Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2020-02-25 00:22:00 R22 R22 SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr PAP - Emitent
2020-02-24 23:56:00 EVEREST EVEREST INVESTMENTS SA (16/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta PAP - Emitent
2020-02-24 23:52:00 EVEREST EVEREST INVESTMENTS SA (15/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta PAP - Emitent
2020-02-24 23:43:00 EVEREST EVEREST INVESTMENTS SA (14/2020) Zmiana udziału w głosach PAP - Emitent
2020-02-24 22:17:00 FASTFIN FAST FINANCE SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2020) Przekazanie kolejnej PAP - Emitent
2020-02-24 21:55:00 ELEMENTAL ELEMENTAL HOLDING SA (25/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co PAP - Emitent
2020-02-24 21:49:00 ELEMENTAL ELEMENTAL HOLDING SA (24/2020) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAP - Emitent
2020-02-24 21:18:00 WIRTUALNA WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA (7/2020) Otrzymanie przez spółkę zależną PAP - Emitent
2020-02-24 21:11:00 TATRY TATRY MOUNTAIN RESORTS AS (1/2020) Extraordinary General Meeting PAP - Emitent
2020-02-24 20:31:00 ARTIFEX ARTIFEX MUNDI SA (8/2020) Aktualizacja gry Bladebound zmieniająca podstawowe parametry gry PAP - Emitent
2020-02-24 20:31:00 ATLANTIS ATLANTIS SE Raport okresowy kwartalny 4/2019 Q PAP - Emitent
2020-02-24 20:06:00 ALTA ALTA SA (2/2020) Rejestracja akcji serii G Emitenta w KDPW PAP - Emitent
2020-02-24 19:24:00 ALTUSTFI ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (10/2020) Rezygnacja i powołanie Członka Zarządu ALTUS TFI S.A. PAP - Emitent
2020-02-24 18:54:00 Aktualne wskaźniki giełdowe PAP - Emitent
2020-02-24 18:06:00 ORCOGROUP CPI FIM SA (2/2020) CPI FIM SA - Dopuszczenie 200 milionów akcji na PAP - Emitent
2020-02-24 17:47:00 OPENFIN OPEN FINANCE SA (21/2020) ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY ZNACZĄCEJ PAP - Emitent
2020-02-24 17:27:00 MLPGROUP MLP GROUP SA (4/2020) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w PAP - Emitent
2020-02-24 17:22:00 TSGAMES TEN SQUARE GAMES SA (12/2020) Informacja o szacunkowej efektywnej stopie podatkowej za 2019 rok PAP - Emitent
2020-02-24 17:22:00 ATREM ATREM SA (3/2020) Zawarcie aneksu do umowy ramowej na limit gwarancji banku oraz aneksu do umowy kredytu PAP - Emitent
2020-02-24 17:07:00 KGHM KGHM POLSKA MIEDŹ SA (5/2020) Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za styczeń 2020 r. PAP - Emitent