Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2019-09-20 09:52:00 MFO MFO SA (15/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR PAP - Emitent
2019-09-20 09:42:00 OPENFIN OPEN FINANCE SA (122/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. PAP - Emitent
2019-09-20 08:17:00 NTTSYSTEM NTT SYSTEM SA (24/2019) Informacja o wstępnych, szacunkowych PAP - Emitent
2019-09-20 07:46:00 ELBUDOWA ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr PAP - Emitent
2019-09-20 07:07:00 SNIEZKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr PAP - Emitent
2019-09-19 22:32:00 WOJAS WOJAS SA (29/2019) Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. PAP - Emitent
2019-09-19 21:10:00 MAKARONPL MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr PAP - Emitent
2019-09-19 21:07:00 NOVITA NOVITA SA (18/19) Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki PAP - Emitent
2019-09-19 21:01:00 GETINOBLE GETIN NOBLE BANK SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr PAP - Emitent
2019-09-19 19:47:00 ENEA ENEA SA (28/2019) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2019 roku PAP - Emitent
2019-09-19 19:38:00 ZEPAK ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr PAP - Emitent
2019-09-19 19:21:00 KOMPUTRON KOMPUTRONIK SA (20/2019) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. PAP - Emitent
2019-09-19 19:00:00 REDAN REDAN SA (44/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 r. PAP - Emitent
2019-09-19 18:55:00 Aktualne wskaźniki giełdowe PAP - Emitent
2019-09-19 18:44:00 WITTCHEN WITTCHEN SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr PAP - Emitent
2019-09-19 17:43:00 AMBRA AMBRA SA (3/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAP - Emitent
2019-09-19 17:42:00 NOWAGALA Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji CERAMIKA NOWA GALA SA PAP - Emitent
2019-09-19 17:29:00 MOL MOL MAGYAR OLAJ - S GÁZIPARI RSZVNYTÁRSASÁG (46/2019) Transaction by PAP - Emitent
2019-09-19 17:21:00 HOLLYWOOD HOLLYWOOD SA (29/2019) Uzyskanie informacji o wydaniu przez Sąd PAP - Emitent
2019-09-19 17:08:00 PMPG PMPG POLSKIE MEDIA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr PAP - Emitent