment Banking S.A.
 • Cena za jeden certyfikat  wynosi: 60,92 zł

Zapisy na sprzedaż certyfikatów będą przyjmowane:

Termin rozpoczęcia składania Ofert Sprzedaży:                                                              7 października 2016 r.

Termin przyjmowania Ofert Sprzedaży w ramach pierwszego rozliczenia Ofert Sprzedaży: 21 października 2016 r.

Pierwsze rozliczenie – przewidywana data rozliczenia Ofert Sprzedaży złożonych do          21 października 2016 r. w KDPW: 27 października 2016 r.

Pierwsze rozliczenie – przewidywana data przekazania Ceny Zakupu przez Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. w przypadku, gdy Nabywane Certyfikaty są zapisane na rachunku sponsora emisji:                                                     2 listopada 2016 r.

Termin zakończenia składania Ofert Sprzedaży:                                                              8 listopada 2016 r.

Drugie rozliczenie – przewidywana data rozliczenia Ofert Sprzedaży w KDPW:                  15 listopada 2016 r.

Drugie rozliczenie – przewidywana data przekazania Ceny Zakupu przez Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. w przypadku, gdy Nabywane Certyfikaty są zapisane na rachunku sponsora emisji:                                                     18 listopada 2016 r.

 

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

TELFORCEONE SA

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 1 141 461 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez TelForceOne SA oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLTFONE00011

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Kaps Investment Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Sebastian Sawicki.
 • Nabywającym jest Kaps Investment Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki TelForceOne SA wynosi: 3,10 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki TelForceOne SA będą przyjmowane od 27 października 2016 r. do 10 listopada 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 16 listopada 2016 roku

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest  tutaj

PEPEES S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 24 951 269 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez PEPEES S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPEPES00018.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania wzywający zamierza osiągnąć 33 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Q Securities Spółka Akcyjna ( Dom Maklerski )
 • Cena za jedną akcję spółki PEPEES S.A.. wynosi: 0,73 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PEPEES S.A. będą przyjmowane od 12 października 2016 r. do 02 listopada 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 09 listopada 2016 roku.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

GRAAL S.A.

Przedmiotem Wezwania są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę, które na dzień ogłoszenia wezwania nie są własnością Wzywających, tj. 4.493.005 akcji oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLGRAAL00022 ("Akcje Zdematerializowane") oraz 45 (czterdzieści pięć) akcji niezdematerializowanych serii H ("Akcje Niezdematerializowane")

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

 • Wzywającym jest Greenwich Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. GRWC Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Bogusław Kowalski zamieszkały w Gdańsku.
 • Nabywającym jest Greenwich Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest HAITONG Bank, S.A. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce
 • Cena za jedną akcję spółki GRAAL S.A. wynosi: 32,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki GRAAL S.A. będą przyjmowane od 15 września 2016 r. do 14 października 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 24 października 2016 roku

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

P.R.E.S.C.O. GROUP SA

Przedmiotem Wezwania jest 6.527.363 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki P.R.E.S.C.O. Group S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLPRESC00018.

Podmiot nabywający zamierza uzyskać w wyniku Wezwania 32,999996% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki

 • Wzywającym jest P.R.E.S.C.O. Group S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym jest P.R.E.S.C.O. Group S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest mBank S.A., prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku
 • Cena za jedną akcję spółki P.R.E.S.C.O. Group S.A. wynosi: 7,35 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki P.R.E.S.C.O. Group S.A. będą przyjmowane od 04 października 2016 r. do 18 października 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 24 października 2016 roku

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

PEKAES S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest  11.288.717 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez spółkę PEKAES Spółka Akcyjna  zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLPEKAS00017

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

 • Wzywającym jest KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz PEK II SCSp z siedzibą w Luksemburgu
 • Nabywającym jest KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka. z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Pekao Investment Banking S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki PEKAES S.A. wynosi: 15,10 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PEKAES S.A. będą przyjmowane od 09 września 2016 r. do 10 października 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 18 października 2016 roku

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Komunikat w sprawie podwyzszenia ceny

 

PROJPRZEM S.A.

Przedmiotem Wezwania jest łącznie nie więcej niż 5 021 257 akcji w dowolnej kombinacji w tym :

- nie więcej niż 5 021 257 akcji zwykłych na okaziciela spółki PROJPRZEM S.A. zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów   Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLPROJP00018.

- nie więcej niż 541 750 akcji imiennych spółki PROJPRZEM S.A. zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLPROJP00026.

Podmiot nabywający zamierza uzyskać w wyniku Wezwania 5 021 257 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki

 • Wzywającym jest Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
 • Nabywającym jest Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Bank Zachodni WBK S.A., prowadząca działalność maklerską w ramach biura maklerskiego działającego pod nazwą- Dom Maklerski BZ WBK
 • Cena za jedną akcję spółki PROJPRZEM S.A. wynosi: 8,50 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PROJPRZEM S.A. S.A. będą przyjmowane od 22 września 2016 r. do 05 października 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 13 października 2016 roku

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

LENTEX S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 5 428 707 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez spółkę LENTEX Spółka Akcyjna zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLLENTX00010

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć 10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

 • Wzywającym jest LENTEX S.A. z siedzibą w Lublincu.
 • Nabywającym jest LENTEX S.A. z siedzibą w Lublincu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest TRIGON Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki LENTEX S.A. wynosi: 10,50 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki LENTEX S.A. będą przyjmowane od 22 września 2016 r. do 05 października 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 12 października 2016 roku

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A.

Przedmiotem OFERTY ZAKUPU jest nie więcej niż 5 000 000 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLATTFI00018, oraz akcje imienne,  które na dzień ogłoszenia które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią łącznie nie więcej niż 8,57 % kapitału zakładowego Spółki.

 • Ogłaszającym ofertę ALTUS TFI S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Nabywającym jest ALTUS TFI S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie
 • Cena za jedną akcję spółki ALTUS TFI S.A. wynosi: 16  zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ALTUS TFI S.A. będą przyjmowane od 26 września 2016 r. do 03 października 2016 r.

Przewidywany termin zapłaty za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Oferty Sprzedaży (rozliczenie

pieniężne): IV kwartał 2017 r.

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

iAlbatros Group S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 1 384 083 akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLADVPL00029,

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć 12,10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

 • Wzywającym jest iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Nabywającym jest iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest TRIGON Dom Maklerski Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki iAlbatros Group S.A. wynosi: 28,90 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki iAlbatros Group S.A. będą przyjmowane od 22 sierpnia 2016 r. do 19 września 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 26 września 2016 roku

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

MACROLOGIC S.A.

Przedmiotem Oferty ZAKUPU jest nie więcej niż 65.000 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLMCSFT00018,

 • Ogłaszającym ofertę MACROLOGIC S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Nabywającym jest MACROLOGIC S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki MACROLOGIC S.A. wynosi: 80 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MACROLOGIC S.A. będą przyjmowane od 29 sierpnia 2016 r. do 09 września 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 15 września 2016 roku

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

PGNiG S.A.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 92.764.378 Akcji Spółki PGNiG S.A. oznaczonych kodem ISIN PLPGNIG00014, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 1,58 % kapitału zakładowego i udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki

 • Ogłaszającym ofertę PGNiG S.A. z siedziba w Warszawie
 • Nabywającym jest PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Ogłoszenia jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
 • Cena za jedną akcję spółki PGNiG S.A. wynosi: 5,39 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PGNiG S.A. będą przyjmowane od 29 sierpnia 2016 r. do 02 września 2016 r. godzina 16:00.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 07 września 2016 roku

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Przedmiotem Oferty ZAKUPU jest nie więcej niż 39 730 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLBNFTS00018, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 1,55 % kapitału zakładowego i udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki

 • Ogłaszającym ofertę BENEFIT SYSTEMS S.A. z siedziba w Warszawie
 • Nabywającym jest BENEFIT SYSTEMS S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BZ WBKS.A.
 • Cena za jedną akcję spółki BENEFIT SYSTEMS S.A. wynosi: 690 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki BENEFIT SYSTEMS S.A. będą przyjmowane od 02 września 2016 r. do 09 września 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 14 września 2016 roku

Pełna treść Ogferty dostępna jest tutaj.

 

 

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Przedmiotem Oferty ZAKUPU jest nie więcej niż 42 184 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLBNFTS00018, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 1,65% kapitału zakładowego i udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki

 • Ogłaszającym ofertę BENEFIT SYSTEMS S.A. z siedziba w Warszawie
 • Nabywającym jest BENEFIT SYSTEMS S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BZ WBKS.A.
 • Cena za jedną akcję spółki BENEFIT SYSTEMS S.A. wynosi: 650 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki BENEFIT SYSTEMS S.A. będą przyjmowane od 23 sierpnia 2016 r. do 02 września 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 08 września 2016 roku

Pełna treść Ogferty dostępna jest tutaj.

 

Odstąpienie od realizacji oferty zakupy akcji i ogłoszenie nowej oferty zakupu akcji przez Benefit Systems S.A.

 

 

WIKANA S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 9 382 akcji zwykłych na okaziciela  oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLELPO000016,

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

 • Wzywającym jest  Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie
 • Nabywającym jest Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Q Securities Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki WIKANA S.A. wynosi: 2,03 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki WIKANA S.A. będą przyjmowane od 17 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji:  07 września 2016 roku

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Kredyt Inkaso S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 8 538 095 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest WPEF VI Holding V B.V. z siedzibą w Bussum.
 • Nabywającym jest WPEF VI Holding V B.V. z siedzibą w Bussum.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest IPOPEMA Securities S.A.
 • W okresie od dnia 16 sierpnia 2016 r. do dnia 23 sierpnia 2016 r. włącznie Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po Cenie Akcji wynoszącej 25,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć) za 1 (jedną) Akcję
 • W okresie od dnia 24 sierpnia 2016 r. do dnia 29 sierpnia 2016 r. włącznie, Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie wynoszącej 20,00 (słownie złotych: dwadzieścia za 1 (jedną) Akcję.”

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. będą przyjmowane od 16 sierpnia 2016 r. do 29 sierpnia 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 06 września 2016 roku

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Zmiana treści wezwania

 

 

Quantum Software S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 235.000 spośród 1.480.757 Akcji w tym:

- 750.000 akcji uprzywilejowanych serii A (dalej Akcje Niezdematerializowane)

- 730.757 akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLQNTUM00018 (dalej Akcje Zdematerializowane)

Nabywający w wyniku Wezwania zamierza uzyskać 235.000 Akcji odpowiadających 15,87% wyemitowanych Akcji, uprawniających do wykonywania od 235.000 do 470.000 głosów, stanowiących od 10,53% do 21,07% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 • Wzywającym jest Quantum Qguar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
 • Nabywającym jest Quantum Qguar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Dom Maklerski BDM SA
 • Cena za jedną akcję spółki Quantum Software S.A. wynosi: 8,30 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Quantum Software S.A. będą przyjmowane od 26 lipca 2016 r. do 24 sierpnia 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: nie później niż 01 września 2016 roku

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

AMREST HOLDINGS SE

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 7 274 379 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez AmRest Holdings SE.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest FCaoital Dutch B.V. z siedzibą w Amsterdamie.
 • Nabywającym jest Cullinan S.A RL. z siedzibą w Capellen.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Dom Maklerski BZ WBK
 • Cena za jedną akcję spółki AmRest. wynosi: 255 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki AmRest będą przyjmowane od 01 sierpnia 2016 r. do 16 sierpnia 2016 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Bank BPH SA

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 50 600 821 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Bank BPH S.A.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 66 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym jest Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Biuro Maklerskie Alior Bank S.A
 • Cena za jedną akcję spółki Bank BPH S.A. wynosi: 31,19 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Bank BPH S.A. będą przyjmowane od 01 sierpnia 2016 r. do 16 sierpnia 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 24 sierpnia 2016 roku

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

Benefit Systems Spółka Akcyjna

Przedmiotem Oferty Zakupu Akcji jest 42.184 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez spółkę Benefit Systems S.A. ISIN – PLBNFTS00018

Spółka zamierza nabyć w ramach niniejszej Oferty nie więcej niż 42.184 akcje Spółki, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 1,65%

 • Ogłaszającym Ofertę Zakupu Akcji jest Benefit Systems S.A. z siedzibą we Warszawie.
 • Nabywającym jest Benefit Systems S.A. z siedzibą we Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Dom Maklerski BZ WBK
 • Cena za jedną akcję spółki Benefit Systems S.A. wynosi: 650  zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Benefit Systems S.A. będą przyjmowane od 23 sierpnia 2016 r. do 2 września 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 08 września 2016 roku

Pełna treść Oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems S.A. dostępna jest tutaj.

 

NOVITA S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 2 500 00 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Novita S.A.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Tebesa Sp. z o.o. z siedzibą we Warszawie.
 • Nabywającym jest Tebesa Sp. z o.o. z siedzibą we Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Novita S.A. wynosi: 53,50 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Novita S.A. SA będą przyjmowane od 27 czerwca 2016 r. do 27 lipca 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 03 sierpnia 2016 roku

Pełna treść Zaproszenia Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela dostępna jest tutaj.

TELFORCEONE SA

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 3 945 347 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez TelForceOne SA

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Kaps Investment Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
 • Nabywającym jest Kaps Investment Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki TelForceOne SA wynosi: 3,10 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki TelForceOne SA będą przyjmowane od 09 czerwca 2016 r. do 11 lipca 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 18 lipca 2016 roku

Pełna treść Zaproszenia Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela dostępna jest tutaj.

 

Altus TFI S.A.

Przedmiotem niniejszej Oferty zakupu akcji jest 3 608 317 akcji wyemitowanych przez Spółkę Altus TFI S.A. serii od A do H, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 6,19 % kapitału zakładowego Spółki.

w tym:

a) akcje na okaziciela będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLATTFI00018,

b) akcje imienne mające formę materialną, będące przedmiotem Oferty Zakupu ogłoszonej przez Spółkę w dniu 29 czerwca 2016 roku będące przedmiotem Oferty Zakupu ogłoszonej przez Spółkę w dniu 29 czerwca 2016 roku

 

 • Niniejsza Oferta zakupu akcji spółki ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest ogłaszana w celu realizacji Uchwały Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitałów na cele nabycia tych akcji.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Altus TFI S.A. wynosi: 16,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Altus TFI S.A. będą przyjmowane od 06 lipca 2016 r. do 12 lipca 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 15 lipca 2016 roku

Pełna treść Oferty zakupu akcji spółki ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dostępna jest tutaj.

 

REDAN S.A.

Przedmiotem Wezwania jest 14 256 263 akcji zwykłych na okaziciela spółki REDAN S.A. w tym :

1) 345.200 akcji imiennych, w tym: 200 akcji imiennych serii A, 25.000 akcji imiennych serii B, 20.000 akcji imiennych serii C i 300.000 akcji imiennych serii F, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”; „Akcje Imienne”);

2) 13.911.063 akcji zwykłych na okaziciela serii I, J, L, M, N, O, P, R, S oraz T, uprawniających do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu każda (dalej: „Akcje na Okaziciela”).

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest :

1) Pana Radosława Wiśniewskiego,

2) Panią Piengjai Wiśniewską,

3) Panią Teresę Wiśniewską,

4) Redral spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Łodzi,

5) „Ores” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

 

 • Nabywającym jest Redral spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi.
  • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BZ WBK.
  • Cena za jedną akcję spółki REDAN S.A.. wynosi: 2,07 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki REDAN S.A. będą przyjmowane od 31 maja 2016 r. do 29 czerwca 2016 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 05 lipca 2016 r.

Pełna treść Wezwania dostęna jest TUTAJ

 

 

ODLEWNIE POLSKIE S.A.

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia do skradania ofert sprzedaży akcji jest 540 000 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Odlewnie Polskie S.A. stanowiących na dzień sporządzenia Zaproszenia 2,61 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym są Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach
 • Nabywającym są Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Noble Securities S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Odlewnie Polskie S.A. wynosi: 3,19 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Odlewnie Polskie S.A. będą przyjmowane od 14 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. godzina 16 :00

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 08 lipca 2016 roku

Pełna treść Zaproszenia Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela dostępna jest tutaj.

 

QUERCUS TFI S.A. - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI NA OKAZICIELA

 • Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest nie więcej niż 3.136.214 akcji zwykłych na okaziciela spółki Quercus TFI S.A.
 • Nabywającym akcje jest spółka Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela jest Dom Maklerski mBanku
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki Quercus TFI S.A. wynosi 9,50 zł.

Oferty Sprzedaży Akcji spółki Quercus TFI S.A. będą przyjmowane od 1 do 21 czerwca 2016 r.

Pełna treść Zaproszenia Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela dostępna jest tutaj.

 

Cognor SA

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 26 160 180 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Cognor SA

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest PS Holdco Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju.
 • Nabywającym jest PS Holdco Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki Cognor SA wynosi: 0,97 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Cognor SA będą przyjmowane od 17 maja 2016 r. do 16 czerwca 2016 r.

Pełna treść Zaproszenia Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Na Okaziciela dostępna jest tutaj.

ROVESE S.A.

Przedmiotem Wezwania jest 57 442 618 akcji zwykłych na okaziciela spółki PROJPRZEM S.A. co stanowi 7,08 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest FTF Galleon SA z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym jest FTF Galleon SA z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
 • Cena za jedną akcję spółki ROVESE S.A. wynosi: 2,61 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ROVESE S.A. będą przyjmowane od 20 kwietnia 2016 r. do 30 maja 2016 r.

Wezwanie zostanie przeprowadzone w trzech fazach

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW w ramach I fazy to 27 kwietnia 2016 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW w ramach II fazy to 17 maja 2016 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW w ramach III fazy to 2 czerwca 2016 r.

Pełna treść Wezwania dostęna jest TUTAJ

 

 

 

Magellan S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 6 720 037 akcji

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Mediona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
 • Nabywającym jest Mediona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania TRIGON Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Magellan S.A. wynosi: 68,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Magellan S.A. będą przyjmowane od 28 stycznia 2016 r. do 27 maja 2016 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 03 czerwca 2016 r.

Pełna treść Wezwania dostęna jest TUTAJ

PROJPRZEM S.A.

Przedmiotem Wezwania jest 1 135 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki PROJPRZEM S.A. co stanowi 14,92 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 32,38 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest IMMOBILE SA z siedzibą w Bydgoszczy.
 • Nabywającym jest IMMOBILE SA z siedzibą w Bydgoszczy.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki PROJPRZEM S.A. wynosi: 8,50 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PROJPRZEM S.A. będą przyjmowane od 21 kwietnia 2016 r. do 04 maja 2016 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 09 maja 2016 r.

Cognor SA

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 26 160 180 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Cognor SA

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest PS Holdco Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju.
 • Nabywającym jest PS Holdco Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki Cognor SA wynosi: 0,97 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Cognor SA będą przyjmowane od 17 maja 2016 r. do 16 czerwca 2016 r.

 

CAPITAL PARTNERS S.A.

Przedmiotem niniejszej Oferty zakupu akcji jest 1 440 000 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez CAPITAL PARTNERS S.A.

 • Nabywającym jest CAPITAL PARTNERS S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A..
 • Cena za jedną akcję spółki CAPITAL PARTNERS S.A.. wynosi: 6,90 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki CAPITAL PARTNERS S.A. będą przyjmowane od 09 maja 2016 r. do 19 maja 2016 r.

Planowany dzień transakcji: 25 maja 2016 r.

 

TRAWELPLANET.PL S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 464 702 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez TRAWELPLANET.PL S.A.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Rockaway Travel SE z siedzibą w Pradze.
 • Nabywającym jest Rockaway Travel SE z siedzibą w Pradze.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Dom Maklerski mBanku S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki TRAWELPLANET.PL S.A. wynosi: 3,73 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki TRAWELPLANET.PL S.A. będą przyjmowane od 04 kwietnia 2016 r. do 04 maja 2016 r.

Planowany dzień transakcji: 11 maja 2016 r.

FERRO S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 21 242 655 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez FERRO Spółka Akcyjna

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Palmyra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
 • Nabywającym jest Palmyra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Dom Maklerski BZ WBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki FERRO S.A. wynosi: 11,30 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki FERRO S.A. będą przyjmowane od 25 lutego 2016 r. do 20 kwietnia 2016 r.

Planowany dzień transakcji: 25 kwietnia 2016 r.

ATM S.A.

Przedmiotem Wezwania jest 6 817 573 akcji zwykłych na okaziciela spółki ATM S.A.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 18,76 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 

 • Wzywającym jest MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym jest MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Millennium Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ATM S.A. wynosi: 10,37 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ATM S.A. będą przyjmowane od 14 kwietnia 2016 r. do 27 kwietnia 2016 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 02 maja 2016 r.

 

MAGNA POLONIA S.A.

Przedmiotem Oferty zakupu jest 180 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki MAGNA POLONIA S.A.

Akcje nabywane są w celu umorzenia.

 • Składającym ofertę jest MAGNA POLONIA S.A.
 • Nabywającym jest MAGNA POLONIA S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BZ WBK
 • Cena za jedną akcję spółki MAGNA POLONIA S.A. wynosi: 2,60 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MAGNA POLONIA S.A. będą przyjmowane od 13 kwietnia 2016 r. do 22 kwietnia 2016 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 27 kwietnia 2016 r.

 

NFIEMF S.A.

Przedmiotem Wezwania jest 25 993 295 akcji zwykłych na okaziciela spółki NFIEMF S.A.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Penta Investments Limited („Penta Investments”), Bookzz Holdings Limited („Bookzz”), EMF Holding 2 B.V. („EMF Holding 2”), Marka Ondrejkę, Krockella Limited („Krockella Limited”), Krockella s.r.o. („Krockella s.r.o.”) oraz EMF Holding 4 B.V. („EMF Holding 4”) (łącznie, „Wzywający”).
 • Nabywającym jest Krockella s.r.o. z siedzibą w Bratysławie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki NFIEMF S.A. wynosi: 4,35 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NFIEMF S.A . będą przyjmowane od 25 marca 2016 r. do 25 kwietnia 2016 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 02 maja 2016 r.

 

Midas S.A.

Przedmiotem Wezwania jest 503 124 060 akcji zwykłych na okaziciela spółki Midas S.A.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym jest Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A. .
 • Cena za jedną akcję spółki Midas S.A. wynosi: 0,81 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Midas S.A. będą przyjmowane od 21 marca 2016 r. do 19 kwietnia 2016 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 27 kwietnia 2016 r.

 

DTP SA

Przedmiotem Wezwania jest 35 714 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki DTP S.A.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest PRA Group Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym jest PRA Group Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki DTP S.A. wynosi: 4,90 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki DTP S.A. będą przyjmowane od 18 marca 2016 r. do 18 kwietnia 2016 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 26 kwietnia 2016 r.

 

Stalprodukt S.A.

Przedmiotem Zaproszenia są 358 200 w pełni pokryte akcje imienne uprzywilejowane Spółki serii A, B i E, zdematerializowane, niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, oznaczone kodem ISIN PLSTLPD00025 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.itowanych przez FERRO Spółka Akcyjna

Maksymalna liczba Akcji, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach niniejszego Zaproszenia, wynosi 358.200 (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście), co stanowi 5,33 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do wykonywania 1.791.000 (słownie: milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,99 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wzywający w wyniku niniejszego Zaproszenia zamierza osiągnąć 31,94 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Ogłaszającym zaproszenie jest Stalprodukt S.A.
 • Nabywającym jest Stalprodukt S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Stalprodukt S.A. wynosi: 250 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Stalprodukt S.A. będą przyjmowane od 07 kwietnia 2016 r. do 21 kwietnia 2016 r.

Planowany dzień transakcji: 27 kwietnia 2016 r.

 

 

 

MDI ENERGIA S.A.

Przedmiotem Wezwania jest 11 613 akcji zwykłych na okaziciela spółki MDI Energia S.A.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 66,00 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym jest IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BZ WBK.
 • Cena za jedną akcję spółki MDI Energia S.A. wynosi: 4.00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MDI Energia S.A. będą przyjmowane od 25 marca 2016 r. do 07 kwietnia 2016 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 13 kwietnia 2016 r.

 

TRAVELPLANET.PL SA

Przedmiotem Wezwania jest 464.702 akcji zwykłych na okaziciela spółki TRAVELPLANET.PL S.A.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Rockaway Travel SE z siedzibą w Pradze.
 • Nabywającym jest Rockaway Travel SE z siedzibą w Pradze.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski mBanku S.A
 • Cena za jedną akcję spółki Travelplanet S.A. wynosi: 3,73 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Travelplanet S.A. będą przyjmowane od 04 kwietnia 2016 r. do 04 maja 2016 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 11 maja 2016 r.

Stalprodukt S.A.

Przedmiotem Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki Stalprodukt S.A. jest 358 400 akcji

W wyniku przeprowadzenia Zaproszenia, Spółka zamierza osiągnąć łącznie 786.578 akcji własnych, stanowiących 11,70 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 3.932.710 głosów, stanowiących 21,94 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 • Zapraszającym jest Stalprodukt S.A.
 • Nabywającym jest Stalprodukt S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Stalprodukt S.A. wynosi: 250,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Stalprodukt S.A. będą przyjmowane od 03 lutego 2016 r. do godziny 17:00 17 lutego 2016 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 24 lutego 2016 r.

 

DUON S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 115 572 647 akcji

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Fortum Holding BV z siedzibą w Amsterdamie
 • Nabywającym jest Fortum Holding BV z siedzibą w Amsterdamie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania Pekao Investment Banking S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki DUON S.A. wynosi: 3,85 zł.
 • Zapisy na sprzedaż akcji spółki DUON S.A. będą przyjmowane od 28 stycznia 2016 r. do 26 lutego 2016 r.

  Planowany dzień rozliczenia transakcji: 07 marca 2016 r.

Quantum Software S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest

-235.000 spośród 1.480.757 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje”), wyemitowanych przez spółkę Quantum Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

 

-750.000 akcji uprzywilejowanych serii A („Akcje niezdematerializowane”), które są uprzywilejowane w ten sposób, że jednej akcji serii A przysługują dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

 

-730.757 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do identycznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zdematerializowanych, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLQNTUM00018 („Akcje zdematerializowane”).

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć do 21,07 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest firma Quantum Qguar Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 • Nabywającym jest Quantum Qguar Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna
 • Cena za jedną akcję spółki Quantum Software S.A. wynosi: 6,50 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Quantum Software S.A. będą przyjmowane od 29 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.

Planowany data rozliczenia transakcji: 25 stycznia 2016 r.

Epigon S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 19 173 966 akcji uprawniających do 17,63% % głosów na WZA spółki

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest MORPOL S.A. z siedzibą w Duninowie
 • Nabywającym jest MORPOL S.A. z siedzibą w Duninowie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski mBanku S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Epigon S.A. wynosi: 0,18 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Epigon S.A. będą przyjmowane od 27 listopada 2015 r. do 04 stycznia 2016 r.

Planowany dzień transakcji: 08 stycznia 2016 r.

Pani Teresa-MedicaS.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 2 408 077 akcji w tym

667 100 akcji imiennych serii A(1) uprzywilejowanych, mających formę materialną i nie będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym („Akcje Imienne”).

1.740.977 akcji zwykłych na okaziciela, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym.

Nabywający zamierza nabyć w wezwaniu łącznie 667.100 Akcji Imiennych oraz 1.740.977 Akcji na Okaziciela uprawniających łacznie do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 • Wzywającym jest Sigvaris Holding AG
 • Nabywającym jest Sigvaris Holding AG
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BZ WBK
 • Cena za jedną akcję spółki Pani Teresa-Medica S.A. wynosi:

13,40 zł za każdą Akcję Imienną oraz Akcje na Okaziciela należące do Akcjonariusz Większościowej (Anny Sobkowiak)

15,45 zł za Akcje na Okaziciela należące do akcjonariuszy mniejszościowych;

 

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Pani Teresa-Medica S.A . będą przyjmowane od 30 września 2015 r. do 27 listopada 2015 r. ( poprzednio 29 października 2015 r. )

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 04 grudnia 2015 r.

 

Stalprodukt S.A.

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest 358 400 akcji w pełni pokrytych imiennych uprzywilejowanych Spółki serii A, B i E, zdematerializowanych, niebędąch przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, oznaczonych kodem ISIN PLSTLPD00025

W wyniku przeprowadzenia niniejszego Zaproszenia, Spółka zamierza osiągnąć łącznie 428.178 akcji własnych, stanowiących 6,37 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 2.140.710 głosów, stanowiących 11,94 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 • Wzywającym jest Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni.
 • Nabywającym jest Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Stalprodukt S.A. wynosi: 250,00 zł.

 

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Stalprodukt S.A.. będą przyjmowane od 25 listopada 2015 r. do 09 grudni 2015 r.

Planowany dzień transakcji: 15 grudnia 2015 r.

ACE S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 21 230 515 akcji uprawniających do 100 % głosów na WZA spółki

Warunkiem wezwania jest objęcie zapisami przynajmniej 95 proc. wszystkich papierów firmy.

 • Wzywającym jest Grupo Industrial Saltillo z siedzibą w Saltillo Coahuila, Meksyk
 • Nabywającym jest Grupo Industrial Saltillo z siedzibą w Saltillo Coahuila, Meksyk
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BZ WBK
 • Cena za jedną akcję spółki ACE S.A. wynosi: 16,20 zł. ( poprzednio 13,50 zł )

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ACE S.A. będą przyjmowane od 17 listopada 2015 r. do 16 grudni 2015 r

HUTMEN S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 4 033 208 akcji uprawniających do 15,76 % głosów na WZA spółki

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Boryszew SA ( Wzywający 1); SPV Boryszew 3 Spólkaa z o.o. (Wzywający 2);Impexmetal S.A. (Wzywający 3);Impex-invest Spólkaa z o.o. (Wzywający 4);SPV Impexmetal spółka z o.o. (Wzywający 5)
 • Nabywającym jest SPV Boryszew 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
 • Cena za jedną akcję spółki Hutmen S.A. wynosi: 5,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Hutmenl S.A. będą przyjmowane od 22 października 2015 r. do 20 listopada 2015 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 30 listopada 2015 r.

 

Torpol S. A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 7 580 100 akcji uprawniających do 33 % głosów na WZA spółki

 • Wzywającym jest Projekt 03 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
 • Nabywającym jest Projekt 03 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski mBanku S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Torpol S.A. wynosi: 12,10 zł. ( poprzednio 10,80 zł )

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Torpol S.A. będą przyjmowane od 06 listopada 2015 r. do 20 listopada 2015 r.

Planowany dzień transakcji: 25 listopada 2015 r.

 

Infovide-Matrix S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 12 476 705 akcji uprawniających do 100 % głosów na WZA spółki

 • Wzywającym jest Asseco Poland S.A.
 • Nabywającym jest Asseco Poland S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
 • Cena za jedną akcję spółki Infovide-Matrix S.A. wynosi: 6,01 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Infovide-Matrix S.A. będą przyjmowane od 13 października 2015 r. do 12 listopada 2015 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 20 listopada 2015 r.

Altus TFI S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 2 160 000 akcji uprawniających do 3,64 % głosów na WZA spółki

 • Wzywającym jest Altus TFI S.A.
 • Nabywającym jest Altus TFI S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Altus TFI S.A. wynosi: 15,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Altus TFI S.A. . będą przyjmowane od 16 września 2015 r. do 28 września 2015 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 30 września 2015 r.

COMP S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 158 640 akcji uprawniających do 2,68 % głosów na WZA spółki

 • Wzywającym jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Nabywającym jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski mBanku S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki COMP S.A wynosi: 64,30 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki COMP S.A. będą przyjmowane

od 10 września 2015 r. do 23 września 2015 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 29 września 2015 r.

 

 

PAMAPOL S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 6 642 200 akcji uprawniających do 21,13 % głosów na WZA spółki

Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania do 100 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Wzywającym jest Amerykanka Struktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Ruścu
 • Nabywającym jest Amerykanka Struktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Ruścu
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BDM S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Pamapol S.A. wynosi: 1,15 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Pamapol S.A. będą przyjmowane

od 17 sierpnia 2015 r. do 18 września 2015 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 28 września 2015 r.

POLCOLORIT S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 4 275 314 akcji uprawniających do 20,21% głosów na WZA spółki

Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania do 91,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Wzywającym jest Barbara Urbaniak-Marconi
 • Nabywającym jest Barbara Urbaniak-Marconi
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BZ WBK
 • Cena za jedną akcję spółki Polcolorit S.A. wynosi: 0,75 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Polcolorit S.A. będą przyjmowane

od 27 lipca 2015 r. do 01 września 2015 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 04 września 2015 r.

 

TVN S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 160 952 702 akcji .

Celem wezwania jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA

 • Wzywającym jest Sauthbank Media Limited
 • Nabywającym jest Sauthbank Media Limited
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest DM Banku Handlowego S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki TVN S.A. wynosi: 20 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki TVN S.A. będą przyjmowane

od 24 lipca 2015 r. do 24 sierpni 2015 r. godz. 17:00.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 01 września 2015 r.

 

MACROLOGIC S.A.

Przedmiotem niniejszej Oferty zakupu jest 94 436 akcji

 • Nabywającym jest Macrologic S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Dom Maklerski BOŚ SA
 • Cena za jedną akcję spółki Macrologic S.A. wynosi: 55,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Macrologic S.A. będą przyjmowane

od 03 sierpnia 2015 r. do 21 sierpnia 2015 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 27 sierpnia 2015 r.

 

COMP S.A.

 • Przedmiotem niniejszej Oferty skupu akcji własnych spółki COMP S.A. jest 158.640 akcji zwykłych na okaziciela.
 • Nabywającym akcje jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Dom Maklerski mBanku S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki COMP S.A. wynosi: 64,30 zł.

Oferty sprzedaży akcji w ramach oferty skupu akcji własnych spółki COMP S.A. będą przyjmowane od 10 września 2015 r. do 23 września 2015 r.

Tekst Oferty Zakupu Akcji Comp S.A. znajduje się TUTAJ.

KOFOLA S.A

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia do Zapisywania się na Sprzedaż Akcji jest 105 911 akcji uprawniających do 0,40 % głosów na WZA spółki

Zapraszający zamierza nabyć wszystkie pozostałe akcje Spółki, które zostaną objęte zapisami

 • Zapraszającym jest Kofola S.A.
 • Nabywającym jest Kofola S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Kofola S.A. wynosi: 57,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Kofola S.A. będą przyjmowane

od 20 sierpnia 2015 r. do 24 sierpnia 2015 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 26 sierpnia 2015 r.

PAGED S.A

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 14 989 akcji uprawniających do 17,64 % głosów na WZA spółki

Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania do 17,64 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Wzywającym jest MESPILA INVESTMENTS LIMITED,
 • Nabywającym jest MESPILA INVESTMENTS LIMITED,
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Paged S.A. wynosi: 55,46 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Pamapol S.A. będą przyjmowane

od 21 sierpnia 2015 r. do 03 września 2015 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 09 września 2015 r.

 

BIOTON S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 28 335 186 akcji uprawniających do 33% głosów na WZA spółki

Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania do 33 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Wzywającym jest NovoTek Pharmaceuticals Limited z siedzibą w Honkongu
 • Nabywającym jest NovoTek Pharmaceuticals Limited z siedzibą w Honkongu
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Millennium Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Bioton S.A. wynosi: 9,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Bioton S.A. będą przyjmowane

od 31 lipca 2015 r. do 13 sierpnia 2015 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 18 sierpnia 2015 r.

NOKAUT S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 318 akcji uprawniających do 0,00198% głosów na WZA spółki

Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania do 3,80436 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Wzywającym jest Wojciech Czernecki
 • Nabywającym jest Wojciech Czernecki
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BZ WBK
 • Cena za jedną akcję spółki Polcolorit S.A. wynosi: 2,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki HubStyle S.A. będą przyjmowane

od 27 lipca 2015 r. do 10 sierpnia 2015 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 14 sierpnia 2015 r.

ECHO INVESTMENT S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 100 897 904 akcji .

 • Wzywającym jest Lisala Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym jest Bafia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest DM PKOBP S.A. oraz IPOPEMA SECURITIES S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ECHO INVESTMENT S.A. wynosi: 6,75 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ECHO INVESTMENT S.A. będą przyjmowane

od 14 lipca 2015 r. do 29 lipca 2015 r. o godz. 17:00.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 06 sierpnia 2015 r.

Global City Holdings N.V

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 20 769 368 akcji , co stanowi 40,6 % głosów na WZA.

 • Wzywającym jest Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest IPOPEMA Securities S.A
 • Cena za jedną akcję spółki Global City Holdings N.V. wynosi: 41,73 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Global City Holdings N.V. będą przyjmowane

od 29 czerwca 2015 r. do 22 lipca 2015 r.

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane przez IPOPEMA Securities S.A. oraz przez Dom Maklerski Pekao.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 28 lipca 2015 r.

 

FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 14 736 346 akcji , co stanowi 46,22 % głosów na WZA.

 • Wzywającym jest FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest TRIGON Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. wynosi: 0,60 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. będą przyjmowane

od 02 lipca 2015 r. do 15 lipca 2015 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 22 lipca 2015 r.

 

W Investments S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 2324 akcji , co stanowi 0,0106% głosów na WZA.

 • Wzywającym jest PJW Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski BZ WBK
 • Cena za jedną akcję spółki W Investments S.A. wynosi: 6,87 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki W Investments S.A. będą przyjmowane

od 18 czerwca 2015 r. do 01 lipca 2015 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 07 lipca 2015 r.

 

Duda S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 9 176 857 akcji , co stanowi 33,01 % głosów na WZA.

 • Wzywającym jest CEDROB S.A. z siedzibą w Ciechanowie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest IPOPEMA Securities S.A
 • Cena za jedną akcję spółki Duda S.A. wynosi: 7.40 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Duda S.A będą przyjmowane od 10 czerwca 2015 r. do 07 lipca 2015 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 13 lipca 2015 r.

PKM DUDA S.A. - komunikat - przekroczenie liczby akcji w wezwaniu

 

Octawa S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 30 809 610 akcji , co stanowi 72,01 % głosów na WZA.

 • Wzywającym jest BERESFORD ENERGY CORP z siedzibą w Wilmington USA.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest IPOPEMA Securities S.A
 • Cena za jedną akcję spółki Octawa S.A. wynosi: 1,10 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Octawa S.A będą przyjmowane od 08 czerwca 2015 r. do 08 lipca 2015 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 14 lipca 2015 r.

Quercus TFI S.A

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 2 046 010 akcji , co stanowi 3,07% głosów na WZA.

 • Wzywającym jest Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest DB Securities S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Quercus TFI S.A. wynosi: 9,50 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Quercus TFI S.A.. będą przyjmowane od 01 czerwca 2015 r. do 19 czerwca 2015 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 26 czerwca 2015 r.

Globe Trade Centre S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 117.685.000 akcji , co stanowi 33,50% głosów na WZA.

 • Wzywającym jest LSREF III GTC Investments B.V. z siedzibą w Amsterdamie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest IPOPEMA Securities S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Globe Trade Centre S.A. wynosi: 6,10 zł od 18 do 22 maja oraz 5,50 zł od 23 maja do 3 czerwca 2015r.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Globe Trade Centre S.A. będą przyjmowane od 18 maja 2015 r. do 03 czerwca 2015 r.

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 10 czerwca 2015 r.

POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 11.613 sztuk, co stanowi 0,21% głosów na WZA PFH SA.

 • Wzywającym jest Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie.
 • Wzywający jest jednocześnie jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A..
 • Cena za jedną akcję spółki Polski Fundusz Hipoteczny S.A. wynosi: 3,30 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Polski Fundusz Hipoteczny S.A. będą przyjmowane od 10 marca 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r.

 

IMMOFINANZ AG - Dobrowolne wezwanie do sprzedaży akcji

 • Przedmiotem wezwania jest 150.893.280 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 13,50 % kapitału zakładowego Spółki.
 • Nabywającymi akcje są PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH (Właścicielem 100 proc. udziałów w PHI jest spółka CA Immo) oraz O1 Group Limited.
 • Cena za jedną akcję wynosi: 2,80 EUR.

Oferty sprzedaży w ramach dobrowolnego wezwania do sprzedaży akcji będą przyjmowane od 30 marca 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r.

SECO/WARWICK S.A. - OFERTA ZAKUPU AKCJI

 • Przedmiotem niniejszej Oferty Zakupu Akcji własnych spółki Seco/Warwick S.A. jest 1.073.783 akcji zwykłych na okaziciela.
 • Nabywającym akcje jest Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Dom Maklerski mBanku S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki Seco/Warwick S.A. wynosi: 25,00 zł.

Oferty Sprzedaży Akcji w ramach Oferty Zakupu Akcji własnych spółki Seco/Warwick S.A. będą przyjmowane od 4 lutego 2015 r. do 10 lutego 2015 r. Tekst Oferty Zakupu Akcji Seco/Warwick S.A. znajduje się TUTAJ.

 

NORTH COAST S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 1 600 150 akcji zwykłych na okaziciela oraz 1 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych spółki NORTH COAST S.A.

 • Wzywającym jest Salford Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Włoszech.
 • Nabywającym akcje jest Salford Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest UniCredit CAIB Poland S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki NORTH COAST S.A. wynosi: 3,80 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NORTH COAST S.A. będą przyjmowane od 13 stycznia 2015 r. do 23 lutego 2015 r.

 

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 10 908 042 akcji zwykłych na okaziciela spółki FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A.

 • Wzywającymi są Grzegorz Bielowicki, Tomasz Firczyk zamieszkali w Warszawie oraz Andrzej Różycki zamieszkały w Puławach.
 • Nabywającymi są Grzegorz Bielowicki, Tomasz Firczyk zamieszkali w Warszawie oraz Andrzej Różycki zamieszkały w Puławach.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest Trigon DM S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. wynosi: 0,54 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. będą przyjmowane od 07 stycznia 2015 r. do 20 stycznia 2015 r.

 

ROVESE S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania są wszystkie akceje zwykłe na okaziciela poza akcjami należącymi bezpośrednio do Wzywających spółki ROVESE S.A.

 • Wzywającymi są FTF Galleon S.A. z siedzibą w Luksemburgu oraz Michał Sołowow zamieszkały w Kielcach.
 • Nabywającym akcje jest FTF Galleon S.A. z siedzibą w Luksemburgu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM PKO BP S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ROVESE S.A. wynosi: 1,42 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ROVESE S.A. będą przyjmowane od 03 grudnia 2014 r. do 08 stycznia 2015 r.

DUDA S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 6 394 051 akcji zwykłych na okaziciela spółki DUDA S.A.

 • Wzywającym jest Cedrob S.A. z siedzibą w Ciechanowie.
 • Nabywającym akcje jest Cedrob S.A. z siedzibą w Ciechanowie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest Ipopema Securities S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki DUDA S.A. wynosi: 7,40 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki DUDA S.A. będą przyjmowane od 13 października 2014 r. do 28 listopada 2014 r.

Oferta zakupu TVN S.A.

Przedmiotem niniejszej Oferty jest 7 500 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki TVN S.A.

 • Nabywającym akcje jest TVN S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZWBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki TVN S.A. wynosi: 20,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki TVN S.A. będą przyjmowane od 17 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r.

LENTEX S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 6 000 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki LENTEX S.A.

 • Wzywającym jest Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu.
 • Nabywającym akcje jest Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest TRIGON DM S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki LENTEX S.A. wynosi: 9,75 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki LENTEX S.A. będą przyjmowane od 06 listopada 2014 r. do 19 listopada 2014 r.

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 113 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki CLEAN & CARBON ENERGY S.A.

 • Wzywającym jest Anna Paszyńska zamieszkała w Szczecinie.
 • Nabywającym akcje jest Anna Paszyńska zamieszkała w Szczecinie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BOŚ S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki CLEAN & CARBON ENERGY S.A. wynosi: 0,10 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki CLEAN & CARBON ENERGY S.A. będą przyjmowane od 28 listopada 2014 r. do 12 listopada 2014 r.

HUTMEN S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 8 869 415 akcji zwykłych na okaziciela spółki HUTMEN S.A.

 • Wzywającymi są Boryszew S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., Impexmetal S.A., Impex-invest Sp. z o.o. z siedzibami w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM PKO BP S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki HUTMEN S.A. wynosi: 4,90 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki HUTMEN S.A. będą przyjmowane od 15 października 2014 r. do 13 listopada 2014 r.

MEDIATEL S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 10 180 596 akcji zwykłych na okaziciela spółki MEDIATEL S.A.

 • Wzywającym jest Hawe S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest Hawe S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM Banku BPS S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki MEDIATEL S.A. wynosi: 0,86 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MEDIATEL S.A. będą przyjmowane od 06 października 2014 r. do 04 listopada 2014 r.

MIESZKO S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 13 894 506 akcji zwykłych na okaziciela spółki MIESZKO S.A.

 • Wzywającym jest Bisantio Investments Limited z siedzibą na Cyprze.
 • Nabywającym akcje jest Bisantio Investments Limited z siedzibą na Cyprze.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZ WBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki MIESZKO S.A. wynosi: 3,99 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MIESZKO S.A. będą przyjmowane od 18 września 2014 r. do 20 października 2014 r.

BGŻ S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 56 138 764 akcji zwykłych na okaziciela spółki BGŻ S.A.

 • Wzywającym jest BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu.
 • Nabywającym akcje jest BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM Banku Handlowego S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki BGŻ S.A. wynosi: 80,47 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki BGŻ S.A. będą przyjmowane od 12 września 2014 r. do godz. 17:00 17 października 2014 r.

NETMEDIA S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 1 800 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki NETMEDIA S.A.

 • Wzywającym jest Netmedia z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest Netmedia z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BOŚ S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki NETMEDIA S.A. wynosi: 3,60 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NETMEDIA S.A. będą przyjmowane od 01 października 2014 r. do 15 października 2014 r.

BAKALLAND S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 3 243 062 akcji zwykłych na okaziciela spółki BAKALLAND S.A.

 • Wzywającymi są Innova Phoenix s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, EMP Investments Limited z siedzibą na Cyprze, Anvik Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, Marian Owerko, Paweł Poruszek, Krzysztof Marciniak, Elżbieta Marciniak, Jadwiga Raszko 'vel Rzepa zamieszkali w Warszawie, Artur Ungier zamieszkały w Harnówku, Rober Kadłubowski zamieszkały w Białej Podlaskiej, Jan Owerko zamieszkały w Janowie Podlaskim.
 • Nabywającym akcje są Innova Phoenix s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz EMP Investments z siedzibą na Cyprze.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest Ipopema Securities S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki BAKALLAND S.A. wynosi: 2,80 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki BAKALLAND S.A. będą przyjmowane od 04 września 2014 r. do 03 października 2014 r.

COMP S.A. - OFERTA ZAKUPU AKCJI

 • Przedmiotem niniejszej Oferty skupu akcji własnych spółki COMP S.A. jest 149 000 akcji zwykłych na okaziciela.
 • Nabywającym akcje jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Dom Maklerski mBanku S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki COMP S.A. wynosi: 67,00 zł.

Oferty sprzedaży akcji w ramach oferty skupu akcji własnych spółki COMP S.A. będą przyjmowane od 10 września 2014 r. do 24 września 2014 r. Tekst Oferty Zakupu Akcji Comp S.A. znajduje się TUTAJ.

EGB INVESTMENTS S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 3 243 062 akcji zwykłych na okaziciela spółki EGB INVESTMENTS S.A.

 • Wzywającym jest EGB International s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz Krzystof Matela zamieszkały w Bydgoszczy.
 • Nabywającym akcje jest EGB International s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz Krzystof Matela zamieszkały w Bydgoszczy.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest Millenium Dom Maklerski S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki EGB INVESTMENTS S.A. wynosi: 3,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki EGB INVESTMENTS S.A. będą przyjmowane od 07 sierpnia 2014 r. do 08 września 2014 r.

GLOBAL CITYHOLDINGS N.V.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 3 000 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki GLOBAL CITYHOLDINGS N.V.

 • Wzywającym jest ITTI Holding B.V. z siedzibą w Holandii.
 • Nabywającym akcje jest ITTI Holding B.V. z siedzibą w Holandii.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZ WBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki GLOBAL CITYHOLDINGS N.V. wynosi: 38,50 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki GLOBAL CITYHOLDINGS N.V. będą przyjmowane od 19 września 2014 r. do 02 października 2014 r.

AGORA S.A.

Przedmiotem niniejszego skupu akcji własnych jest nie więcej niż 279 970 akcji imiennych oraz nie więcej niż 2 500 000 akcji na okaziciela spółki AGORA S.A. (2 779 970 akcji).

 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu skupu akcji własnych jest DM BZ WBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki AGORA S.A. wynosi: 12,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki AGORA S.A. będą przyjmowane od 25 sierpnia 2014 r. do 05 września 2014 r.

FABRYKA FORMY S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 684 640 akcji zwykłych na okaziciela spółki FABRYKA FORMY S.A.

 • Wzywającym jest Ireneusz Sęk zamieszkały W Dąbrówce, Benefit System S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Benefit Development S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest Ireneusz Sęk zamieszkały Dąbrówce, Benefit System S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Benefit Development S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest Dom Maklerski BZ WBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki FABRYKA FORMY S.A. wynosi: 0,89 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki FABRYKA FORMY S.A. będą przyjmowane od 17 lipca 2014 r. do 18 sierpnia 2014 r.

REMAK S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 500 715 akcji zwykłych na okaziciela spółki REMAK S.A.

 • Wzywającym jest Zarmen S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest Zarmen S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest Dom Maklerski BOŚ S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki REMAK S.A. wynosi: 11,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki REMAK S.A. będą przyjmowane od 23 lipca 2014 r. do 05 sierpnia 2014 r.

NETIA S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 114 810 555 akcji zwykłych na okaziciela spółki NETIA S.A.

 • Wzywającym jest Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni.
 • Nabywającym akcje jest Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest UniCredit CAIB S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki NETIA S.A. wynosi: 5,31 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NETIA S.A. będą przyjmowane od 23 lipca 2014 r. do 05 sierpnia 2014 r.

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 3 244 175 akcji zwykłych na okaziciela spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

 • Wzywającym jest FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest Dom Maklerski mBanku S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. wynosi: 5,47 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. będą przyjmowane od 22 lipca 2014 r. do 04 sierpnia 2014 r.

BUDVAR CENTRUM S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 2 784 236 akcji zwykłych na okaziciela spółki BUDVAR CENTRUM S.A.

 • Wzywającym jest DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku.
 • Nabywającym akcje jest DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZWBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki BUDVAR CENTRUM S.A. wynosi: 2,09 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki BUDVAR CENTRUM S.A. będą przyjmowane od 05 czerwca 2014 r. do 04 lipca 2014 r.

NOVITA S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 825 001 akcji zwykłych na okaziciela spółki NOVITA S.A.

 • Wzywającym jest Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu.
 • Nabywającym akcje jest Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BDM S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki NOVITA S.A. wynosi: 35,0 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NOVITA S.A. będą przyjmowane od 21 maja 2014 r. do 02 lipca 2014 r.

ATM S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 36 343 343 akcji zwykłych na okaziciela spółki ATM S.A.

 • Wzywającym jest Fisterra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest Fisterra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest UniCredit CAIB Poland S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ATM S.A. wynosi: 12,4 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ATM S.A. będą przyjmowane od 5 maja 2014 r. do 18 czerwca 2014 r.

CIECH S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 34 781 939 akcji zwykłych na okaziciela spółki CIECH S.A.

 • Wzywającym jest KI Chemistry z siedzibą w Luksemburgu.
 • Nabywającym akcje jest KI Chemistry z siedzibą w Luksemburgu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZ WBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki CIECH S.A. wynosi: 31,0 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki CIECH S.A. będą przyjmowane od 25 marca 2014 r. do 30 maja 2014 r.

QUERCUS TFI S.A. - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

 • Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest nie więcej niż 2.845.616 akcji zwykłych na okaziciela spółki Quercus TFI S.A.
 • Nabywającym akcje jest spółka Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia do składania Ofert Sprzedaży Akcji jest Dom Maklerski mBanku S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki Quercus TFI S.A. wynosi 8,50 zł.

Oferty Sprzedaży Akcji spółki Quercus TFI S.A. będą przyjmowane od 21 maja 2014 r. do 10 czerwca 2014 r.

Pełna treść Zaproszenia do składania Ofert Sprzedaży Akcji dostępna jest tutaj.

TRAVELPLANET.PL S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 1 144 863 akcji zwykłych na okaziciela spółki TRAVELPLANET.PL S.A.

 • Wzywającym jest Jerzy Krawczyk zamieszkały Żerniki Wrocławskie oraz INVIA.CZ.A.S. z siedzibą w Pradze.
 • Nabywającym akcje jest INVIA.CZ.A.S. z siedzibą w Pradze.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM IDM S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki TRAVELPLANET.PL S.A. wynosi: 4,50 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki TRAVELPLANET.PL S.A. będą przyjmowane od 28 marca 2014 r. do 28 kwietnia 2014 r.

GLOBAL CITY HOLDINGS N.V.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 7 027 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki GLOBAL CITY HOLDINGS N.V.

 • Wzywającym jest GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. z siedzibą w Holandii.
 • Nabywającym akcje jest GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. z siedzibą w Holandii.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZ WBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. wynosi: 35,7 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. będą przyjmowane od 20 marca 2014 r. do 2 kwietnia 2014 r.

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 3 150 akcji zwykłych na okaziciela spółki ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A.

 • Wzywającym jest PU "Utech" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Energoutech 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 • Nabywającym akcje jest Energoutech 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM mBanku S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A. wynosi: 21,6 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A. będą przyjmowane od 28 marca 2014 r. do 10 kwietnia 2014 r.

NORDEA BANK POLSKA S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania są wszystkie akcje spółki (tj. 55 498 700) NORDEA BANK POLSKA S.A.
 • Wzywającym są PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM PKO BP.
 • Cena za jedną akcję spółki NORDEA BANK POLSKA S.A. wynosi: 47,99 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NORDEA BANK POLSKA S.A. będą przyjmowane od 23 grudnia 2013 r. do 1 kwietnia 2014 r.

YAWAL S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 424 061 akcji zwykłych na okaziciela spółki YAWAL S.A.
 • Wzywającym jest Poway Holdings Limited sp. z o.o. z siedzibą na Cyprze.
 • Nabywającym akcje jest Yawal SPV 3 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BOŚ S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki YAWAL S.A. wynosi: 7,08 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki YAWAL S.A. będą przyjmowane od 14 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r.

CAPITAL PARTNERS S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 2 445 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki CAPITAL PARTNERS S.A.
 • Wzywającym jest Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM mBanku S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki CAPITAL PARTNERS S.A. wynosi: 1,75 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki CAPITAL PARTNERS S.A. będą przyjmowane od 28 stycznia 2014 r. do 10 lutego 2014 r.

W INVESTMENTS S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 100 675 akcji zwykłych na okaziciela spółki W INVESTMENTS S.A.
 • Wzywającym jest W Inwestments Holdings Limited z siedzibą na Cyprze.
 • Nabywającym akcje jest W Inwestments Holdings Limited z siedzibą na Cyprze.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZWBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki W INVESTMENTS S.A. wynosi: 0,12 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki W INVESTMENTS S.A. będą przyjmowane od 09 stycznia 2014 r. do 22 stycznia 2014 r.

BUDVAR CENTRUM S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 1 600 000 zwykłych na okaziciela spółki BUDVAR CENTRUM S.A.
 • Wzywającym jest Pan Marek Trzciński zamieszkały w Zduńskiej Woli.
 • Nabywającym akcje jest Pan Marek Trzciński zamieszkały w Zduńskiej Woli.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest Trigon DM S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki BUDVAR CENTRUM S.A. wynosi: 1,49 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki BUDVAR CENTRUM S.A. będą przyjmowane od 12 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r.

CODEMEDIA S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 3 523 zwykłych na okaziciela spółki CODEMEDIA S.A.
 • Wzywającym jest SMT S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest SMT S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest BDM S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki CODEMEDIA S.A. wynosi: 28,61 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki CODEMEDIA S.A. będą przyjmowane od 11 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r.

TELL S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania są akcje imienne serii A oraz na okaziciela serii A i B spółki TELL S.A.
 • Wzywającym jest Neo Investment S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest Neo Investment S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest ING Securities DM S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki TELL S.A. wynosi: 10,76 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki TELL S.A. będą przyjmowane od 27 grudnia 2013 r. do 9 stycznia 2014 r.

ARMATURA S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 12 894 668 zwykłych na okaziciela spółki ARMATURA S.A.
 • Wzywającym jest PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2 z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2 z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZ WBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ARMATURA S.A. wynosi: 1,70 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ARMATURA S.A. będą przyjmowane od 27 listopada 2013 r. do 10 grudnia 2013 r.

MEDIATEL S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 10 236 zwykłych na okaziciela spółki MEDIATEL S.A.
 • Wzywającymi jest Hawe z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest Hawe z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DI INVESTORS S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki MEDIATEL S.A. wynosi: 0,80 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MEDIATEL S.A. będą przyjmowane od 19 listopada 2013 r. do 03 grudnia 2013 r.

BARLINEK S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 72 085 171 zwykłych na okaziciela spółki BARLINEK S.A.
 • Wzywającymi jest Barcocapital Investment Limited z siedzibą w Nikozji.
 • Nabywającym akcje jest Barcocapital Investment Limited z siedzibą w Nikozji.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM PKO BP S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki BARLINEK S.A. wynosi: 1,30 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki BARLINEK S.A. będą przyjmowane od 24 października 2013 r. do 22 listopada 2013 r.

NORDEA BANK POLSKA S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 55 498 700 akcji zwykłych na okaziciela spółki NORDEA BANK POLSKA S.A.
 • Wzywającymi są PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM PKO BP.
 • Cena za jedną akcję spółki NORDEA BANK POLSKA S.A. wynosi: 47,99 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NORDEA BANK POLSKA S.A. będą przyjmowane od 9 sierpnia 2013 r. do 25 listopada 2013 r.

INTER GROCLIN AUTO S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 88 763 akcji zwykłych na okaziciela spółki INTER GROCLIN AUTO S.A.
 • Wzywającym jest Zbigniew Drzymała zamieszkały w Przeźmierowie.
 • Nabywającymi akcje jest Zbigniew Drzymała zamieszkały w Przeźmierowie, Gerstner Managementholding GmbH z siedzibą w Dreźnie oraz Kabelkoncept Hornig GmbH z siedzibą w Teltow.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZ WBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki INTER GROCLIN AUTO S.A. wynosi: 17,84 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki INTER GROCLIN AUTO S.A. będą przyjmowane od 10 października 2013 r. do 23 października 2013 r.

ARMATURA KRAKÓW S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 29 400 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki ARMATURA KRAKÓW S.A.
 • Wzywającymi jest PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2 z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2 z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZ WBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ARMATURA KRAKÓW S.A. wynosi: 1,70 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ARMATURA KRAKÓW S.A. będą przyjmowane od 19 września 2013 r. do 18 października 2013 r.

POL-AQUA S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 9 350 034 akcji zwykłych na okaziciela spółki POL-AQUA S.A.
 • Wzywającymi jest DRAGADOS S.A. z siedzibą w Madrycie.
 • Nabywającym akcje jest DRAGADOS S.A. z siedzibą w Madrycie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZ WBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki POL-AQUA S.A. wynosi: 3,92 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki POL-AQUA S.A. będą przyjmowane od 13 sierpnia 2013 r. do 17 września 2013 r.

ELKOP S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 36 042 204 akcji zwykłych na okaziciela spółki ELKOP S.A.
 • Wzywającymi są DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku.
 • Nabywającym akcje jest DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM AmerBrokers S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ELKOP S.A. wynosi: 0,16 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ELKOP S.A. będą przyjmowane od 12 lipca 2013 r. do 12 sierpnia 2013 r.

EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 7 111 435 akcji zwykłych na okaziciela oraz imienne uprzywilejowane co do głosu spółki EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.
 • Wzywającymi są CareUp B.V. z siedzibą w Amsterdamie oraz Soporto Invest B.V. z siedzibą w Amsterdamie.
 • Nabywającym akcje jest CareUp B.V. z siedzibą w Amsterdamie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania są DI Investors S.A. oraz BM Alior Bank S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. wynosi: 19,50 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. będą przyjmowane od 19 czerwca 2013 r. do 18 lipca 2013 r.

YAWAL S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 2 571 542 akcji zwykłych na okaziciela spółki YAWAL S.A.
 • Wzywającym jest Daniel Mzyk z zamieszkały w Warszawie.
 • Nabywającymi akcje są Daniel Mzyk oraz Edmund Mzyk.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BOŚ S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki YAWAL S.A. wynosi: 5,99zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki YAWAL S.A. będą przyjmowane od 14 czerwca 2013 r. do 15 lipca 2013 r.

COMP S.A.

 • Przedmiotem niniejszej Oferty skupu akcji własnych spółki COMP S.A. jest 149 000 akcji zwykłych na okaziciela.
 • Nabywającym akcje jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest DI BRE Banku S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki COMP S.A. wynosi: 67,00 zł.

Oferta skupu akcji własnych spółki COMP S.A. będzie prowadzona od 02 lipca 2013 r. do 15 lipca 2013 r.

GETIN NOBLE BANK S.A.

 • Przedmiotem niniejszej Oferty skupu akcji własnych spółki GETIN NOBLE BANK S.A. jest 59 090 909 akcji zwykłych na okaziciela.
 • Nabywającym akcje jest GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Krakowie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Noble Securities S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A. wynosi: 2,20 zł.

Oferta skupu akcji własnych spółki GETIN NOBLE BANK S.A. będzie prowadzona od 24 czerwca 2013 r. do 04 lipca 2013 r.

PERMEDIA S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 768 061 akcji zwykłych na okaziciela spółki PERMEDIA S.A.
 • Wzywającym jest LU Chemie A.S. z siedzibą w Pradze.
 • Nabywającym akcje jest LU Chemie A.S. z siedzibą w Pradze
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DI BRE BANKU S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki PERMEDIA S.A. wynosi: 9,45 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PERMEDIA S.A. będą przyjmowane od 3 czerwca 2013 r. do 2 lipca 2013 r.

MISPOL S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 5 915 088 akcji zwykłych na okaziciela spółki MISPOL S.A.
 • Wzywającym jest Newma Hildings B.V. z siedzibą w Amsterdamie.
 • Nabywającym akcje jest Newma Hildings B.V. z siedzibą w Amsterdamie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZWBK S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki MISPOL S.A. wynosi: 2,23 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MISPOL S.A. będą przyjmowane od 27 maja 2013 r. do 25 czerwca 2013 r.

KUJAWSKIE ZAKŁADY POLIGRAFICZNE DRUK-PAK S.A.

 • Przedmiotem niniejszej Oferty skupu akcji własnych spółki KUJAWSKIE ZAKŁADY POLIGRAFICZNE DRUK-PAK S.A. jest 312 006 akcji zwykłych na okaziciela.
 • Nabywającym akcje jest KUJAWSKIE ZAKŁADY POLIGRAFICZNE DRUK-PAK S.A. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest DM BOŚ S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki KUJAWSKIE ZAKŁADY POLIGRAFICZNE DRUK-PAK S.A. wynosi: 20,38 zł.

Oferta skupu akcji własnych spółki KUJAWSKIE ZAKŁADY POLIGRAFICZNE DRUK-PAK S.A. będzie prowadzona od 11 czerwca 2013 r. nie dłużej niż do 20 czerwca 2013 r.

FON S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 115 991 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki FON S.A.
 • Wzywającym jest DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku.
 • Nabywającym akcje jest DAMF INVEST S.A. z siedzibą Płocku.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM AmerBrokers S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki FON S.A. wynosi: 0,10 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki FON S.A. będą przyjmowane od 14 maja 2013 r. do 14 czerwca 2013 r.

POLNA S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 301 879 akcji zwykłych na okaziciela spółki POLNA S.A.
 • Wzywającym jest Zbigniew Jakubas zamieszkały w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DI BRE BANKU S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki POLNA S.A. wynosi: 12,33 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki POLNA S.A. będą przyjmowane od 31 maja 2013 r. do 13 czerwca 2013 r.

NETIA S.A. - Oferta Zakupu Akcji

 • Przedmiotem niniejszej Oferty Zakupu Akcji jest nie więcej niż 16.012.630 akcji zwykłych na okaziciela spółki Netia S.A.
 • Nabywającym akcje jest spółka Netia S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty Zakupu Akcji jest DI BRE Banku S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki Netia S.A. wynosi: 8,00 zł.

Oferty Sprzedaży Akcji spółki Netia S.A. będą przyjmowane od 2 kwietnia 2013 r. do 22 maja 2013 r.

Pełna treść Oferty Zakupu Akcji dostępna jest tutaj.

PHOENIX ENERGY A.S.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 5 895 408 akcji zwykłych na okaziciela spółki PHOENIX ENERGY A.S.
 • Wzywającym jest Minority Shareholders Photon Energy B.V.
 • Nabywającym akcje jest Minority Shareholders Photon Energy B.V.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM KBC Securities S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki PHOENIX ENERGY A.S. wynosi: 0,01 EUR.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PHOENIX ENERGY A.S. będą przyjmowane do godz. 15:00 15 maja 2013 r.

FERRUM S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 8 100 183 akcji zwykłych na okaziciela spółki FERRUM S.A.
 • Wzywającym jest HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Boryszewo Nowe.
 • Nabywającym akcje jest HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Boryszewo Nowe.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM PKO BP.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki FERRUM S.A. wynosi: 7,30 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki FERRUM S.A. będą przyjmowane od 25 marca 2013 r. do 08 kwietnia 2013 r.

ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 3 114 891 akcji zwykłych na okaziciela spółki ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.
 • Wzywającym są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie.
 • Nabywającym akcje są Zakłady Azotowe Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest UniCredit CAIB Poland S.A. oraz przez DM PKO BP.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. wynosi: 132,60 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. będą przyjmowane od 07 marca 2013 r. do 08 kwietnia 2013 r.

CYFROWY POLSAT S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 36 500 akcji zwykłych na okaziciela lub 18 250 akcji imiennych spółki CYFROWY POLSAT S.A. lub dowolna kombinacja wyżej wymienionych akcji dających łącznie prawo do wykonywania nie wiecej niż 36 500 głosów na walnym zgromadzeniu Spóki.
 • Wzywającym jest TiVi Foundation z siedzibą w Lichtensteinie.
 • Nabywającym akcje jest Pola Investment Limited z siedzibą na Cyprze.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest Trigon DM S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela oraz imienną spółki CYFROWY POLSAT S.A. wynosi: 15,60 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki CYFROWY POLSAT S.A. będą przyjmowane od 22 marca 2013 r. do 04 kwietnia 2013 r.

TELL S.A.

 • Przedmiotem niniejszej Oferty zakupu akcji jest 207 195 akcji zwykłych na okaziciela oraz 76 705 akcji imiennych spółki TELL S.A.
 • Nabywającym akcje jest Tell S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest DM IDM S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela oraz imienną spółki TELL S.A. wynosi: 14,00 zł.

Oferty Sprzedaży Akcji spółki TELL S.A. będą przyjmowane od 07 marca 2013 r. do 22 marca 2013 r.

PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 443 664 akcji zwykłych na okaziciela spółki PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
 • Wzywającym jest Pfleiderer Service GmbH z siedzibą w Neumarkt.
 • Nabywającym akcje jest Pfleiderer Service GmbH z siedzibą w Neumarkt.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest UniCredit CAIB Poland S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki PFLEIDERER GRAJEWO S.A. wynosi: 13,10 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PFLEIDERER GRAJEWO S.A. będą przyjmowane od 14 marca 2013 r. do 27 marca 2013 r.

PRÓCHNIK S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 265 645 akcji zwykłych na okaziciela spółki PRÓCHNIK S.A.
 • Wzywającym jest Eustis Company Limited z siedzibą na Cyprze.
 • Nabywającym akcje jest Eustis Company Limited z siedzibą na Cyprze.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZ WBK S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki PRÓCHNIK S.A. wynosi: 0,62 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PRÓCHNIK S.A. będą przyjmowane od 08 marca 2013 r. do 21 marca 2013 r.

ZELMER S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 15 200 000 (100%) akcji zwykłych na okaziciela spółki ZELMER S.A.
 • Wzywającym jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZ WBK S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki ZELMER S.A. wynosi: 40,0 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ZELMER S.A. będą przyjmowane od 04 grudnia 2012 r. do godz. 18:00 15 marca 2013 r.

PERMEDIA S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 1 akcja zwykła na okaziciela spółki Permedia S.A.
 • Wzywającym jest MW Chemie s.r.o. z siedzibą w Pradze.
 • Nabywającym akcje jest LU Chemie a.s. z siedzibą w Pradze.
 • Podmiotami pośredniczącymi w przeprowadzeniu Wezwania jest DI BRE Banku S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki Permedia S.A. wynosi: 6,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Permedia S.A. będą przyjmowane od 22 stycznia 2013 r. do 4 lutego 2013 r.

MISPOL S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 6 081 156 akcji zwykłych na okaziciela spółki MISPOL S.A.
 • Wzywającym jest Newma Hildings B.V. z siedzibą w Amsterdamie.
 • Nabywającym akcje jest Newma Hildings B.V. z siedzibą w Amsterdamie.
 • Podmiotami pośredniczącymi w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZWBK S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki MISPOL S.A. wynosi: 1,03 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MISPOL S.A. będą przyjmowane od 03 stycznia 2013 r. do 01 lutego 2013 r.

Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 654 190 akcji zwykłych na okaziciela spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A.
 • Wzywającym jest GI Ropczyce Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczyce.
 • Nabywającym akcje jest ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczyce.
 • Podmiotami pośredniczącymi w przeprowadzeniu Wezwania jest TRIGON DM S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. wynosi: 14,50 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. będą przyjmowane od 09 stycznia 2013 r. do 22 stycznia 2013 r.

EKO HOLDING S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 984 052 akcji zwykłych na okaziciela spółki EKO HOLDING S.A.
 • Wzywającym jest Ecorse Investmens sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest Ecorse Investmens sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotami pośredniczącymi w przeprowadzeniu Wezwania jest UniCredit CAIB Poland S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki EKO HOLDING S.A. wynosi: 7,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki EKO HOLDING S.A. będą przyjmowane od 06 grudnia 2012 r. do 04 stycznia 2013 r.

EKO HOLDING S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 48 616 605 akcji zwykłych na okaziciela spółki EKO HOLDING S.A.
 • Wzywającym jest Gemma Investments sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 • Nabywającym akcje jest Gemma Investments sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest ING Securities S.A.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki EKO HOLDING S.A. wynosi: 6,35 zł (25-31.10.2012 r. włącznie) oraz 5,85 (01-26.11.2012 r. włącznie do godz. 17:00).

Zapisy na sprzedaż akcji spółki EKO HOLDING S.A. będą przyjmowane od 25 października 2012 r. do godz. 17:00 26 listopada 2012 r.

EKO HOLDING S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 48 616 605 akcji zwykłych na okaziciela spółki EKO HOLDING S.A.
 • Wzywającym jest Ecorse Investmens z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest Ecorse Investmens z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotami pośredniczącymi w przeprowadzeniu Wezwania jest UniCredit CAIB Poland S.A. oraz DM Pekao.
 • Cena za jedną akcję na okaziciela spółki EKO HOLDING S.A. wynosi: 7,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki EKO HOLDING S.A. będą przyjmowane od 28 września 2012 r. do 29 października 2012 r.

POLLENA-EWA S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 5 720 akcji imiennych oraz 901 700 akcji zwykłych na okaziciela spółki POLLENA-EWA S.A.
 • Wzywającym są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu.
 • Nabywającym akcje są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest ING Securities S.A.
 • Cena za jedną akcję imienną oraz na okaziciela spółki POLLENA-EWA S.A. wynosi: 9,90 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki POLLENA-EWA S.A. będą przyjmowane od 10 września 2012 r. do 09 października 2012 r.

POLISH ENERGY PARTNERS S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 21 313 967 akcji POLISH ENERGY PARTNERS S.A.
 • Wzywającym jest Polenergia Holding S.r r.l. z siedzibą w Luksemburgu.
 • Nabywającym akcje jest Mansa Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Luksemburgu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest ING Securities S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki POLISH ENERGY PARTNERS S.A. wynosi: 33,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki POLISH ENERGY PARTNERS S.A. będą przyjmowane od 28 sierpnia 2012 r. do godz. 17:00 26 września 2012 r.

NFI OCTAVA S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 51 451 785 akcji NFI OCTAVA S.A.
 • Wzywającym jest NFI OCTAVA S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest NFI OCTAVA S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DI BRE Banku S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki NFI OCTAVA S.A. wynosi: 6,15 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NFI OCTAVA S.A. będą przyjmowane od 26 lipca 2012 r. do godz. 12:00 20 sierpnia 2012 r.

ELZAB S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 36 470 akcji imiennych oraz 5 353 847 akcji na okaziciela spółki ELZAB S.A.
 • Wzywającym jest Comp S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest Comp S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DI BRE Banku S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ELZAB S.A. wynosi: 1,41 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ELZAB S.A. będą przyjmowane od 19 lipca 2012 r. do 20 sierpnia 2012 r.

ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 6 116 800 akcji ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" S.A.
 • Wzywającym są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie.
 • Nabywającym akcje są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest UniCredit CAIB Poland S.A. oraz DM Pekao S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" S.A. wynosi: 110,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" S.A. będą przyjmowane od 02 sierpnia 2012 r. do 16 sierpnia 2012 r.

ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 19 115 000 akcji spółki ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.
 • Wzywającym jest Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu.
 • Nabywającym akcje jest Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM PKO BP S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.  w terminie pierwszych 12 dni przyjmowania zapisów na Akcje tj. do dnia 20 lipca 2012 roku (włącznie) wynosi 102,5 zł w okresie od 13 dnia przyjmowania zapisów na Akcje tj. od 21 lipca 2012 roku (włącznie) a 7 sierpnia 2012 roku wynosi 98,85 zł.

BGŻ S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 17 262 669 akcji spółki BGŻ S.A.
 • Wzywającym jest Co"peratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleebank B.A. z siedzibą w Amsterdamie oraz Rabobank International Holding B.V. z siedzibą w Utrechcie.
 • Nabywającym akcje jest Rabobank International Holding B.V. z siedzibą w Utrechcie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM PKO BP.
 • Cena za jedną akcję spółki BGŻ S.A. wynosi: 72,5 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki BGŻ S.A. będą przyjmowane od 02 maja 2012 r. do 30 lipca 2012 r.

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 41 550 037 akcji spółki ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.
 • Wzywającym jest Norica Holding S.r r.l. z siedzibą w Luksemburgu.
 • Nabywającym akcje jest Norica Holding S.r r.l. z siedzibą w Luksemburgu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZWK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. wynosi: 45,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. będą przyjmowane od 06 czerwca 2012 r. do 16 lipca 2012 r.

NFI EMPIK MEDIA & FASHION S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 27 256 639 akcji spółki NFI Empik Media & Fashion S.A.
 • Wzywającymi są Penta Investments Limited z siedzibą na Cyprze oraz Xandora Holdings Limited z siedzibą na Cyprze.
 • Nabywającymi akcje są Xandora Holdings Limited z siedzibą na Cyprze oraz Empik Centrum Investments S.a r.l. z siedziba w Luksemburgu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest UniCredit CAIB Poland S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki NFI Empik Media & Fashion S.A. wynosi: 10,45 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NFI Empik Media & Fashion S.A. będą przyjmowane od 27 czerwca 2012 r. do 10 lipca 2012 r.

SYGNITY S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 11 886 242 akcji spółki SYGNITY S.A.
 • Wzywającym jest Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie.
 • Nabywającym akcje jest Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM PKO Banku Polskiego S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki SYGNITY S.A. wynosi: 21,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki SYGNITY S.A. będą przyjmowane od 12 marca 2012 r. do 9 lipca 2012 r.

Informacja ASSECO POLAND SA o nieziszczeniu warunków wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100 % akcji spółki  Sygnity S.A.

ATLANTIS S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 30 000 akcji spółki ATLANTIS S.A.
 • Wzywającymi jest DAMF Invest S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 • Nabywającymi akcje jest DAMF Invest S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZWBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ATLANTIS S.A. wynosi:1,20 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ATLANTIS S.A. będą przyjmowane od 26 czerwca 2012 r. do 9 lipca 2012 r.

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 688 484 akcji spółki ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA S.A.
 • Wzywającym są Zakłady Automatyki POLNA S.A. z siedzibą w Przemyślu.
 • Nabywającym akcje są Zakłady Automatyki POLNA S.A. z siedzibą w Przemyślu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DI BRE Banku S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA S.A. wynosi: 14,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA S.A. będą przyjmowane od 21 czerwca 2012 r. do 04 lipca 2012 r.

TELL S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 460 947 akcji spółki TELL S.A.
 • Wzywającym jest Tell S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 • Nabywającym akcje jest Tell S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZWBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki TELL S.A. wynosi: 14,00 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki TELL S.A. będą przyjmowane od 19 czerwca 2012 r. do 02 lipca 2012 r.

MIESZKO S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 40 866 akcji spółki MIESZKO S.A.
 • Wzywającym jest Bisantio Investments Limited z siedzibą na Cyprze.
 • Nabywającym akcje jest Bisantio Investments Limited z siedzibą na Cyprze.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest KBC Securities N.V.
 • Cena za jedną akcję spółki MIESZKO S.A. wynosi: 3,63 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MIESZKO S.A. będą przyjmowane od 18 czerwca 2012 r. do 02 lipca 2012 r.

CENTRUM KLIMA S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 4 106 317 akcji spółki CENTRUM KLIMA S.A.
 • Wzywającym jest Lindab A.B. z siedzibą w B'stad.
 • Nabywającym akcje jest Lindab A.B. z siedzibą w B'stad.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM Banku Handlowego S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki CENTRUM KLIMA S.A. wynosi: 14,50 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki CENTRUM KLIMA S.A. będą przyjmowane od 21 maja 2012 r. do 19 czerwca 2012 r.

ZM HENRYK KANIA S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 21 668 akcji spółki ZM HENRYK KANIA S.A.
 • Wzywającym jest Henryk Kania zamieszkały w Bielsko-Białej.
 • Nabywającym akcje jest Henryk Kania zamieszkały w Bielsko-Białej.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZWK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ZM HENRYK KANIA S.A. wynosi: 1,61 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ZM HENRYK KANIA S.A. będą przyjmowane od 18 maja 2012 r. do 31 maja 2012 r.

TU EUROPA S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 9 450 000 akcji spółki TU EUROPA S.A.
 • Wzywającym jest Talanx International AG z siedzibą w Hanowerze oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company z siedzibą w Tokio.
 • Nabywającym akcje jest Talanx International AG z siedzibą w Hanowerze oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company z siedzibą w Tokio.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest UniCredit CAIB Poland S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki TU EUROPA S.A. wynosi: 193,0 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki TU EUROPA S.A. będą przyjmowane od 27 stycznia do 24 maja 2012 r.

ŚNIEŻKA S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 1 570 620 akcji spółki ŚNIEŻKA S.A.
 • Wzywającym jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie.
 • Nabywającym akcje jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM PKO BP.
 • Cena za jedną akcję spółki ŚNIEŻKA S.A. wynosi: 31,0 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ŚNIEŻKA S.A. będą przyjmowane od 09 maja 2012 r. do 22 maja 2012 r.

NFI EMPIK MEDIA & FASHION S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 41 316 395 akcji spółki NFI EMPIK MEDIA & FASHION S.A.
 • Wzywającym jest Penta Investments Limited z siedzibą na Cyprze oraz Eastbridge S.r r.l. z siedzibą w Luksemburgu.
 • Nabywającym akcje jest Xandora Holdings Limited z siedzibą na Cyprze.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest UniCredit CAIB Poland S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki NFI EMPIK MEDIA & FASHION S.A. wynosi: 10,45 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NFI EMPIK MEDIA & FASHION S.A. będą przyjmowane od 02 kwietnia 2012 r. do 08 maja 2012 r.

RESBUD S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 5 151 akcji spółki RESBUD S.A.
 • Wzywającym jest Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku.
 • Nabywającym akcje jest Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZWBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki RESBUD S.A. wynosi: 20,0 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki RESBUD S.A. będą przyjmowane od 23 kwietnia maja 2012 r. do 07 maja 2012 r.

TMS BROKERS S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 3 354 032 akcji spółki TMS BROKERS S.A.
 • Wzywającym jest Nabbe Investments z siedzibą w Luksemburgu.
 • Nabywającym akcje jest Nabbe Investments z siedzibą w Luksemburgu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM Banku Handlowego S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki TMS BROKERS S.A. wynosi: 56,0 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki TMS BROKERS S.A. będą przyjmowane od 23 grudnia 2011 r. do 13 kwietnia 2012 r.

MONDI ŚWIECIE S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 17 000 000 akcji spółki MONDI ŚWIECIE S.A.
 • Wzywającym jest Mondi International Holdings B.V. z siedzibą w Maastricht.
 • Nabywającym akcje jest Mondi International Holdings B.V. z siedzibą w Maastricht.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest UniCredit CAIB Poland S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki MONDI ŚWIECIE S.A. wynosi: 72,00 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MONDI ŚWIECIE S.A. będą przyjmowane od 7 marca 2012 r. do 10 kwietnia 2012 r.

HERMAN S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 1 058 472 akcji spółki HERMAN S.A.
 • Wzywającym jest TransRMF-Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.
 • Nabywającym akcje jest TransRMF-Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZWBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki HERMAN S.A. wynosi: 1,20 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki HERMAN S.A. będą przyjmowane od 9 luty 2012 r. do 9 marca 2012 r.

TF SKOK S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 64 585 422 akcji spółki TF SKOK S.A.
 • Wzywającym jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni.
 • Nabywającym akcje jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BDM S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki TF SKOK S.A. wynosi: 4,15 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki TF SKOK S.A. będą przyjmowane od 9 luty 2012 r. do 24 luty 2012 r.

ECHO INVESTMENT S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 42 000 420 akcji spółki ECHO INVESTMENT S.A.
 • Wzywającym jest Park Postępu - Projekt Echo - 93 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Kielcach.
 • Nabywającym akcje jest Park Postępu - Projekt Echo - 93 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Kielcach.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DI BRE BANKu S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ECHO INVESTMENT S.A. wynosi: 3,90 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ECHO INVESTMENT S.A. będą przyjmowane od 8 luty 2012 r. do 21 luty 2012 r.

PEKAES S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 2 500 000 akcji spółki PEKAES S.A.
 • Wzywającym jest KH Logistyka Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą  w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest Pekaes S.A. z siedzibą w Błoniu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM Trigon S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki PEKAES S.A. wynosi: 8,0 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PEKAES S.A. będą przyjmowane od 24 stycznia 2012 r. do 7 lutego 2012 r.

EUROFAKTOR S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 406 458 akcji spółki EUROFAKTOR S.A.
 • Wzywającym jest Jupiter NFI S.A. z siedzibą w Krakowie.
 • Nabywającym akcje jest Jupiter NFI S.A. z siedzibą w Krakowie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM IDM S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki EUROFAKTOR S.A. wynosi: 2,28 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki EUROFAKTOR S.A. będą przyjmowane od 16 stycznia 2012 r. do 30 stycznia 2012 r.

RAFAKO S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 2 490 391 akcji spółki RAFAKO S.A.
 • Wzywającym jest PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie k. Poznań.
 • Nabywającym akcje jest PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie k. Poznań.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZWBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki RAFAKO S.A. wynosi: 13,22 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki RAFAKO S.A. będą przyjmowane od 2 stycznia do 16 stycznia 2012 r.

ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 1 560 099 akcji spółki ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A.
 • Wzywającym jest ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A. z siedzibą w Sosnowcu.
 • Nabywającym akcje jest ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A. z siedzibą w Sosnowcu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A. wynosi: 9,5 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A. będą przyjmowane od 1 grudnia do 14 grudnia 2011 r.

JUPITER NFI S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 1 266 408 akcji spółki JUPITER NFI S.A.
 • Wzywającym jest KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. z siedzibą w Krakowie.
 • Nabywającym akcje jest KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. z siedzibą w Krakowie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest Dom Maklerski IDM S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki JUPITER NFI S.A. wynosi: 1,45 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki JUPITER NFI S.A. będą przyjmowane od 18 listopada do 1 grudnia 2011 r.

NFI MIDAS S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 20 004 akcji spółki NFI MIDAS S.A.
 • Wzywającym jest Zygmunt Solorz - Żak.
 • Nabywającym akcje jest Litenite Limited z siedzibą na Cyprze.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest Dom Maklerski Trigon S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki NFI MIDAS S.A. wynosi: 1,57 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki NFI MIDAS S.A. będą przyjmowane od 24 października do 7 listopada 2011 r.

ELSTAROIL S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 48 021 200 akcji spółki ELSTAROIL S.A.
 • Wzywającym jest Archer Daniels Midland Nederland B.V.
 • Nabywającym akcje jest Archer Daniels Midland Nederland B.V.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ELSTAROIL S.A. wynosi: 6,50 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ELSTAROIL S.A. będą przyjmowane od 1 września do 9 listopada 2011 r.

ELSTAROIL S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 48 021 200 akcji spółki ELSTAROIL S.A.
 • Wzywającym jest Koninklijke Bunge B.V.
 • Nabywającym akcje jest Koninklijke Bunge B.V.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest UniCredit CAIB Poland S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ELSTAROIL S.A. wynosi: 6,75 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ELSTAROIL S.A. będą przyjmowane od 21 października do 29 grudnia 2011 r.

Zakłady Chemiczne Police S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 49 500 000 akcji spółki Zakłady Chemiczne Police S.A.
 • Wzywającym jest Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie.
 • Nabywającym akcje jest Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM PKO BP S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Zakłady Chemiczne Police S.A. wynosi: 11,5 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Zakłady Chemiczne Police S.A. będą przyjmowane od 6 lipca do 16 sierpnia 2011 r. o godz. 16:00

CP Energia S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 700 136 akcji spółki CP Energia S.A.
 • Wzywającym jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania.
 • Nabywającym akcje jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania.Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZWBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki CP Energia S.A. wynosi: 2,16 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki CP Energia S.A. będą przyjmowane od 14 lipca 2011 r. do dnia 27 lipca 2011 r.

Mispol S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 2 585 852 akcji spółki Mispol S.A.
 • Wzywającym jest Newma Hildings B.V. z siedzibą w Amsterdamie.
 • Nabywającym akcje jest Newma Hildings B.V. z siedzibą w Amsterdamie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZWBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Mispol S.A. wynosi: 7,2 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Mispol S.A. będą przyjmowane od 7 lipca do 20 lipca 2011 r.

Pragma Faktoring S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 1 242 000 akcji spółki Pragma Faktoring S.A. (w tym 96 676 Akcji Imiennych)
 • Wzywającym jest Pragma Inkaso. S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.
 • Nabywającym akcje jest Pragma Faktoring S.A. z siedzibą w Katowicach.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest BDM S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Pragma Faktoring S.A. wynosi: 18 zł. za akcję zwykłą, 25 zl za akcje imienną

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Pragma Faktoring S.A. będą przyjmowane od 17 maja do 15 czerwca 2011 r.

Energomontaż Południe S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 29 098 518 akcji spółki Energomontaż Południe S.A.
 • Wzywającym jest PBG. S.A.
 • Nabywającym akcje jest PBG S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZ WBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Energomontaż Południe S.A. wynosi: 4,10 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Energomontaż Południe S.A. będą przyjmowane od 23 maja do 15 czerwca 2011 r.

Elzab S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 2.983 akcji spółki Elzab S.A.
 • Wzywającym jest COMP. S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest COMP. S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DI BRE S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Elzab S.A. wynosi: 3,4 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Elzab S.A. będą przyjmowane od 12 maja do 26 maja (do godz. 15:00) 2011 r.

Trion S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 13.031 akcji spółki Trion S.A.
 • Wzywającym jest GRANDECASSIUS LIMITED z siedzibą na Cyprze.
 • Nabywającym akcje jest GRANDECASSIUS LIMITED z siedzibą na Cyprze.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM IDM S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Trion S.A. wynosi: 0,50 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. będą przyjmowane od 8 marca do 21 marca 2011 r.

Bank Zachodni WBK S.A.
 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 73.076.013 akcji spółki Banku Zachodniego WBK S.A.
 • Wzywającym jest Banco Santander S.A. z siedzibą w Hiszpanii.
 • Nabywającym akcje jest Banco Santander S.A. z siedzibą w Hiszpanii.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM Banku Handlowego S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Banku Zachodniego WBK S.A. wynosi: 226,89 zł.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki Banku Zachodniego WBK S.A. będą przyjmowane od 24 lutego do 25 marca 2011 r. do godz. 15:00

Trion S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 13.031 akcji spółki Trion S.A.
 • Wzywającym jest GRANDECASSIUS LIMITED z siedzibą na Cyprze.
 • Nabywającym akcje jest GRANDECASSIUS LIMITED z siedzibą na Cyprze.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM IDM S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Trion S.A. wynosi: 0,50 zł.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. będą przyjmowane od 8 marca do 21 marca 2011 r.

PBS FINANSE S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 2.613.000 akcji spółki PBS FINANSE S.A.
 • Wzywającym jest Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku.
 • Nabywającym akcje jest Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM AmerBrokers S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki PBS FINANSE S.A. wynosi: 1,54 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PBS FINANSE S.A. będą przyjmowane od 18 lutego do 9 marca 2011 r.

INSTAL LUBLIN S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 125.775 akcji spółki INSTAL LUBLIN S.A.
 • Wzywającym są 1)Spółka Petrofox S.A. (societé anonyme), spółka akcyjna prawa luksemburskiego, z siedzibą w Luksemburgu, przy 5, rue Eugéne Ruppert, L-2453 Luksemburg, zarejestrowana w luksemburskim rejestrze handlowym ( Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B 153294, 2) Wojciech Górecki , zamieszkały ul. Lubostroń 7A/40; 30-383 Kraków adres do korespondencji: ul. Lubostroń 7A/40; 30-383 Kraków, 3)Edward Tyrna , zamieszkały ul. Tysiąclecia 19/235, 40-873 Katowice , adres do korespondencji: ul. Domina 31/3, 41-500 Chorzów,
 • Nabywającym akcje jest Petrofox S.A. (societé anonyme), spółka akcyjna prawa luksemburskiego, z siedzibą w Luksemburgu, przy 5, rue Eugéne Ruppert, L-2453 Luksemburg, zarejestrowana w luksemburskim rejestrze handlowym (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B 153294. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest Dom Maklerski BZ WBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki INSTAL LUBLIN S.A. wynosi: 3 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki INSTAL LUBLIN S.A. będą przyjmowane od 19 stycznia do 1 lutego 2011 r.

Pełna treść wezwania dostępna jest tutaj

MIT S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 676.253 akcji spółki MIT S.A.
 • Wzywającym jest MNI S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest MNI S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM PKO BP S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki MIT S.A. wynosi: 2,04 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MIT S.A. będą przyjmowane od 24 stycznia do 7 lutego 2011 r.

Pełna treść wezwania dostępna jest tutaj

GF Premium S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 2.038.000 akcji spółki GF Premium S.A.
 • Wzywającym jest Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.
 • Nabywającym akcje jest Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BDM S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki GF Premium S.A. wynosi: 18 zł (akcje na okaziciela) oraz 25 zł (akcje imienne).

Zapisy na sprzedaż akcji spółki GF Premium S.A. będą przyjmowane od 3 stycznia do 17 stycznia 2011 r.

Interferie S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 14.564.200 akcji spółki Interferi S.A.
 • Wzywającym jest Fundusz Hotele 01 z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest Fundusz Hotele 01 z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZ WBK.
 • Cena za jedną akcję spółki Interferie S.A. wynosi 5,12 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Interferie S.A. będą przyjmowane od 16 listopada do 20 grudnia 2010 r.

Mispol S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 4.423.344 akcji spółki Mispol S.A.
 • Wzywającym jest Newma Hildings B.V. z siedzibą w Amsterdamie.
 • Nabywającym akcje jest Newma Hildings B.V. z siedzibą w Amsterdamie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZWBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Mispol S.A. wynosi 7,2 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Mispol S.A. będą przyjmowane od 2 grudnia do 15 grudnia 2010 r.

Bogdanka S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 34.013.590 akcji spółki Bogdanka S.A.
 • Wzywającym jest NWR N.V. z siedzibą w Amsterdamie.
 • Nabywającym akcje jest NWR N.V. z siedzibą w Amsterdamie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM Banku Handlowego S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Bogdanka S.A. wynosi 100,75 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Bogdanka S.A. będą przyjmowane od 29 października do 29 listopada 2010 r.

Pełna treść wezwania znajduje się tutaj

Elzab S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 8.211.958 akcji spółki Elzab S.A.
 • Wzywającym jest Novitus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu.
 • Nabywającym akcje jest Novitus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM IDMSA.
 • Cena za jedną akcję spółki Elzab S.A. wynosi 3,4 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Elzab S.A. będą przyjmowane od 2 listopada do 16 listopada 2010 r.

Pełna treść wezwania znajduje się tutaj

MUZA S.A

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 1.296.851 akcji spółki MUZA S.A.
 • Wzywającym jest KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzyniu.
 • Nabywającym akcje jest KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzyniu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest BM Alior S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki MUZA S.A. wynosi 10,60 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MUZA S.A. były przyjmowane od 6 do 19 sierpnia 2010 r.

Pełna treść wezwania znajduje się tutaj

RUCH S.A

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 58.824.007 akcji spółki RUCH S.A.
 • Wzywającym jest Lurena Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest Lurena Investments B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia).
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM Banku Handlowego S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki RUCH S.A. wynosi 10,70 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki RUCH S.A. były przyjmowane od 12 sierpnia do 13 września 2010 r.

Pełna treść wezwania znajduje się tutaj

MULTIMEDIA S.A

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 12.748.752 akcji spółki MULTIMEDIA S.A.
 • Wzywającym jest MULTIMEDIA S.A. z siedzibą w Gdyni.
 • Nabywającym akcje jest MULTIMEDIA S.A. z siedzibą w Gdyni.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest UniCredit CA IB Poland S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki MULTIMEDIA S.A. wynosi 8,75 zł (od 5 sierpnia do 19 września).

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MULTIMEDIA S.A. były przyjmowane od 16 lipca do 14 września 2010 r.

Pełna treść wezwania znajduje się tutaj

ZEG S.A

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 33.636 akcji spółki ZEG S.A.
 • Wzywającym są Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. z siedzibą w Zabrzu .
 • Nabywającym akcje są Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. z siedzibą w Zabrzu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest ING Securities S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ZEG S.A. wynosi 35,45 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ZEG S.A. były przyjmowane od 5 sierpnia do 3 września 2010 r.

Pełna treść wezwania znajduje się tutaj

NEPENTES S.A

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 15.700.000 akcji spółki NEPENSTES S.A.
 • Wzywającym jest Sanofi-Aventis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest Sanofi-Aventis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki NEPENTES S.A. wynosi 28 zł.
 • Zapisy na sprzedaż akcji spółki NEPENTES S.A. były przyjmowane od 10 czerwca do 10 sierpnia 2010 r.

Pełna treść wezwania znajduje się tutaj

OZC S.A

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 4.653 akcji spółki OZC S.A.
 • Wzywającym jest HOLDIKOM S.A. z siedzibą w Ostrowie Wlkp. oraz E.ON Sverige Aktiebolag z siedzibą w Malmö (Szwecja).
 • Nabywającym akcje jest HOLDIKOM S.A. z siedzibą w Ostrowie Wlkp.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZWBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki OZC S.A. wynosi 44,45 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki OZC S.A. były przyjmowane od 7 lipca do 5 sierpnia 2010 r.

Pełna treść wezwania znajduje się tutaj

MIESZKO S.A

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 40.866 akcji spółki MIESZKO S.A.
 • Wzywającym jest UAB „NG Investicija” z siedzibą w Wilnie (Litwa).
 • Nabywającym akcje jest UAB „NG Investicija” z siedzibą w Wilnie (Litwa).
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZWBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki MIESZKO S.A. wynosi 2,76 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MIESZKO S.A. były przyjmowane od 19 lipca do 2 sierpnia 2010 r.

Pełna treść wezwania znajduje się tutaj

OPTIMUS S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 644.565 akcji spółki OPTIMUS S.A.
 • Wzywającymi są Wzywającymi są: 1)Zbigniew Jakubas zamieszkały w Warszawie ul. Buska 23 („Wzywający I”), działający wraz z podmiotami zależnymi: Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciasna 6, Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Ciasna 6, Multico- Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Ciasna 6, NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu ul. Wyspiańskiego 3, New Century Arts S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Ciasna 6, 2) Robert Bibrowski zamieszkały w Warszawie ul. Siedzibna 32/17 („Wzywający II”), 3) Michał Kiciński zamieszkały w Warszawie ul. Gen. Zajączka 11 m. 54 („Wzywający III”), 4) Adam Kiciński zamieszkały w Warszawie ul. Leszczyńska 1 m. 46 („Wzywający IV”), 5) Piotr Nielubowicz zamieszkały w Warszawie ul. Zakopiańska 14 m. 1 („Wzywający V”), 6) Marcin Iwiński, zamieszkały w Warszawie ul. Biały Kamień 7 m. 58 („Wzywający VI”) 7) Ipaco Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec, Wysokie, ul. Brzeska 4(„Wzywający VII”).
 • Nabywającym akcje są Wzywający I oraz Wzywający II.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM PKO BP
 • Cena za jedną akcję spółki OPTIMUS S.A. wynosi 1,65 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki OPTIMUS S.A. były przyjmowane od 19 lipca do 2 sierpnia 2010 r.

MW Trade S.A

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 5.404.476 akcji spółki MW Trade S.A.
 • Wzywającym jest Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
 • Nabywającym akcje jest Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest Copernicus Securities
 • Cena za jedną akcję spółki MW Trade S.A. wynosi 6,25 zł.
 • Zapisy na sprzedaż akcji spółki MW Trade S.A. były przyjmowane od 7 do 26 lipca 2010 r.

Pełna treść wezwania znajduje się tutaj

TETA S.A

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 11.826.831 akcji spółki TETA S.A.
 • Wzywającym jest UNIT4 N.V. z siedzibą w Sliedrecht (Holandia)
 • Nabywającym akcje jest UNIT4 N.V. z siedzibą w Sliedrecht (Holandia).
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest ING Securities
 • Cena za jedną akcję spółki TETA S.A. wynosi 14 zł dla zapisów do 5 lipca 2010, oraz 12,80 zł dla zapisów od 6 do 20 lipca 2010.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki TETA S.A. były przyjmowane od 21 czerwca do 20 lipca 2010 r.

Pełna treść wezwania znajduje się tutaj

WOLA INFO S.A

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 5.612.000 akcji spółki WOLA INFO S.A.
 • Wzywającym jest Devoteam S.A. z siedzibą w Levallois-Perret (Francja).
 • Nabywającym akcje jest Devoteam S.A. z siedzibą w Levallois-Perret (Francja).
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest KBC Securities
 • Cena za jedną akcję spółki WOLA INFO S.A. wynosi 3,70zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki WOLA INFO S.A. były przyjmowane od 7 czerwca do 6 lipca 2010 r.

Pełna treść wezwania znajduje się tutaj

TIM S.A

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania są akcje będące dopuszczone do obrotu na GPW S.A. i oznaczone kodem PLTIM00016 („Akcje”). Spółka zamierza nabyć nie więcej niż 2.310.100 akcji
 • Wzywającym jest TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach.
 • Nabywającym akcje jest TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM PKO BP S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki TIM S.A. wynosi 11,10 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki TIM S.A. były przyjmowane od 22 czerwca do 5 lipca 2010 r.

Pełna treść wezwania znajduje się tutaj

BIPROMET S.A

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 4.091.868 akcji spółki BIPROMET S.A.
 • Wzywającym jest KGHM S.A. z siedzibą w Lubinie.
 • Nabywającym akcje jest KGHM S.A. z siedzibą w Lubinie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZWBK
 • Cena za jedną akcję spółki BIPROMET S.A. wynosi 7,50zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki BIPROMET S.A. były przyjmowane od 4 maja 2010 r. do 6 lipca 2010 r. (poprzednio 2, 18 czerwca oraz 15 lipca 2010 r.)

Komunikat w sprawie ziszczenia się warunku określonego w wezwaniu znajduje się tutaj

Pełna treść wezwania znajduje się tutaj

MULTIMEDIA S.A

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 30,637,936 akcji spółki MULTIMEDIA S.A.
 • Wzywającym jest MULTIMEDIA S.A. z siedzibą w Gdyni.
 • Nabywającym akcje jest MULTIMEDIA S.A. z siedzibą w Gdyni.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest UniCredit CA IB Poland S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki MULTIMEDIA S.A. wynosi 8,75zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki MULTIMEDIA S.A. były przyjmowane od 4 czerwca do 18 czerwca 2010 r.

Pełna treść wezwania znajduje się tutaj

ATLAS ESTATES LIMITED

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 31.438.936 akcji spółki Atlas Estates Limited.
 • Wzywającym jest Fragiolig Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr).
 • Nabywającym akcje jest Fragiolig Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr).
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Atlas Estates Limited wynosi 3,98 zł (ekwiwalent 0,90 GBP z dnia ogłoszenia Wezwania).

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Atlas Estates Limited były przyjmowane od 7 maja do 21 czerwca 2010 r. (poprzednio 7 czerwca 2010 r,)

Pełna treść wezwania znajduje się tutaj

ALTERCO S.A

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 53.449 akcji spółki ALTERCO S.A.
 • Wzywającym jest Stoneshore Consultants Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr).
 • Nabywającym akcje jest Stoneshore Consultants Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr).
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM BZWBK S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki ALTERCO S.A. wynosi 46,24 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ALTERCO S.A. były przyjmowane od 22 kwietnia do 21 maja 2010 r.

Pełna treść wezwania znajduje się tutaj

PEMUG S.A

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 29.563.176 akcji spółki PEMUG S.A.
 • Wzywającym jest AB Consulting Sp z.o.o. z siedzibą w Opolu.
 • Nabywającym akcje jest AB Consulting Sp z.o.o. z siedzibą w Opolu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest DM Millenium
 • Cena za jedną akcję spółki PEMUG S.A. wynosi 1,83 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki PEMUG S.A. były przyjmowane od 6 kwietnia 2010 r. do 17 maja 2010 r.

Pełna treść wezwania znajduje się tutaj

HYPERION S.A

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 8.122.620 akcji spółki HYPERION S.A.
 • Wzywającym jest ASTER z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest ASTER z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest UniCredit CA IB Poland
 • Cena za jedną akcję spółki HYPERION S.A. wynosi 6,58 zł (poprzednio 7,60zł).

Zapisy na sprzedaż akcji spółki HYPERION S.A. były przyjmowane od 19 marca do 16 kwietnia 2010 r.

RUCH S.A

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 32.323.651 akcji spółki RUCH S.A.
 • Wzywającym jest Mennica Polska z siedzibą w Warszawie.
 • Nabywającym akcje jest Mennica Polska z siedzibą w Warszawie.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest Dom Maklerski PKO BP S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki RUCH S.A. wynosi 8,30 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki RUCH S.A. były przyjmowane od 18 marca do 21 kwietnia 2010 r.(poprzednio 1 kwietnia 2010 r.)

OPTOPOL S.A

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 14.204.300 akcji spółki OPTOPOL S.A.
 • Wzywającym jest Canon Inc. z siedzibą w Tokio w Japonii
 • Nabywającym akcje jest Canon Inc. z siedzibą w Tokio w Japonii
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Wezwania jest Dom Maklerski BZ WBK.
 • Cena za jedną akcję spółki OPTOPOL S.A. wynosi 20 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki OPTOPOL S.A. były przyjmowane od 13 stycznia - 11 lutego 2010 r

Pełna treść wezwania dostępna jest tutaj

HYPERION S.A.

 • Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 1.230.700 spółki Hyperion S.A.
 • Wzywającym jest MNI Telecom Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu.
 • Nabywającym akcje jest MNI Telecom Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie
 • W ramach niniejszego Wezwania w zamian za Akcje Hyperion S.A. Wzywający oferuje 2.153.725 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8.
 • Wzywający wyznaczył cenę nabywanych Akcji Hyperion S.A. na kwotę 7,00 PLN za jedną akcję, zaś cenę akcji, na które będzie dokonywana zamiana w ramach niniejszego Wezwania, tj. akcji MNI S.A. na kwotę 4,00 PLN za jedną akcję.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Hyperion S.A. były przyjmowane od 5 stycznia - 5 lutego 2010 r.

Pełna treść wezwania dostępna jest tutaj

Bogdanka S.A.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 21 962 189 akcji uprawniających do 64,57 % głosów na WZA spółki

 • Wzywającym jest ENEA S.A.
 • Nabywającym jest ENEA S.A.
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 • Cena za jedną akcję spółki Bogadanka S.A. wynosi: 67,39 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Bogadanka S.A. . będą przyjmowane od 02 października 2015 r. do 21 października 2015 do godziny 17:00 ( poprzednio 16 października 2015 r).

 

Uwaga : Zapisy na sprzedaż akcji LWB złożone do końca dna 15/10 będą redukowane proporcjonalnie. W przypadku zaspokojenia całego popytu wezwanie zostanie zakończone już 15/10 i zapisy złożone po 15/10 zostaną wprawdzie przyjęte ale nie zostaną zrealizowane. Jeżeli cały popyt nie zostanie zaspokojony 15/10 to zapisy zgłoszone po 15/10 będą realizowane w formule kto pierwszy ten lepszy aż do zaspokojenia całego popytu.

Oznacza to, że tylko zapisy złożone do 15/10 będą zrealizowane zgodnie z oficjalnym poziomem redukcji w wezwaniu a zapisy złożone po 15/10 mogą zostać w całości niezrealizowane.

Komunikat z dnia 16.10.2015 o spełnieniu warunku min. liczby akcji

Planowany dzień rozliczenia transakcji: 29 października 2015 r.

IMPERA CAPITAL S.A.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 940 000 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLNFI0700018, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Ofert jest  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Cena za jedną akcję spółki  IMPERA CAPITAL S.A. wynosi: 1,50 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  IMPERA CAPITAL S.A. będą przyjmowane od 31 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 28 sierpnia 2017 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.